Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015

Το υπόμνημα που κατέθεσε η Πανηπειρωτική Συνομοσπονδία Ελλάδος, σε συνεργασία με αποδημικές οργανώσεις από άλλες περιοχές της χώρας, στην Αναπληρώτρια Υπουργό Νάντια Βαλαβάνη, για ζητήματα του αποδημικού κινήματος, κατά την συνάντηση της 25 Ιουνίου 2015.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ 
Προς 
Το Υπουργείο Οικονομικών 
Γραφείο Υπουργού 

Κυρία Υπουργέ, 

Τα πολιτιστικά σωματεία οι Αδελφότητες, Σύλλογοι, Ενώσεις, Ομοσπονδίες και Συνομοσπονδίες είναι νομικές οντότητες και ανήκουν φορολογικά στην κατηγορία των Νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 
Σκοπός των πολιτιστικών σωματείων είναι η δραστηριοποίηση στον πολιτισμό και τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, με παρουσιάσεις έργων και ανθρώπων του πνεύματος και της τέχνης, με δημιουργία χορευτικών τμημάτων, με διδασκαλίες χορών, με διδασκαλία και εκμάθηση παραδοσιακών τραγουδιών, με δημιουργία και διδασκαλία χορωδιών και συντελούν όχι μόνο στη διατήρηση του πολιτισμού και της πολιτιστικής μας παρακαταθήκης αλλά και της μεταλαμπάδευσης της στη νέα γενιά. 
Πέρα από αυτό είναι άγρυπνοι φρουροί της διαφύλαξης, διατήρησης και προστασίας των μνημείων του πολιτισμού μας, των έργων των προγόνων μας, αλλά αποτελούν και τον συνδετικό κρίκο των αποδήμων όπου γης, προς τη ρίζα τους βοηθώντας έμπρακτα και λειτουργικά το μεγάλο εθνικό στόχο αναστολής της απαλλοτρίωσης της εθνικής συνείδησης αυτών όπως και της γλώσσας και των παραδόσεων του τόπου μας και έτσι επιτελούν μια καθαρή εθνική προσφορά. 
Όλοι όσοι συμμετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια των πολιτιστικών οργανώσεων εθελοντικά και αφιλοκερδώς προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην πατρίδα και τον πολιτισμό. 
Οι πόροι είναι οι εισφορές των μελών κυρίως και οι ελάχιστες προσφορές των συμπατριωτών. Οι επιχορηγήσεις από την πολιτεία την σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης είναι ανύπαρκτες, καθώς ανύπαρκτες είναι και οι χορηγίες διαφόρων φορέων και επιχειρήσεων. 
Η εθελοντική προσφορά, ο χαρακτήρας των οργανώσεων ως νομικών προσώπων, έστω και μη κερδοσκοπικών, η άγνοια, η έλλειψης πόρων για λογιστική υποστήριξη, για ενοίκιο στέγασης, το τεκμαρτό μίσθωμα της συστέγασης και της φιλοξενίας είναι προβλήματα που οι διοικήσεις αδυνατούν να αντιμετωπίσουν με αποτέλεσμα της μεγάλες φορολογικές ελλείψεις. 
Την ευθύνη των φορολογικών ελλείψεων έχουν οι διοικήσεις των σωματείων σύμφωνα με το νόμο και ως εκ τούτου εξαναγκάζονται σε παραίτηση και τελικά οι πολιτιστικοί οργανισμοί οδηγούνται στη συρρίκνωση και τη διάλυση. Το αποτέλεσμα είναι ολέθριο για τον πολιτισμό και την παράδοση , τη διατήρηση του, τη διάσωση του, τη διάδοση, τη μεταλαμπάδευση του στις νέες γενιές, τη διαφύλαξη των πολιτιστικών μνημείων και της πολιτιστικής μας παρακαταθήκης και κληρονομιάς. 
Σε καμιά όμως περίπτωση δεν επιθυμούμε να είμαστε μη νόμιμοι σε καμιά περίπτωση δεν επιζητούμε την εξαίρεση, αλλά δεν θέλουμε και να μας ταυτίζουν με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που επιχορηγούνται γενναία από το κράτος (ΜΗΚΥΟ) 
Μετά από όλα όσα εκθέσαμε πιο πάνω ζητούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων που σας παρέχει η πολιτεία ως αναπληρώτρια υπουργό οικονομικών στα φορολογικά θέματα να επιληφθείτε προς επίλυση των πιο κάτω καίριων θεμάτων, έτσι ώστε να μη οδηγηθούν τα σωματεία μας σε διάλυση με ολέθριες συνέπειες για τον πολιτισμό και την πατρίδα. 
1. Να δοθεί η δυνατότητα μέχρι τέλος του έτους 2015 να τακτοποιηθούν φορολογικά οι πολιτιστικές οργανώσεις χωρίς επιβολή προστίμων και προσαυξήσεων. 
2. Να υπάρξει δυνατότητα συστέγασης και φιλοξενίας των οργανώσεων είτε μεταξύ τους, είτε με ομοσπονδίες και συνομοσπονδίες χωρίς φορολογικές συνέπειες. 
3. Τα έσοδα από ενοίκια να φορολογούνται με συντελεστή 10%, επειδή σπάνια ξεπερνούν τις 11.000,00 ευρώ και αποτελούν πόρο ζωής για τα πολιτιστικά σωματεία. 
4. Το ύψος της επιβολής των προστίμων να λαμβάνει υπ' όψη τον εθελοντισμό και τον ουσιαστικό μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα. 
5. Να εξετάσουμε τη δυνατότητα της υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων για μεγάλα ποσά π.χ. πάνω από 300 η 500 ευρώ επειδή τα πολιτιστικά σωματεία στερούνται λογιστικής υποστήριξης. 
6. Τη δυνατότητα λήψης των μεταβολών στο μητρώο από τις φορολογικές δηλώσεις, όπου καταχωρούνται. 
7. Να μη ζητείτε τέλος επιτηδεύματος από πολιτιστικές οργανώσεις οι οποίες εκδίδουνε έντυπα με συνδρομές των μελών τους καθ' όσον διανέμονται δωρεάν και δεν έχουν την ιδιότητα του επιτηδευματία. 

Ευελπιστούμε στην ικανοποίηση των αιτημάτων μας και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. 
Διατελούμε με εκτίμηση 
Οι οργανώσεις της Αποδημίας 

Δεν υπάρχουν σχόλια: