Δευτέρα, 25 Ιουλίου 2011

Φανταστείτε να έβλεπε αυτή τη φωτογραφία ο OLI REN και η MERKEL.
Ερώτηση

Σε ποιόν πόλεμο έμεινε ανάπηρος και

τι βαθμό αναπηρίας έχει ώστε το Ελληνικό Κράτος να του δικαιολογεί

αδασμολόγητο αυτοκίνητο με τελική ταχύτητα 300+ χλμ./ώρα ;;;;;

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Το παραλαμβανόμενο επιβατικό αυτοκίνητο, πρέπει να έχει κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 1650 κυβικά εκατοστά και να είναι αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Κατ΄εξαίρεση τα επιβατικά αυτοκίνητα που προορίζονται για τους παραπληγικούς ανάπηρους και τους ανάπηρους με αναπηρία 100%, μπορούν να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα μεγαλύτερο από 1650 κυβ.εκατοστά.

Σε ειδικές περιπτώσεις, εφόσον η φύση της αναπηρίας και η τοποθέτηση βοηθητικού συστήματος οδήγησης απαιτούν αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυλινδρισμού από 1650 κυβ.εκατοστά, κατά τη γνώμη της ΑΣΥΕ, τα παραλαμβανόμενα αυτοκίνητα μπορούν να έχουν κυλινδρισμό κινητήρα έως 2000 κυβικά εκατοστά.

Όλες οι παραπάνω κατηγορίες των δικαιούχων αναπήρων μπορούν να παραλαμβάνουν επιβατικό αυτοκίνητο μεγαλύτερου κυβισμού, με την καταβολή ποσοστού 30% για τα πάνω από 1650 κυβ.εκατοστά και μέχρι 2000 κυβικά εκατοστά και 58% για τα πάνω από 2000 κυβικά εκατοστά του ακέραιου συντελεστή τέλους ταξινόμησης. Στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας.
Το παραλαμβανόμενο αυτοκίνητο μπορεί, για καλύτερη εξυπηρέτηση του ανάπηρου, να οδηγείται και από άλλα πρόσωπα (ένα ή δύο) με την υποχρέωση να επιβαίνει ο ανάπηρος, ύστερα από άδεια της Τελωνειακής αρχής, η οποία χορηγείται κατόπιν αιτήσεώς του, στην οποία θα δηλώνει τα πρόσωπα που επιθυμεί να το οδηγούν και τα οποία δεν πρέπει να διαμένουν μακριά από την κατοικία του.
Η διάθεση του αυτοκινήτου σε άλλες χρήσεις, εκτός από την εξυπηρέτηση των αναγκών του ανάπηρου συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων (πρόστιμο, άρση ατέλειας, λαθρεμπορία κ.λπ.)

Σε περίπτωση που το αυτοκίνητο πάψει για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του ανάπηρου πρέπει μέσα σε έξι (6) μήνες να καταβληθούν οι οφειλόμενοι φόροι, ή να μεταβιβαστεί σε άλλο πρόσωπο που έχει δικαίωμα ατέλειας ή να εγκαταλειφθεί υπέρ του Δημοσίου.
Το αυτοκίνητο είναι ελεύθερο και μπορεί να μεταβιβαστεί αφού καταβληθεί το 30% του αναλογούντος τέλους ταξινόμησης μετά την πάροδο πέντε (5) χρόνων από την ημερομηνία παραλαβής του, ύστερα από έγκριση της Δ/νσης Τελωνείων Αττικής ( πλ. Αγ.Νικολάου- Πειραιάς- τηλ.45.11.288)

Στην περίπτωση όμως αυτή ο ανάπηρος δεν μπορεί να εισάγει άλλο αυτοκίνητο ατελώς.
Αντίθετα, εάν η μεταβίβαση ή η αλλαγή χρήσης του αυτοκινήτου γίνεται μετά από την πάροδο επτά(7) ετών από την ατελή παραλαβή του, ο ανάπηρος έχει το δικαίωμα, εφόσον φυσικά πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις , να παραλάβει και άλλο αυτοκίνητο ατελώς με τις ίδιες διατάξεις.

ROMIANEWS είπε...

Ευχαριστούμε τον φίλο αναγνώστη για το παραπάνω εμπεριστατωμένο σχόλιο που αξίζει να γίνει θέμα κύριας ανάρτησης και όχι απλό σχόλιο.

Είχα και εγώ τον πατέρα μου παραπληγικό και ελάχιστα από τα παραπάνω γνώριζα.

Παρακαλώ τον ανώνυμο αναγνώστη αν το επιθυμεί να επικοινωνήσει μαζί μας για να μας βοηθήσει να δημοσιεύσουμε ένα πλήρες άρθρο για τα άτομα με κάθε είδους αναπηρία.