Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2013

Σφοδρές αντιδράσεις για το κυνήγι στον Αμβρακικό. 8 περιβαντολογικές Οργανώσεις υπέβαλαν εμπεριστατωμένο κείμενο στον αρμόδιο υφυπουργό Καλαφάτη!

Σφοδρές αντιδράσεις για το κυνήγι στον Αμβρακικό!

Την αντίθεση τους στην υπουργική απόφαση, που υπέγραψε πριν από περίπου δυο εβδομάδες, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Καλαφάτης με την οποία επιτρέπεται για πρώτη φορά μετά από πέντε χρόνια το κυνήγι σε συγκεκριμένες -και οριοθετημένες περιοχές- του Αμβρακικού εκφράζουν δέκα περιβαλλοντικές οργανώσεις.

Οι οργανώσεις καλούν τον κ. Καλαφάτη να αποσύρει άμεσα την απόφαση και να διαθέσει τον χρόνο που απαιτείται ώστε ο Φορέας Διαχείρισης του Αμβρακικού σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση, που να διασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προστασία ενός οικοσυστήματος παγκόσμιας σημασίας όπως είναι ο Αμβρακικός Κόλπος.

Όπως επισημαίνεται στο κείμενο που υπογράφουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος δεν έλαβε υπόψη του τη σχετική εισήγηση του Φορέα Διαχείρισης του Αμβρακικού για πειραματική και υπό συγκεκριμένους όρους απελευθέρωση της Θήρας στη Ζώνη Α στον Πυρήνα του Εθνικού Πάρκου για το τρέχον έτος, επιτρέποντας τη Θήρα και σε άλλες περιοχές του υγροτοπου και δίνοντας το ελεύθερο στους κυνηγούς να ασκούν τη θήρα όλες τις μέρες της εβδομάδας, χωρίς έστω ορισμένους ειδικούς περιορισμούς, απαραίτητους σε ένα τόσο σημαντικό οικοσύστημα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση αυτή βάζει σε κίνδυνο την προστασία της ορνιθοπανίδας σε έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της νότιας Ευρώπης. Έτσι, όπως αναφέρεται οι περιβαλλοντικές οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν άμεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Γραφείο για τη Σύμβαση Ραμσάρ και την Bird Life Europe για το πολύ αρνητικό προηγούμενο που επιχειρείται να δημιουργηθεί, ώστε να προβούν σε όλες τις ενέργειες που απορρέουν από τη δικαιοδοσία τους.


Το κείμενο υπογράφουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία, Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, WWF Ελλάς, Ελληνική Εταιρεία Προστασίας της Φύσης, Mom, Αρκτουρος, Μεσόγειος SOS, ΑΡΧΕΛΩΝ, Εταιρεία Προστασίας Πρεσπών και Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών.

Τι γράφει το κείμενο.

Αγνοώντας επιδεικτικά τόσο το υπόμνημα της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, που εκφράζει την άποψη των Οργανώσεων που συνεκπροσωπούνται στον Φορέα Διαχείρισης του Αμβρακικού και με το οποίο τεκμηριώνεται η ασυμβατότητα της άσκησης θήρας στις πλέον ευαίσθητες οικολογικά περιοχές του Εθνικού Πάρκου του Αμβρακικού Κόλπου, όσο και την πρόταση του ίδιου του Φορέα Διαχείρισης (ΦΔ) Υγροτόπων Αμβρακικού Κόλπου, ο αναπληρωτής Υπουργός ΠΕΚΑ κ. Σταύρος Καλαφάτης αποφάσισε την πρακτικά πλήρη και άνευ όρων απελευθέρωση της κυνηγετικής δραστηριότητας σε περιοχές του υγροτόπου που βρίσκονται στην «καρδιά» του Εθνικού Πάρκου.
Η απόφαση αυτή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις πρόσφατες δεσμεύσεις του Υπουργού ΠΕΚΑ κ. Μανιάτη προς τους εκπροσώπους των περιβαλλοντικών οργανώσεων, κατά τη συνάντησή τους για τη διευθέτηση των προβλημάτων των Προστατευόμενων Περιοχών της χώρας. Ο κ. Μανιάτης ζήτησε τις προτάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων για την αποτελεσματική θωράκιση των Προστατευόμενων Περιοχών, αλλά τελικά γεννούνται πολλά ερωτηματικά σχετικά με το νόημα αυτής της διαδικασίας όταν οι ήδη κατατεθειμένες προτάσεις τους στις υπηρεσίες δεν λαμβάνονται καν υπόψη.
Επισημαίνεται επιπλέον ότι ο κ. Καλαφάτης δεν έλαβε υπόψη του τη σχετική εισήγηση του ΦΔ για πειραματική και υπό συγκεκριμένους όρους απελευθέρωση της θήρας στη Ζώνη Α στον πυρήνα του Εθνικού Πάρκου για το τρέχον έτος, επιτρέποντας τη θήρα και σε άλλες περιοχές του υγροτόπου και δίνοντας το ελεύθερο στους κυνηγούς να ασκούν τη θήρα όλες τις ημέρες της εβδομάδας, χωρίς έστω ορισμένους ειδικούς περιορισμούς, απαραίτητους σε ένα τόσο σημαντικό οικοσύστημα. Με την κίνησή του αυτή ακυρώνονται ουσιαστικά οι όποιες προσπάθειες συνεννόησης και διαβούλευσης που γίνονται από πλευράς του ΦΔ για τη διευθέτηση του ζητήματος της λαθροθηρίας.
Να σημειωθεί ότι η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία έχει σταθερή παρουσία στην περιοχή εδώ και δεκαετίες, συλλέγοντας συστηματικά στοιχεία για την ορνιθοπανίδα του Αμβρακικού, ο οποίος αποτελεί και το σημαντικότερο βιότοπο της Παγκοσμίως Απειλούμενης Βαλτόπαπιας (Aythya nyroca) στην Ελλάδα, αλλά και περιοχή όπου απαντώνται πολλά ακόμη παγκοσμίως απειλούμενα είδη πουλιών.Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον Νόμο 3937/2011 στις Περιοχές Προστασίας της Φύσης επιτρέπονται μόνο δραστηριότητες που δεν αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον και δεν έρχονται σε αντίθεση με τους σκοπούς προστασίας της περιοχής. Ωστόσο, παρά τα επιστημονικά στοιχεία που τεκμηριώνουν τις σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα προστατευόμενα είδη του Εθνικού Πάρκου με την αυθαίρετη απελευθέρωση της θήρας, η ηγεσία του ΥΠΕΚΑ προβαίνει σε πράξεις που απειλούν να καταδικάσουν τα προστατευόμενα είδη του Αμβρακικού.
Η νομολογία εξάλλου του Συμβουλίου της Επικρατείας έχει κρίνει τη θήρα στους υγροτόπους Ραμσάρ ως «μη συμβατή δραστηριότητα» για την προστασία και διαχείριση του προστατευτέου αντικειμένου, σύμφωνα με τη διεθνή σύμβαση Ραμσάρ (ΣτΕ Ε' 1342/1992).
Δεδομένου ότι η απόφαση αυτή βάζει σε κίνδυνο την προστασία της ορνιθοπανίδας σε έναν από τους σημαντικότερους υγροτόπους της νότιας Ευρώπης, οι συνυπογράφουσες Οργανώσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώσουν άμεσα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Διεθνές Γραφείο για τη Σύμβαση Ραμσάρ και την BirdLife Europe για το πολύ αρνητικό προηγούμενο που επιχειρείται να δημιουργηθεί, ώστε να προβούν σε όλες τις ενέργειες που απορρέουν από τη δικαιοδοσία τους.
Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις καλούν τον κ. Καλαφάτη να αποσύρει άμεσα την παράλογη και κατ΄ ουσία παράνομη αυτή απόφαση και να διαθέσει το χρόνο που απαιτείται ώστε ο Φορέας Διαχείρισης του Αμβρακικού σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς να βρουν τη βέλτιστη λύση, που θα εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή προστασία ενός οικοσυστήματος παγκόσμιας σημασίας όπως ο Αμβρακικός Κόλπος.
Διαβάστε παρακάτω το υπόμνημα αξιολόγησης της συμβατότητας της θήρας με την προστασία του πυρήνα του Εθνικού Πάρκου Υγροτόπων Αμβρακικού, που κατάθεσε η  Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία.


Δεν υπάρχουν σχόλια: