Σάββατο, 16 Ιουλίου 2011

Άλλα λόγια ν' αγαπιώμαστε.

http://blog.tzm.gr/wp-content/uploads/2010/10/thumb-large_6.jpg

Ο καπιταλισμός δεν είναι καπιταλισμός. Είναι η οικονομία της ελεύθερης αγοράς...

Ο ιμπεριαλισμός δεν είναι ιμπεριαλισμός. Είναι παγκοσμιοποίηση...

Οι βομβαρδισμοί λαών δεν είναι βομβαρδισμοί. Είναι προληπτική δράση...

Οι δολοφονίες αμάχων δεν είναι δολοφονίες. Είναι παράπλευρες απώλειες...

Η απόλυση και η ανεργία δεν είναι απόλυση ούτε ανεργία. Είναι εργασιακή εφεδρεία...

Η μισο-ανεργία δεν.....είναι μισο-ανεργία. Είναι απασχολησιμότητα...

Ο εργασιακός μεσαίωνας δεν είναι εργασιακός μεσαίωνας. Είναι εκ περιτροπής εργασία...

Οι μίζες δεν είναι μίζες. Είναι χορηγίες...

Το ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου δεν είναι ξεπούλημα. Είναι αξιοποίηση...

Η ιδιωτικοποίηση δεν είναι ιδιωτικοποίηση. Είναι μετοχοποίηση...

Η μετατροπή της χώρας σε ενέχυρο και σε υποθήκη δεν είναι ενέχυρο ούτε υποθήκη. Είναι εμπράγματη εγγύηση...

Η καταστροφή κεφαλαίου δεν είναι καταστροφή κεφαλαίου. Είναι «κούρεμα...

Η στάση πληρωμών δεν είναι στάση πληρωμών. Είναι πιστωτικό γεγονός...

Η πτώχευση δεν είναι πτώχευση. Είναι ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΗ ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ...

Το Τσιπάρισμα στην Αμερική το μετονόμασαν ΘΕΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ...

Τα συμπεράσματα δικά σας...
K.K.

Δεν υπάρχουν σχόλια: