Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2016

Δελτίο Τύπου της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας για την συζήτηση επί του θέματος "επιστολή κας. Σιαμέτη"


ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΚΛΕΙΣΘΕΝΟΥΣ 15 105 52 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ.:210-3243822 – Fax: 2103243281

Αριθ. Πρωτ. 2961                                                                            Αθήνα 22-9-2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επί του δευτέρου θέματος της ημερήσιας διάταξης ήδη της συνεδρίασης του Δ.Σ. της 21/9/2016 «επιστολή κ. Σιαμέτη», ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της ΠΣΕ γνωστοποίησε στην σύμβουλο κ. Σιαμέτη την ανάκληση της ατυχούς έκφρασης από μέρους του συμβούλου κ. Κολιούση Σωτήρη στη συνεδρίαση της 12/7/2016.
 Η ανάκληση αυτή καθ’ αυτή αναιρεί εξ’ ολοκλήρου το περιεχόμενο της επιστολής της κας Ελευθερίας Σιαμέτη προς τον πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ της ΠΣΕ.


Το Γραφείο Τύπου της ΠΣΕ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: