Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Τεράστια τα προβλήματα φύλαξης και λειτουργίας στους αρχαιολογικούς χώρους της Πρέβεζας

Τεράστια τα προβλήματα φύλαξης και λειτουργίας στους αρχαιολογικούς χώρους της Πρέβεζας

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας κατέθεσε στις 26 Φεβρουαρίου 2014 Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα: «Προβλήματα φύλαξης και λειτουργίας Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείου Νικόπολης Π.Ε. Πρέβεζας, αρμοδιότητας ΛΓ΄ ΕΠΚΑ».
Η ΛΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με αρμοδιότητα στους δύο Νομούς Πρέβεζας-Άρτας, αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα φύλαξης και λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης και των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων Νικόπολης, Κασσώπης και Νεκρομαντείου, στους οποίους υλοποιούνται από την Εφορεία εκτεταμένα έργα ανάδειξης. Επισημαίνεται ότι παρά τις συνεχείς ενέργειες της Εφορείας δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόσληψη σε φυλακτικό προσωπικό (μόνιμο ή εποχιακό) για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της.
Η κατάσταση στους αρχαιολογικούς χώρους αρμοδιότητας της ΛΓ΄ΕΠΚΑ έχει διαμορφωθεί ως εξής: Το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης υπολειτουργεί καθώς αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας και φύλαξης καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου. Ο Αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης φυλάσσεται από ένα μόνο μόνιμο φύλακα της, ενώ σημαντικά μνημεία του χώρου όπως το Μνημείο του Αυγούστου, η Έπαυλη του Μάνιου Αντωνίνου και το Ωδείο, στα οποία έχουν υλοποιηθεί ή υλοποιούνται έργα ανάδειξης, παραμένουν κλειστά για τους επισκέπτες.
Ο Αρχαιολογικός χώρος Κασσώπης φυλάσσεται από έναν μόνο μη μόνιμο φύλακα για τον οποίο μάλιστα εκκρεμεί απόφαση για το αν θα παραμείνει στην Υπηρεσία. Ο Αρχαιολογικός Χώρος Νεκρομαντείου, με τρεις μόνιμους ημερήσιους φύλακες, είναι ανοικτός για το κοινό όλες τις ημέρες της εβδομάδος αλλά ο αριθμός του προσωπικού δεν επαρκεί για διευρυμένο θερινό ωράριο, όπως απαιτεί η αυξημένη τουριστική κίνηση από την άνοιξη έως το τέλος του καλοκαιριού στο χώρο στον οποίο σύντομα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για τη συνολική του ανάδειξη.
Η ΛΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που είναι η αρμόδια για τους νομούς Πρέβεζας και Άρτας έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση που βασίζεται στις ανάγκες που έχουν οι εν λόγω Αρχαιολογικοί Χώροι, με την οποία συντάσσεται και ο ΣΥΡΙΖΑ και ο βουλευτής του Κώστας Μπάρκας, καθώς η πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών είναι επιβεβλημένη προκειμένου να καταστεί ασφαλής και εύρυθμη η λειτουργία τους.


Το κείμενο της Ερώτησης αναφέρει:

«Προς τον κ. Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: «Προβλήματα φύλαξης και λειτουργίας Αρχαιολογικών χώρων και Μουσείου Νικόπολης Π.Ε. Πρέβεζας, αρμοδιότητας ΛΓ΄ ΕΠΚΑ»

Η ΛΓ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, με αρμοδιότητα στους δύο Νομούς Πρέβεζας-Άρτας, αντιμετωπίζει οξύ πρόβλημα φύλαξης και λειτουργίας του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης και των σημαντικών αρχαιολογικών χώρων Νικόπολης, Κασσώπης και Νεκρομαντείου, στους οποίους υλοποιούνται από την Εφορεία εκτεταμένα έργα ανάδειξης. Επισημαίνεται ότι παρά τις συνεχείς ενέργειες της Εφορείας δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία πρόσληψη σε φυλακτικό προσωπικό (μόνιμο ή εποχιακό) για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών της και η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί έχει ως εξής:
Το Αρχαιολογικό Μουσείο Νικόπολης υπολειτουργεί, με τρεις (3) ημερήσιους φύλακες [ένα (1) μόνιμο και δύο (2) με ασφαλιστικά μέτρα] και δύο (2) νυκτοφύλακες [ένα (1) μόνιμο και ένα (1) με ασφαλιστικά μέτρα]. Επισημαίνεται ότι για τους υπαλλήλους με ασφαλιστικά μέτρα αναμένεται η έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, η οποία θα καθορίσει την παραμονή τους ή μη στην Υπηρεσία.
Ως εκ τούτου το Μουσείο αντιμετωπίζει σοβαρότατα προβλήματα λειτουργίας και φύλαξης, καθ' όλη τη διάρκεια του 24ώρου (ημερήσια & νυκτερινή βάρδια). Επίσης, κατά τα Σαββατοκύριακα το φυλακτικό προσωπικό (ημερήσιοι φύλακες και νυχτοφύλακες) επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες μόνο της πρωινής βάρδιας, και από τις 15.00 μ.μ. έως τις 6.00 π.μ. το Μουσείο φυλάσσεται μόνο με συστήματα ασφαλείας και αυξημένες περιπολίες της Αστυνομίας. Επιπροσθέτως, είναι αδύνατο να χορηγηθούν τα ρεπό και οι κανονικές άδειες των υπαλλήλων.
Ο Αρχαιολογικός χώρος Νικόπολης (περιοχή Παλατιού και Βασιλικής Α, εντός των Παλαιοχριστιανικών Τειχών) είναι ανοικτός για το κοινό 08.30 π.μ. - 15.00 μ.μ., από Τρίτη έως Κυριακή και φυλάσσεται από ένα (1) μόνο μόνιμο φύλακα της 18ης Ε.Β.Α. Άρτας- Πρέβεζας. Επίσης, σημαντικά μνημεία του χώρου, όπως το Μνημείο του Αυγούστου, η Έπαυλη του Μάνιου Αντωνίνου και το Ωδείο, στα οποία έχουν υλοποιηθεί η υλοποιούνται έργα ανάδειξης, παραμένουν κλειστά για τους επισκέπτες.
Ο Αρχαιολογικός χώρος Κασσώπης είναι ανοικτός για το κοινό 08.30 π.μ.-15.00 μ.μ., από Δευτέρα έως Παρασκευή, με ένα (1) μόνο ημερήσιο φύλακα με ασφαλιστικά μέτρα, για τον οποίο αναμένεται η έκδοση της σχετικής δικαστικής απόφασης, η οποία θα καθορίσει την παραμονή του ή μη στην Υπηρεσία.
Ο Αρχαιολογικός Χώρος Νεκρομαντείου, με τρεις (3) μόνιμους ημερήσιους φύλακες, είναι ανοικτός για το κοινό από 08.30 π.μ.-15.00 μ.μ., όλες τις ημέρες της εβδομάδος, αλλά ο αριθμός του προσωπικού δεν επαρκεί για διευρυμένο θερινό ωράριο, όπως απαιτεί η αυξημένη τουριστική κίνηση από την άνοιξη έως το τέλος του καλοκαιριού στο χώρο, στον οποίο σύντομα θα ολοκληρωθούν οι εργασίες για τη συνολική του ανάδειξη.

Με βάση την ανακοίνωση της ΛΓ΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων που είναι η αρμόδια για τους νομούς Πρέβεζας Άρτας είναι απαραίτητα τα παρακάτω:
  • Για τη λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Νικόπολης απαιτείται η απασχόληση πέντε (5) φυλάκων ημέρας και δύο (2) φυλάκων νύχτας.
  • Για τον Αρχαιολογικό χώρο Νικόπολης απαιτείται η απασχόληση τουλάχιστον τεσσάρων (4) φυλάκων ημέρας.
  • Για τον Αρχαιολογικό χώρο Κασσώπης απαιτείται η απασχόληση τριών (3) φυλάκων ημέρας.
  • Για τον Αρχαιολογικό χώρο Νεκρομαντείου απαιτείται η απασχόληση δύο (2) φυλάκων ημέρας. 
Επειδή πρέπει να καταστεί ασφαλής και εύρυθμη η λειτουργία τους, με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας, ενόψει και της θερινής περιόδου, κατά την οποία αναμένεται αυξημένη τουριστική κίνηση.
Επειδή η πρόσληψη φυλακτικού προσωπικού για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών του αρχαιολογικού χώρου και του Μουσείου Νικόπολης θεωρείται επιβεβλημένη, λαμβάνοντας υπόψη τη σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται τόσο από πλευράς ΥΠ.ΠΟ.Α, όσο και από τους τοπικούς φορείς, για την ένταξη της Νικόπολης στον Κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί προκειμένου να προσληφθούν οι φύλακες όπως ζητάει και η αρμόδια εφορεία προκειμένου καλυφθούν οι θέσεις και να φυλάσσονται όπως πρέπει οι εν λόγω αρχαιολογικοί χώροι;

Ο Ερωτών βουλευτής:
Μπάρκας Κώστας».

Δεν υπάρχουν σχόλια: