Σάββατο 29 Μαρτίου 2014

Κώστας Τριάντης, ο Πρεβεζάνος Ειδικός Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ: «Αντικειμενικά, η Πρέβεζα έχει τεράστιες δυνατότητες»

Δρ. Κώστας Τριάντης: «Αντικειμενικά, η Πρέβεζα έχει τεράστιες δυνατότητες»

Επιμέλεια συνέντευξης: Παναγιώτης Τσόγκας, Δημήτρης Πάτσης

Η προγραμματισμένη συνάντησή μας με τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων του ΥΠΕΚΑ, Δρ. Κώστα Τριάντη, στο Cafe Aktia στην παραλία της Πρέβεζας, σε καμία περίπτωση δεν θύμιζε τις κλασικές συναντήσεις δημοσιογράφων και πολιτικών προσώπων. Πάντα απλός και διακριτικός, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται στην πόλη που τον μεγάλωσε, μίλησε στο www.atpreveza.gr για την εθνική στρατηγική όσον αφορά τα ύδατα, τη δουλειά που γίνεται στην Ειδική Γραμματεία Υδάτων, ενώ χαρακτήρισε με βάση την διεθνή του εμπειρία την Πρέβεζα, ως πόλη που έχει τεράστιες δυνατότητες ανάπτυξης.
Χαρακτήρισε βασικό κέρδος της ελληνικής κοινωνίας από τις προηγούμενες δεκαετίες ότι απέκτησε τεχνοκράτες λαϊκής καταγωγής, αναφέρθηκε και στο μέλλον του, το οποίο ελπίζει να είναι ακαδημαϊκό, ενώ παραμένει «οπαδός» της άποψης πως η προστασία του περιβάλλοντος δεν ακυρώνει την ανάπτυξη και το αντίστροφο.

''Θα υπάρξει ένας διαγωνισμός τις αμέσως επόμενες ημέρες που θα αφορά το εθνικό μητρώο υδρογεωτρήσεων, που είναι και η βάση. Στην ουσία θα καταγραφεί το σύνολο των γεωτρήσεων, των σημείων υδροληψίας σε όλη τη χώρα. Την καταγραφή αυτή θα την κάνουν οι διευθύνσεις υδάτων των αποκεντρωμένων διοικήσεων και η προσπάθειά μας είναι να αποκτήσουμε συνολική εικόνα για όλη τη χώρα. Σε καμία περίπτωση -επειδή το ακούω να έχει συζητηθεί- η δράση αυτή δε στοχεύει σε φορολόγηση. Δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη και δεν πρόκειται να συμβεί''

-Αν στεκόσουν σε δύο-τρία πράγματα, από τον Αύγουστο του 2012, που ανέλαβες τη θέση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων, αυτά ποια θα ήταν;
«Μία από τις βασικές ελλείψεις που υπήρχαν σε σχέση με τα νερά, ήταν μια εθνική ολιστική στρατηγική. Και για να συμβεί αυτό -ιδιαίτερα σε περίοδο κρίσης, όπως η τωρινή- πρέπει να ολοκληρώνουμε μελέτες. Οι μελέτες μπορεί να είναι χρήσιμες -γιατί όντως περάσαμε μία περίοδο πολυδιάσπασης μελετών χωρίς στόχευση- όταν γίνονται σε εθνική κλίμακα. Αυτό λοιπόν που κάνουμε, είναι ότι ολοκληρώνονται τα σχέδια διαχείρισης των λεκανών απορροής, για τα 14 υδατικά διαμερίσματα της χώρας και στην ουσία αποτελούν το ενιαίο εθνικό πλαίσιο, όλων των δράσεων που σχετίζονται με τα νερά, από δράσεις που αφορούν την προστασία του φυσικού πόρου, μέχρι και όλα τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα που σχετίζονται με τα ύδατα.
Στο τέλος του 2014 θα έχουμε τελειώσει και τα 14 σχέδια διαχείρισης. Επίσης τα αντίστοιχα σχέδια για τις περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας σε όλη τη χώρα, έχουν προκηρυχθεί. Ήδη έχει προχωρήσει η μελέτη που αφορά την περιοχή του Έβρου για προφανείς λόγους. Κατ' αντιστοιχία θα γίνει και για την υπόλοιπη χώρα. Ήδη για δύο υδατικά διαμερίσματα, έχουμε ανάδοχο με μελετική κοινοπραξία. Η στόχευση των σχεδίων διαχείρισης πλημμυρών ποια είναι; Έχουν καταγραφεί όλα τα ιστορικά συμβάντα σε όλη τη χώρα, με μεγάλη ακρίβεια για τα τελευταία 20 χρόνια. Στην ουσία η καταγραφή, πηγαίνει μέχρι και 100 χρόνια πίσω. Έτσι έχει ήδη υπάρξει ένας βασικός χάρτης, με τις περιοχές εκείνες που εμφανίζονται πλημμυρικά φαινόμενα αρκετά συχνά. Και τώρα όλο αυτό θα εξειδικευτεί με τα σχέδια διαχείρισης. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι ο αντιπλημμυρικός σχεδιασμός της χώρας, άρα και η προτεραιοποίηση των έργων που θα γίνονται σε εθνική κλίμακα, ανάλογα με τους εθνικούς πόρους. Θα βασιστούν σε αυτό.
Δε θα έχουμε πλέον μία προτεραιοποίηση που θα έχει οποιαδήποτε άλλη αναφορά, παλαιοκομματικού τύπου -αν μου επιτρέπεις.
Επίσης, υπάρχουν 4 δράσεις-πακέτο, που αφορούν τα σημεία υδροληψίας, τις γεωτρήσεις. Εκεί έχει ήδη εκδοθεί ΚΥΑ, που αφορά την απογραφή, όπου με μία απλή υπεύθυνη δήλωση κάθε πολίτης μπορεί και πρέπει να δηλώσει τη γεώτρησή του. Έχει κλείσει ήδη η δημόσια διαβούλευση για τη νέα ΚΥΑ που θα αφορά την αδειοδότηση των υδροδοτήσεων. Ήδη επεξεργαζόμαστε τα σχόλια και τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και πολίτες, στο πλαίσιο της διαβούλευσης. Η τρίτη δράση είναι ένα έργο που υλοποιείται από το ΙΓΜΕ και αφορά πάλι την καταγραφή των υδρογεωτρήσεων σε όλη τη χώρα. Έχει προϋπολογισμό 2,5 εκατομμύρια ευρώ και έχει ξεκινήσει ήδη από την περιοχή της Θεσσαλίας για προφανείς λόγους, μιας και εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση γεωτρήσεων. Θα υπάρξει ένας διαγωνισμός τις αμέσως επόμενες ημέρες που θα αφορά το εθνικό μητρώο υδρογεωτρήσεων, που είναι και η βάση. Στην ουσία θα καταγραφεί το σύνολο των γεωτρήσεων, των σημείων υδροληψίας σε όλη τη χώρα. Την καταγραφή αυτή θα την κάνουν οι διευθύνσεις υδάτων των αποκεντρωμένων διοικήσεων και η προσπάθειά μας είναι να αποκτήσουμε συνολική εικόνα για όλη τη χώρα. Σε καμία περίπτωση -επειδή το ακούω να έχει συζητηθεί- δεν έχει στόχευση η δράση αυτή για να υπάρξει φορολόγηση. Δεν υπάρχει καμία τέτοια σκέψη και δεν πρόκειται να συμβεί. Αντιθέτως, είναι ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει και να προστατεύσουμε το φυσικό πόρο και να εξορθολογίσουμε τη χρήση του».

-Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για την ολοκληρωμένη θαλάσσια στρατηγική. Ποια οφέλη μπορεί να φέρει στη χώρα;
«Και στην περίπτωση της θαλάσσιας στρατηγικής, το ζητούμενο είναι να έχεις εθνικής κλίμακας πολιτική. Πολιτική που να αφορά το σύνολο της χώρας με τους ίδιους οριζόντιους κανόνες, οι οποίοι θα έρχονται και θα εξειδικεύονται στις επιμέρους απαιτήσεις κάθε περιοχής. Απορρέει εξάλλου ως αποτέλεσμα εφαρμογής της κοινοτικής οδηγίας, για τη θαλάσσια στρατηγική. Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, που αφορά την αξιολόγηση της οικολογικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων και αυτό που θα ακολουθήσει και με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, αλλά και με την επιλογή συγκεκριμένων περιοχών που χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία, θα καταλήξουμε σε ένα σχεδιασμό, όπου το σύνολο των δράσεων που αφορούν το θαλάσσιο κομμάτι της χώρας, θα ρυθμίζονται με ένα ενιαίο πλαίσιο»

''Με κάθε ευκαιρία λέω ότι το νερό μπορεί να αποτελέσει αυτή την προμετωπίδα σύγκλισης δύο - θεωρούμενων ακόμη στην Ελλάδα- αντικρουόμενων εννοιών. Της ανάπτυξης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτά τα δύο πράγματα μπορούν να αποκτήσουν κοινό βηματισμό. Δεν είναι αντικρουόμενες έννοιες''

-Υπάρχουν υδάτινα σημεία στη χώρα, που είτε είναι προστατευμένα, είτε «υπακούουν» σε κανόνες ειδικών συνθηκών. Πηγαίνετε παράλληλα ή τα θεωρείτε «εμπόδιο», ώστε να κάνετε παρεμβάσεις; Αρκετές φορές έχουμε δει παρεμβάσεις οικολογικών οργανώσεων, που ανησυχούν, παρεμβαίνουν...
«Σε καμία περίπτωση εμπόδιο. Αντιθέτως! Και οι λεγόμενες οικολογικές οργανώσεις και ο κάθε πολίτης έχει αναφαίρετο δικαίωμα να έχεις τις επιφυλάξεις του και να ασκεί την κριτική του. Αυτό άλλωστε είναι το νόημα της δημοκρατίας μας. Και καλά θα κάνει να ασκεί κριτική! Η ευθύνη του Υπουργείου και της Κυβέρνησης είναι να έχει ένα συνολικό σχεδιασμό και να τον προχωράει. Λένε πως η λογική της προστασίας δεν είναι αναπτυξιακή. Και όχι μόνο του νερού. Οποιουδήποτε φυσικού πόρου. Με κάθε ευκαιρία λέω ότι το νερό μπορεί να αποτελέσει αυτή την προμετωπίδα σύγκλισης δύο - θεωρούμενων ακόμη στην Ελλάδα- αντικρουόμενων εννοιών. Της ανάπτυξης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Αυτά τα δύο πράγματα μπορούν να αποκτήσουν κοινό βηματισμό. Δεν είναι αντικρουόμενες έννοιες. Η διεθνής εμπειρία μας καταδεικνύει ότι, με σωστό σχεδιασμό, κομμάτι του οποίου είναι και η δημόσια διαβούλευση, στην οποία πρέπει να προσπαθήσουμε ώστε να ωριμάσουμε περισσότερο, μπορούμε να έχουμε αναπτυξιακές δράσεις, που ταυτόχρονα να περιλαμβάνουν και την προστασία του περιβάλλοντος.
Άλλωστε το φυσικό περιβάλλον, ακόμη και με νεοφιλελεύθερους όρους να το αντιμετωπίσει κάποιος, είναι το ανταγωνιστικό μας προϊόν».

-Για τα σχέδια λεκανών απορροής των υδατικών διαμερισμάτων, είχαμε μιλήσει και στο παρελθόν μέσω του www.atpreveza.gr και ήταν και μία φιλοδοξία σου να προχωρήσει αυτό το εγχείρημα και να μπουν κάποιες βάσεις. Εκεί λειτούργησε η δημόσια διαβούλευση;
«Η δημόσια διαβούλευση είναι απαραίτητο συστατικό της ενωσιακής οδηγίας 2000/60, αλλά και της διεθνούς σύμβασης του Ώρχους για τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά ζητήματα. Σύμφωνα με την Οδηγία για τα Ύδατα, η Οδηγία έχει υποχρεωτικά διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών. Και σε πάρα πολλές περιπτώσεις, η δημόσια διαβούλευση αποτέλεσε και δομικό παράγοντα του σχεδίου διαχείρισης που κατατέθηκε. Υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις, στις οποίες οι τοπικές κοινωνίες εκράστηκαν, συμμετείχαν χωρίς ''κραυγές'', με οργανωμένο και συγκροτημένο τρόπο και οι αρχικοί σχεδιασμοί τροποποιήθηκαν, προσαρμοζόμενοι στα νέα στοιχεία που προέκυπταν από τη διαβούλευση».

-Έχεις βρεθεί σε πολλές χώρες και έχεις συλλέξει εμπειρίες πολύτιμες. Πόσο... πίσω ήμασταν στο κομμάτι των υδάτινων πόρων σε σχέση με το εξωτερικό;
«Νομίζω ότι το πίσω ή το μπροστά δεν είναι ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπίσεις το θέμα. Επιμένω σε αυτό εμμονικά: Το βασικό πρόβλημα ήταν η έλλειψη σχεδιασμού σε εθνική κλίμακα. Η αποσπασματική αντιμετώπιση των ζητημάτων που αφορούσαν τα νερά, με την πολυδιάσπαση των μετελών, τον εμπειρισμό, τον κοντόφθαλμο σχεδιασμό, ήταν αυτό που οδηγούσε σε προβληματικές συνθήκες. Γενικά από τα στοιχεία που προκύπτουν από τα 10 σχέδια διαχείρισης, που έχουν εγκριθεί μέχρι τώρα, αλλά και τα υπόλοιπα 4 που θα εγκριθούν μέχρι το τέλος του 2014, φαίνεται ότι τα εσωτερικά ύδατα της χώρας είναι σε καλή κατάσταση. Υπάρχουν όμως περιπτώσεις, όπως π.χ. η λίμνη Κορώνεια, που είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα του τι μπορεί να κάνει η έλλειψη σχεδιασμού ή ακριβώς η έλλειψη πολιτικής βούλησης να αντιμετωπιστούν ζητήματα»
-Πόσο σοβαρό είναι εκεί το πρόβλημα;
«Δεν υπάρχει λίμνη...»


''Στην περίπτωση του Αμβρακικού χρειάζεται ένας σχεδιασμός, έχοντας όλους τους ''παίκτες'' συμμέτοχους''

-Ο Αμβρακικός κόλπος αντιμετωπίζει προβλήματα ρύπανσης εξαιτίας διάφορων συνθηκών, όπως επιχειρηματικές μονάδες που ρίχνουν τα λύματά τους, παράνομη αλιεία. Πώς μπορεί τόσο το κεντρικό κράτος, όσο και η τοπική αυτοδιοίκηση να παρέμβει για να προστατεύσει τον Αμβρακικό και να τελειώνει μια και καλή με αυτά τα φαινόμενα;
«Και στον Αμβρακικό, αλλά και σε πολλά άλλα αντίστοιχα συστήματα, όπου παραδοσιακά οι ανθρώπινες δραστηριότητες συγκεντρώνονται γύρω του, για να έχεις σωστή και ολοκληρωμένη προστασία, αλλά και εξορθολογισμένη χρήση των υδατικών πόρων, πρέπει ακριβώς να έχεις μια ισορροπία μεταξύ όλων των δράσεων που συμβαίνουν σε αυτό το σώμα.
Άρα και στην περίπτωση του Αμβρακικού χρειάζεται ένας σχεδιασμός, έχοντας όλους τους ''παίκτες'' συμμέτοχους. Όταν το ερώτημα τοποθετείται στη λογική του διαγκωνισμού, μεταξύ των διαφορετικών μερών, το αποτέλεσμα δε θα είναι παραγωγικό. Δεν χρειάζεται κάποια δραστηριότητα να σταματήσει, καμία να τιμωρηθεί. Το σύνολο των δραστηριοτήτων πρέπει να συγκεραστεί, κατά τέτοιο τρόπο που να είναι βιώσιμος και για το ίδιο το σύστημα. Αν το σύστημα καταρρεύσει, θα καταρρεύσει και το σύνολο των δραστηριοτήτων σε αυτό».

-Τι τύπου παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν στον Αχέροντα και τονΛούρο ώστε να αποδώσουν κάποια οφέλη στην τοπική κοινωνία με γνώμονα φυσικά την προστασία τους, και πως βλέπεις εσύ μια προσπάθεια που υπάρχει τελευταία στην περιοχή για μονάδες εμφιαλώσεως νερού; Ενδέχεται να επηρεάσει μια τέτοιου είδους παρέμβαση το οικοσύστημα;
«Δεν έχω παρακολουθήσει το τι συμβαίνει με τις πρωτοβουλίες αυτές για εμφιαλώσεις στην περιοχή, πάντως ο γενικός κανόνας λέει ότι αν υπάρχει μια μελέτη η οποία έχει αδειοδοτηθεί και σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς όρους τότε όχι, δεν επηρεάζει. Προφανώς υπάρχει μια παρέμβαση στο φυσικό περιβάλλον, αλλά πρέπει να έχουμε μια συνολική εικόνα. Εξ' ορισμού οι ανθρώπινες κοινωνίες παρεμβαίνουν στο φυσικό περιβάλλον, είτε άμεσα είτε έμμεσα, ιδίως όταν ο παγκόσμιος πληθυσμός του πλανήτη έχει ξεπεράσει τα 7 δισεκατομμύρια. Άρα η λογική του δεν επηρεάζουμε το φυσικό περιβάλλον, μάλλον είναι μακριά από την πραγματικότητα. Το θέμα είναι οι παρεμβάσεις που κάνουμε στο φυσικό περιβάλλον να είναι τέτοιες που να μη δημιουργούν μακροπρόθεσμα ζητήματα βιωσιμότητας στο φυσικό περιβάλλον, σε οποιαδήποτε έκφραση αυτού. Άρα θα σας έλεγα ότι αναφορικά με δραστηριότητες όπως δραστηριότητες εμφιάλωσης που συμβαίνουν σε πολλές περιοχές της χώρας, τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν έχω εμπειρία προβλημάτων που να 'χουν προκύψει. Δεύτερον, θεωρώ ότι η κατεύθυνση της ήπιας ανάπτυξης αποτυπώνεται και στα σχέδια διαχείρισης, καθώς αρκετές περιοχές της χώρας έχουν χαρακτηριστεί ως ύδατα αναψυχής. Στην ουσία τα σχέδια διαχείρισης προκρίνουν την ανάπτυξη. Δραστηριότητες οι οποίες να είναι συμβατές με το περιβάλλον, δεν είναι μεγάλης κλίμακας παρεμβάσεις, δεν αλλοιώνουν το χαρακτήρα του, αλλά από την άλλη αποδίδουν και στις τοπικές κοινωνίες κάποια οφέλη. Και η παγκόσμια εμπειρία, ιδίως η ευρωπαϊκή εμπειρία έχει καταδείξει ότι το φυσικό περιβάλλον με την ευρεία του έννοια ή συγκεκριμένα οικοσυστήματα προστατεύονται αποτελεσματικά όταν οι τοπικές κοινωνίες είναι κομμάτι αυτής της διαχείρισης και της προστασίας».

-Με τα μνημόνια γενικά σίγουρα έχει επηρεαστεί η κατάσταση στα Υπουργεία και στη λειτουργία τους και στις Γραμματείες. Είναι δικαιολογία τελικά ότι δεν υπάρχουν λεφτά ή τελικά ήταν και θέμα έλλειψης οράματος;
«Αυτό που συμβαίνει θεωρώ ότι είναι απλό. Ο ελληνικός λαός και ο Έλληνας πολίτης όντως περνάει δύσκολα τα τελευταία χρόνια και όποιος το αρνείται αυτό απλά δεν βλέπει την πραγματικότητα. Από την άλλη ο συγκεκριμένος δρόμος που ακολουθείται θεωρώ ότι είναι και ο μοναδικός δρόμος για να γίνουμε επιτέλους κανονικό κράτος. Και η προσωπική μου άποψη είναι ότι πριν πάμε στο επίπεδο των πολιτικών θα πρέπει να έχουμε το εργαλείο μέσω του οποίου θα υλοποιήσουμε πολιτικές, και το εργαλείο είναι το κράτος».

''Εγώ θεωρώ ότι το βασικό κέρδος της ελληνικής κοινωνίας από τις προηγούμενες δεκαετίες είναι ότι απέκτησε τεχνοκράτες λαϊκής καταγωγής. Ότι μπόρεσαν παιδιά από τα μεσαία και τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα και κυρίως παιδιά από την επαρχία να σπουδάσουν αντικείμενα που δεκαετίες πριν αποτελούσαν προνόμιο όχι όλων των Ελλήνων''

-Είσαι νέος, προέρχεσαι από την Πρέβεζα και την ξέρεις πολύ καλά, πόσο εύκολο είναι για ένα παιδί που μεγαλώνει στην επαρχία, που έχει πάει στο δημόσιο σχολείο, να φτάσει να κάνει τέτοιου επιπέδου σπουδές και να φτάσει σε αυτή τη θέση; Και δεύτερον, έχει όντως δυνατότητες ανάπτυξης η Πρέβεζα ή είναι κάτι τοπικιστικό που λέμε ότι έχουμε κάποιες δυνατότητες αλλά ποτέ δεν κάνουμε ένα βήμα παραπέρα;
«Εγώ θεωρώ ότι το βασικό κέρδος της ελληνικής κοινωνίας από τις προηγούμενες δεκαετίες είναι ότι απέκτησε τεχνοκράτες λαϊκής καταγωγής. Ότι μπόρεσαν παιδιά από τα μεσαία και τα χαμηλότερα οικονομικά στρώματα και κυρίως παιδιά από την επαρχία να σπουδάσουν αντικείμενα που δεκαετίες πριν αποτελούσαν προνόμιο όχι όλων των Ελλήνων. Τα ελληνικά πανεπιστήμια έχουν τα προβλήματά τους, αλλά κάνουν σοβαρότατη δουλειά και αυτό το συνειδητοποιεί κανείς πηγαίνοντας στο εξωτερικό. Συνειδητοποιεί ότι ο Έλληνας φοιτητής, ο Έλληνας πτυχιούχος είναι ανταγωνιστικός στο εξωτερικό και σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν έχει να φοβηθεί καθόλου τη σύγκριση με πτυχιούχους ακόμη και των καλύτερων ξένων πανεπιστημίων. Απλώς για άλλη μια φορά έχουμε τα προβλήματα της μη κανονικότητας, που πολλές φορές εκδηλώνονται με μεγάλη ένταση. Όσον αφορά την Πρέβεζα, απολύτως αντικειμενικός δεν μπορώ να είμαι, γιατί Πρεβεζάνος είμαι, θεωρώ όμως αντικειμενικά ότι η Πρέβεζα έχει τεράστιες δυνατότητες. Μπορεί να έχει ένα ισχυρά αναπτυξιακό μέλλον, ιδίως τώρα με το νέο ΕΣΠΑ. Το βασικό στοίχημα είναι οράματα να μετουσιωθούν σε ώριμες μελέτες, ώστε οι ώριμες μελέτες να μπορούν να διεκδικήσουν χρηματοδότηση. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει πια! Ευτυχώς...».

-Η τοπική αυτοδιοίκηση λειτούργησε τελικά ενισχυτικά ή ανασταλτικά στο κεντρικό κράτος ώστε να υπάρξει αυτό το αναπτυξιακό μοντέλο τα προηγούμενα χρόνια; Πρέπει να αλλάξει στις τοπικές αυτοδιοικήσεις ο ρόλος τους;
«Νομίζω ότι η αποκέντρωση είναι ζητούμενο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχει λειτουργήσει, αλλά είμαστε σε μια διαδικασία ''ωρίμανσης'' στο πως ακριβώς το κεντρικό κράτος συνεργάζεται με τις αιρετές περιφέρειες και τις δημοτικές αρχές. Αλλά το μοντέλο του κεντρικού κράτους που σχεδιάζει τα πάντα ακόμη και σε τοπικό επίπεδο νομίζω ότι έχει τελειώσει, δεν μπορεί να αποτελέσει πια αυτό το εργαλείο. Χρειάζεται οι τοπικές κοινωνίες, οι δήμοι και μετά οι Περιφέρειες να κάνουν τον σχεδιασμό τους ενταγμένο στο εθνικό σχεδιασμό που θα διαμορφώνεται από τα Υπουργεία».

-Υπήρξε μια έντονη φημολογία ότι μπορεί να ασχοληθείς με τα αυτοδιοικητικά και ότι μπορεί να είσαι και υποψήφιος δήμαρχος...
«Σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε ποτέ τέτοια σκέψη, αυτό είναι μόνο στη σφαίρα της φαντασίας. Έρχομαι στην Πρέβεζα με μεγάλη χαρά να δω φίλους και την οικογένειά μου, ελπίζω ότι όπου μπορώ να είμαι χρήσιμος, θα είμαι. Δεν υπήρξε ποτέ τέτοια σκέψη, άλλωστε ολοκληρώνοντας τον κύκλο μου στο Υπουργείο έχω και τα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα τα οποία θέλω να υπηρετήσω».

-Μετά τη Γραμματεία Υδάτων το μέλλον θα είναι πολιτικό ή ακαδημαϊκό;
«Ελπίζω ακαδημαϊκό...».

Δεν υπάρχουν σχόλια: