Τετάρτη 29 Αυγούστου 2012

ΕΣΕΕ: Στα 4 δις ευρώ το ετήσιο κόστος της ανεργίας


Στα 3,95 δισ. ευρώ εκτιμά η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) το κόστος της ανεργίας στην οικονομία και το εμπόριο. Όπως αναφέρει το ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του ΟΑΕΔ (Ιούλιος 2012), από τους 794.924 εγγεγραμμένους ανέργους μόνον οι 187.273 πληρούσαν τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος ανεργίας.

Με δεδομένο τους αυξητικούς ρυθμούς ανεργίας και χωρίς να συνυπολογίσουμε τα εορταστικά επιδόματα ανεργίας, τότε είναι πλέον βέβαιο πως το ετήσιο κόστος του ΟΑΕΔ για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας ξεπερνάει τα 808,8 εκατ. ευρώ. (12 μήνες x 67,4 εκ. ευρώ καταβολές ΟΑΕΔ για επιδόματα ανεργίας= 808,8 εκ. ευρώ ανά έτος, για την καταβολή επιδομάτων ανεργίας). Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΙΝ.ΕΜ.Υ. της ΕΣΕΕ, οι απώλειες των ασφαλιστικών ταμείων με βάση το νέο κατώτατο μισθό ξεπερνούν τα 3,8 δισ. ευρώ ετησίως.

Αναλυτικά, με το ποσοστό ανεργίας στο 23,1% και με το αποδεκτό «φυσικό ποσοστό» ανεργίας της ελληνικής οικονομίας να κυμαίνεται στο 4%, τότε αφαιρώντας την ανεργία που θα είχαμε ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα από την εμφάνιση της κρίσης οι ελάχιστες απώλειες των ασφαλιστικών ταμείων «περιορίζονται» στα 3,14 δισ. ευρώ.

Με την παραδοχή πως το ποσοστό της ανεργίας στην αρχή της κρίσης το 2009 ήταν καταχρηστικά στα επίπεδα του 8%, τότε οι απώλειες για τα ασφαλιστικά ταμεία που θα μπορούσαν να αποδοθούν αποκλειστικά στην τελευταία τριετία της κρίσης, περιορίζονται ακόμα περισσότερο στα 2,5 δις ευρώ ετησίως.

Εκτός ωστόσο από τις άμεσες καταβολές των επιδομάτων ανεργίας και τις απώλειες των ασφαλιστικών ταμείων στις παρενέργειες της ανεργίας θα πρέπει να προστεθεί η μείωση των καταθέσεων κατά 27,8%, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα τη ραγδαία επιδείνωση των οικονομικών μεγεθών των τραπεζών και την ουσιαστική τους πλέον άρνηση να παράσχουν ρευστότητα στις επιχειρήσεις και εν τέλει στην αγορά εργασίας.

Παράλληλα, η μείωση του συνόλου της ιδιωτικής κατανάλωσης από το 2008 έως το 2012 κατά 65 δισ. εκ των οποίων τα 29 δισ. ευρώ αφορούν στο λιανεμπόριο, έχει ως συνέπεια αφενός για το κράτος μικρότερα έσοδα από την επιβολή του ΦΠΑ και αφετέρου για τον επιχειρηματικό κόσμο, μικρότερους κύκλους εργασιών, χαμηλότερα έσοδα και τελικά οριστική έξοδο από την αγορά.

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η ΕΣΕΕ αναφέρει πως το ελάχιστο ετήσιο κόστος για την ελληνική οικονομία ξεπερνά τα 3,95 δισ. ευρώ. Τα 3,14 δισ. ευρώ είναι η εκτίμηση της ελάχιστης απώλειας των ασφαλιστικών ταμείων που οφείλεται στην οικονομική κρίση, συν τα 0,809 δισ. ευρώ από την καταβολή των επιδομάτων ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, ισούνται με τα 3,95 δισ. ευρώ του ετήσιου ελάχιστου κόστους ανεργίας.

Αντίστοιχα το ελάχιστο κόστος της ανεργίας για το εμπόριο υπολογίζεται από την απώλεια εισφορών στον ΟΑΕΕ και το ποσό καταβολής των επιδομάτων ανεργίας σε άνεργους αυταπασχολούμενους και πρώην εργοδότες. Οι απώλειες των εισφορών από τις 68.000 επιχειρήσεις που έχουν ήδη κλείσει ετησίως ανέρχεται σε 706.782.000 ευρώ, ενώ το ποσό αυτό αυξάνεται λόγω του ρυθμού αύξησης των λουκέτων και φυσικά δεν περιλαμβάνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των εμπόρων που έχουν κλείσει τα καταστήματα τους.

Τα επιδόματα ανεργίας από την απώλεια θέσεων εργασίας από την αρχή του 2012 στον κλάδο του εμπορίου υπολογίζονται σε 46.522. Άρα το κόστος από την καταβολή των επιδομάτων ανεργίας από τον ΟΑΕΔ είναι το ελάχιστο 201.000.000 ευρώ.

Η ΕΣΕΕ προσδιορίζει το ελάχιστο μετρήσιμο «κόστος ανεργίας» του εμπορίου στο ποσό των 907.782.000 ευρώ. Από τα 3,95 δισ. ευρώ του συνολικού κόστους της ανεργίας, σχεδόν το 1 δισ. ευρώ ετησίως, αφορά στο εμπόριο, επιβεβαιώνοντας έτσι το ποσοστό 25% της συμμετοχής του κλάδου του εμπορίου στην απασχόληση.

www.tvxs.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: