Πέμπτη 29 Μαΐου 2014

Οι "φαμέγιοι" των τροϊκανών, το παζλ και οι 'Eλληνες αγρότες. Η «Ηπειρος Ανατροπής» καλεί τους αγρότες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, το Σάββατο 31/5/2014 και ώρα 09:00 π.μ. σε συνάντηση, στην πιλοτική αγορά αγροτών στο γήπεδο Πρέβεζας.


Στις 15 Μαΐου δημοσιεύθηκε ο νόμος με αριθ. 4264/2014 (ΦΕΚ 118 Α) με τίτλο « Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις ». Με τον νόμο αυτό ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και η οργάνωση και λειτουργία των λαϊκών αγορών, εκσυγχρονίζονται δε οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για την χορήγηση αδειών άσκησης υπαιθρίου εμπορίου.

Η διαβούλευση αυτού του νόμου αναρτήθηκε τη Μ. Δευτέρα 14 Απριλίου και είχε καταληκτική ημερομηνία την Τρίτη του Πάσχα 22 Απριλίου. Εννέα μέρες διαβούλευσης μαζί με τις αργίες του Πάσχα και το ψήσιμο του οβελία, αποδεικνύει το πόσο σοβαρά αντιμετωπίζει η κυβέρνηση τους άμεσα εμπλεκόμενους. Το ΥΠ.Α.Ν. τελικά πληροφόρησε τους πολίτες ότι λόγω άμεσης κατάθεσης του νομοσχεδίου στη Βουλή η διαβούλευση θα έκλεινε στις 16-4-2014 και ώρα 14:00. 

Στο άρθρο 40 του νόμου με τον τίτλο «καταργούμενες διατάξεις» καταργείται η άδεια παραγωγού με την οποία μπορούσαν οι παραγωγοί να πωλούν τα προϊόντα τους ανά την επικράτεια απευθείας στους καταναλωτές. 

Ουσιαστικά στόχος των κυβερνώντων, που νομοθετούν χωρίς διαβούλευση με τους άμεσα ενδιαφερόμενους, είναι να στρέψουν τους παραγωγούς στη χονδρική πώληση των προϊόντων τους. Ο τρόπος όμως που διενεργείται το χονδρεμπόριο στη χώρα μας ( τιμές παραγωγών, τρόπος πληρωμής , χρόνος πιθανής πληρωμής ) καθιστά απολύτως μη βιώσιμη μια μέση αγροτική εκμετάλλευση.

Η « λογική » αυτή των κυβερνώντων οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εγκατάλειψη της αγροτικής γης από το μεγαλύτερο ποσοστό των παραγωγών της χώρας αφού ο μικρός κλήρος που χαρακτηρίζει το συντριπτικό ποσοστό των αγροτικών εκμεταλλεύσεων τις καθιστά μη βιώσιμες. 


Συμπληρώνεται λοιπόν με αργά αλλά σταθερά βήματα το παζλ ενός φαινομενικά ασυνάρτητου αλλά πολύ καλά σχεδιασμένου « εγκλήματος » κατά των Ελλήνων αγροτών που οδηγεί στην αρπαγή της αγροτικής γης και της αναβίωσης της τάξης των φαμέγιων (=ταπεινής καταγωγής οικόσιτοι υπηρέτες).

 Η « ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» καλεί τους αγρότες και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς το Σάββατο 31/5/2014 και ώρα 09:00 π.μ. σε συνάντηση, στην πιλοτική αγορά αγροτών ( γήπεδο ), ώστε να καθορίσουμε από κοινού τη στάση μας.

 Πρέβεζα, 29 Μαΐου 2014 


Το Γραφείο Τύπου της ''Ήπειρος Ανατροπής'' στην Π.Ε. Πρέβεζας

Δεν υπάρχουν σχόλια: