Τετάρτη, 7 Σεπτεμβρίου 2016

Υπεγράφη και ξεκινά η επέκταση του βιολογικού στη Φιλιππιάδα


Ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία με την υπογραφή της σύμβασης για το έργο της επέκτασης της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στο Δήμο Φιλιππιάδας (στην Άρτα).

Ανάδοχος του έργου είναι η Κοινοπραξία Διολκός Κατασκευαστική ΑΤΕ — Τεχνική Καβάλας Ε.Ε. Τσεκμεζόγλου Δημήτρης & Σια Ε.Ε. — Δασκαλούδης Θ. με προσφορά στα 1.267.333,06 ευρώ. Το αρχικό κόστος του έργου ήταν 2.617.886,18 ευρώ (όλα τα ποσά χωρίς ΦΠΑ) ενώ ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 22 Δεκεμβρίου 2015.

Οι υπογραφές έπεσαν στις 12 Αυγούστου 2016 και ο χρόνος υλοποίησης της σύμβασης είναι 18 μήνες. Αν δεν υπάρξουν καθυστερήσεις κατά τη διάρκεια του έργου τότε η ολοκλήρωση του πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2018. Φορέας Υλοποίησης του έργου είναι η Περιφέρεια Ηπείρου.

Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Θεσσαλιας–Στερεας Ελλαδας–Ηπειρου» ως εργο υποψηφιο για ενταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020 με κωδικό MIS 508702 Επενδύσεων (αριθ. ενάρ. έργου 2015EP01880003 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ευρωπαϊκής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και από πιστώσεις της Περιφέρειας.

Ταυτότητα του έργου
Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει προς κατασκευή την επέκταση των εγκαταστάσεων της υφιστάμενης ΕΕΛ Φιλιππιάδας στην οποία θα καταλήγουν με σύστημα αγωγών μεταφοράς (που δεν περιλαμβάνεται όμως στο φυσικό αντικείμενο), τα λύματα των οικισμών Χαλκιάδων, Ρόκκας, Καλαμιά και Καμπής, ενώ προβλέπεται και μικρή ποσότητα βοθρολυμάτων για την κάλυψη των εκτός αποχετευτικού δικτύου μεμονωμένων οικισμών.

Τα επεξεργασμένα λύματα από την κεντρική ΕΕΛ θα στο υφιστάμενο φρεάτιο εξόδου και από εκεί στον εγκεκριμένο αποδέκτη που είναι ο ποταμός Λούρος. Η Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων θα έχει δυναμικότητα έργων επέκτασης 11 000 ι.κ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: