Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

Συμψηφισμός οφειλών προμηθευτών του Δημοσίου & Επιστροφή επιδομάτων συζύγων συνταξιούχων και κληρονόμων ΙΚΑ


Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ των οποίων και η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Άρτας, Όλγα Γεροβασίλη, κατέθεσαν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015, ερώτηση προς τον υπουργό Οικονομικών, με θέμα "Συμψηφισμός οφειλών προμηθευτών του Δημοσίου". 
Επίσης, την Τρίτη 23 Ιουνίου 2015, κατατέθηκε ερώτηση προς τον υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με θέμα "Επιστροφή επιδομάτων συζύγων συνταξιούχων και κληρονόμων ΙΚΑ"

  Αθήνα,  22 Ιουνίου 2015
Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Οικονομικών
Θέμα: Συμψηφισμός οφειλών προμηθευτών του δημοσίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις του μνημονιακού νόμου της κυβέρνησης Σαμαρά  3943/11, άρθρο 11, που αντικατέστησε το άρθρο 83 του Κ.Ε.Δ.Ε, προβλέπεται ότι, για τους προμηθευτές του Ελληνικού Δημοσίου που εμπίπτουν στις διατάξεις περί συμψηφισμού οποιασδήποτε οφειλής στο Δημόσιο, παρακρατείτε το σύνολο του τιμολογίου μέχρι το ύψος της οφειλής.
Ο νόμος ουδεμία διάκριση κάνει εάν η οφειλή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμη, εάν είναι στο καθεστώς ρύθμισης του νόμου 4321/2015 ή οποιουδήποτε άλλου, ή εάν εξυπηρετείται κανονικά.
Όπως είναι ευρύτατα γνωστό, λόγω των συνεπειών των υφεσιακών πολιτικών που ακολουθήθηκαν τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας, πάρα πολλές επιχειρήσεις βρέθηκαν στη δυσάρεστη θέση να οφείλουν στο Δημόσιο όχι από επιλογή τους, αλλά λόγω της γενικότερης οικονομικής κατάστασης.
Συνέπεια του καθεστώτος αυτού, είναι πολλοί προμηθευτές που είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις τους να αρνούνται να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή να αδυνατούν να παράσχουν τις υπηρεσίες τους.  Αποτέλεσμα του γεγονότος αυτού, είναι αφ’ ενός στους διαγωνισμούς να συμμετέχουν λιγότεροι προμηθευτές με συνέπεια να μειώνεται ο υγιής ανταγωνισμός και να αυξάνεται το κόστος για το Δημόσιο, αφ’ ετέρου πολλές υπηρεσίες να μην μπορούν να προμηθευτούν τα απαραίτητα υλικά ή υπηρεσίες για τη λειτουργία τους.
Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι ο σημαντικός κίνδυνος, καίριες υπηρεσίες, ειδικά σε τομείς Υγείας και Δημόσιας Ασφάλειας, να βρεθούν χωρίς προμηθευτές μέσα σε περιόδους αυξημένης ανάγκης. Για παράδειγμα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία αντιμετωπίζει τον  κίνδυνο, εν μέσω αντιπυρικής περιόδου, να ξεμείνει από ανταλλακτικά  οχημάτων και από αναλώσιμα υλικά πυρόσβεσης.

Επειδή με τη συνέχιση της εφαρμογής του παράλογου και εξοντωτικού μνημονιακού αυτού νόμου :
·         Το Ελληνικό Δημόσιο στερείται τη δυνατότητα πολλαπλών επιλογών προμηθευτών,
·         Το κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο αυξάνει σημαντικά,
·         Ελλοχεύει ο κίνδυνος οι υπηρεσίες να βρεθούν σε κατάσταση υπολειτουργίας,
·         Η οικονομία βυθίζεται ακόμα περισσότερο σε ύφεση, αφού οι προμηθευτές δεν πληρώνονται.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να αρθεί αυτή η άδικη και στερούμενη λογικής αντιμετώπιση των συνεπών προμηθευτών του Δημοσίου που εμπίπτουν στις διατάξεις περί συμψηφισμού του νόμου 3943/11;

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2015
Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: Επιστροφή επιδομάτων συζύγων συνταξιούχων και κληρονόμων στο ΙΚΑ

          Ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί τους συνταξιούχους και τους κληρονόμους τους είναι η εφαρμογή από το ΙΚΑ της απόφασης επέκτασης της παραγραφής χρεών στην εικοσαετία, αντί της δεκαετίας που ίσχυε πριν μερικά χρόνια, για επιδόματα συζύγων που ελήφθησαν ενώ οι σύζυγοι τους λάμβαναν κύρια σύνταξη του ΟΓΑ. Επιπλέον, εκτός του αρχικού ποσού, καλούνται να πληρώσουν προσαύξηση που αγγίζει το 35% του αρχικού ποσού, το οποίο με σχετική διάταξη δεν διαχωρίζεται από την αρχική οφειλή.
          Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΙΚΑ ήδη ενημερώνουν μεγάλο αριθμό συνταξιούχων, οι οποίοι καλούνται να πληρώσουν μεγάλα χρηματικά ποσά για τα επιδόματα που έλαβαν. Μάλιστα, ισχύει ότι πολλοί εξ αυτών δεν γνώριζαν ότι λαμβάνουν παράνομα αυτά τα επιδόματα και είχαν ειδοποιήσει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τα ποσά που εισέπρατταν. 
Επομένως, είναι ξεκάθαρο ότι η μεγαλύτερη ευθύνη πέφτει στον ελλιπή ελεγκτικό μηχανισμό του ασφαλιστικού συστήματος. Δεδομένης της προαναφερθείσας κατάστασης, αλλά και της πρόθεσης μεγάλης μερίδας των οφειλετών να επιστρέψουν τα χρωστούμενα, με εξαίρεση τους τόκους, θα ήταν ορθότερο να επιστραφεί μόνο το καθαρό ποσό και όχι η επιπλέον επιβάρυνση. Επίσης η παραγραφή χρεών στη δεκαετία, όπως ίσχυε μέχρι πρόσφατα, είναι σαφώς ορθότερη. Είναι επίσης αδυναμία του ασφαλιστικού συστήματος να χρειάζεται πάνω από δέκα έτη για να εντοπίσει τέτοιες περιπτώσεις, που όπως είναι λογικό εμπλέκουν μέσα κληρονόμους και άτομα που δεν είναι πια στη ζωή. Τέλος, σημαντικότερο όλων είναι να ενισχυθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός του ασφαλιστικού συστήματος με σκοπό να εντοπίζονται και να αποτρέπονται τέτοιες περιπτώσεις από την αρχή.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1)    Αν μέσα στη πολιτική του υπουργείου είναι η διευκόλυνση επιστροφής αυτών των οφειλόμενων ποσών στο ΙΚΑ, με κατάργηση του φόρου επιβάρυνσης και επιστροφή του χρόνου παραγραφής χρεών στα 10 έτη;

2)    Με ποιες ενέργειες θα ενισχυθεί ο ελεγκτικός μηχανισμός του ασφαλιστικού συστήματος ώστε να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά και να ενημερώνονται εγκαίρως οι πολίτες για επιδόματα που δεν δικαιούνται;

Δεν υπάρχουν σχόλια: