Πέμπτη 29 Αυγούστου 2013

Διαπολιτισμική εκδήλωση στην Κορυτσά για τους Ηπειρώτες ευεργέτες.


Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στην Κορυτσά, ο Σύνδεσμος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες» και το Εργαστήριο Ιστορίας Νεότερης Ελλάδας και Νεοελληνικού Πολιτισμού της Σχολής Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με την ευκαιρία της παρουσίασης του βιβλίου "Ηπειρώτες έμποροι-Ευεργέτες του Ελληνικού Έθνους και συντελεστές της προόδου της ανθρωπότητας" Σας προσκαλούν 
να τιμήσετε με την παρουσία σας τη διαπολιτισμική εκδήλωση που θα 

πραγματοποιηθεί στην Κορυτσά, την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 μ.μ. στην αίθουσα Συνεδρίων του Ξενοδοχείου «LIFE GALLERY» Κορυτσάς, οδός “Bulevard Republika Nr 5” η οποία είναι αφιερωμένη στους Εθνικούς Ευεργέτες Γεώργιο και Σίμωνα Σίνα από τη Μοσχόπολη και Ιωάννη Μπάγκα από την Κορυτσά.
Προεδρείο:

Σπύρος Εργολάβος, Νίκος Υφαντής και Νίκος Σουτόπουλος 

19.30 - 19.45: Υποδοχή 
19.45 - 20.00: Προσφωνήσεις και Χαιρετισμοί 
20.00 - 20.15: Νίκος Υφαντής, Φιλόλογος Καθηγητής «Η πόλη της Κορυτσάς άλλοτε και τώρα» 
20.15 - 20.30:Απόστολος Παπαϊωάννου, ομότ. Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Η Μοσχόπολη των ΙΖ’-ΙΗ’ αιώνων» 
20.30 - 21.00: Σπύρος Εργολάβος, Φιλόλογος Καθηγητής «Οι Εθνικοί Ευεργέτες Γεώργιος Σίνας, Σίμωνας Σίνας και Ιωάννης Μπάγκας: η ζωή και το έργο τους» 

• Συντονιστής: Νίκος Σουτόπουλος, Εκπαιδευτικός-Δημοσιογράφος 
• Ακολουθεί δεξίωση με μουσική Κορυτσάς (serenata) 

Δ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Σ Μ Ι Κ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η 
Οι Εθνικοί Ευεργέτες 
Γεώργιος και Σίμωνας Σίνας από τη Μοσχόπολη και Ιωάννης Μπάγκας από την Κορυτσά 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013, 19:30 
ΞΕΝΟΔΟΧΕIΟ «LIFE GALLERY» ΚΟΡΥΤΣA 

Χορηγοί Επικοινωνίας:
EPIRUS-ELLAS,
TV KORÇA

Δεν υπάρχουν σχόλια: