Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

Νέες ειδικότητες στο Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας

Νέες ειδικότητες στο Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας

Το Δημόσιο Ι.Ε.Κ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, κατόπιν σχετικής διερεύνησης της περιφερειακής αγοράς εργασίας και έπειτα από διαβούλευση με τους εκπροσώπους της, ανακοινώνει ότι κατά το φθινοπωρινό εξάμηνο 2012 Β΄ (Σεπτέμβριος 2012) θα λειτουργήσουν οι παρακάτω ειδικότητες:

1. ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ) (2 ΕΞΑΜΗΝΑ) - ΑΠΟΛ. ΓΥΜΝ.-

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (Security) (Α΄ ΕΞΑΜ.) (1 ΕΞΑΜΗΝΟ) - ΑΠΟΛ. ΓΥΜΝ. 3. ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΚΦΡΑΣΗΣ (Α' ΕΞΑΜ.) (4 ΕΞΑΜΗΝΑ) - ΑΠΟΛ. ΛΥΚΕΙΟΥ- 4. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ - ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (Α΄ΕΞΑΜ.) (4 ΕΞΑΜΗΝΑ) -ΑΠΟΛ. ΛΥΚΕΙΟΥ- 5. ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ (Α' ΕΞΑΜΗΝΟ) (4 ΕΞΑΜ.) - ΑΠΟΛ. ΛΥΚΕΙΟΥ -

6. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ & ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (Γ΄ ΕΞΑΜ.) (ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ-ΕΠΑΛ)
7. ΕΙΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ (Γ΄ ΕΞΑΜ.) (ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ-ΕΠΑΛ)
8. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΛΕΥΚΑΔΑ) (Γ΄ ΕΞΑΜ.) (ΠΤΥΧΙΟ ΤΕΕ-ΕΠΑΛ)

Για τα προφίλ των παραπάνω ειδικοτήτων καθώς και τον κανονισμό κατάρτισης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ι.Ε.Κ. Πρέβεζας ( http://iek-prevez.pre.sch.gr ) ή να τηλεφωνούν στο 2682029066 όλες τις εργάσιμες ημέρες από 09:30 - 14:30.
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων επιλογής για τις νέες ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2012, ξεκινά από Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2012 και λήγει την Δευτέρα 10 Σεπτεμβρίου 2012. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους:
- Την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο.
- Απολυτήριο Λυκείου ή Γυμνασίου.

Σημειώνεται ότι:
- Οι τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι πρέπει να προσκομίσουν αντίστοιχο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
- Οι αλλοδαποί πρέπει να προσκομίσουν άδεια παραμονής και αν δεν έχουν αντίστοιχο τίτλο από σχολείο της χώρας μας, πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.
- Για ειδικότητες Γυμνασίου απαιτείται κατάθεση Απολυτηρίου Γυμνασίου
- Για ειδικότητες Ενιαίου Λυκείου (ΕΛ) απαιτείται κατάθεση Απολυτηρίου Λυκείου ή Απολυτηρίου-Πτυχίου ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ , ΤΕΕ (Β' κύκλου), ΤΕΛ ή ΕΠΛ.
- Για ειδικότητες Γ' εξαμήνου, απαιτείται υποβολή Πτυχίου ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ , ΤΕΕ (Β' κύκλου), ΤΕΛ ή ΕΠΛ, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει αντιστοιχία της ζητούμενης ειδικότητας με την ειδικότητα αποφοίτησής τους.

www.atpreveza.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: