Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2011

Στο 1/5 σε σχέση με πέρσι η χρηματοδότηση της Ε.Ε για τους φτωχούς.Ήδη ζούμε σε επίπεδα φτώχειας

Σε παράλυση έχει οδηγήσει χιλιάδες ανθρωπιστικούς οργανισμούς οι οποίοι παρέχουν βοήθεια στους φτωχούς της Ευρώπης η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του προϋπολογισμού του προγράμματος παροχής τροφίμων για το 2012 από 500 εκατομμύρια σε μόλις 113 εκατομμύρια ευρώ.
Υπολογίζεται ότι 43 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο ελλιπούς σίτισης, δηλαδή τον κίνδυνο να μην μπορούν να πληρώσουν ένα σωστό γεύμα μέρα παρά μέρα. Με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τους απόρους, σε ισχύ ήδη από το 1987, στηρίζεται η παροχή τροφής στα εν λόγω μεμονωμένα άτομα ή σε ειδικώς ευπαθείς οικογένειες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Το 2009, σημειώνεται, διανεμήθηκαν πάνω από 440.000 τόνοι προϊόντων σε 18 εκατομμύρια άτομα σε 19 κράτη μέλη.

Το πρόβλημα τώρα είναι το εξής: αρχικά είχε οριστεί ότι τα πλεονάσματα της αγροτικής παραγωγής των χωρών της Ένωσης θα διατίθενται στους απόρους των χωρών της μέσω προγράμματος κοινωνικής αλληλεγγύης. Τα τελευταία, όμως, δέκα χρόνια, τα πλεονάσματα αυτά έχουν μειωθεί σημαντικά, με αποτέλεσμα η προσφορά σε αγροτικά προϊόντα να μην καλύπτει τη ζήτησή τους.

Αποφασίστηκε τότε η μέθοδος διάθεσης των αγροτικών πλεονασμάτων να συμπληρωθεί από απευθείας συνεισφορές σε ανθρωπιστικές οργανώσεις, οι οποίες στη συνέχεια θα τις διέθεταν στους έχοντες ανάγκη. Ορίστηκε, λοιπόν, ότι 1% από τα αποθεματικά του ταμείου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής θα διατίθεται στο ενωσιακό «πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της Κοινότητας» (MDP).

Το MDP στο εξής, δηλαδή, χρηματοδοτούνταν από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ). Ο προϋπολογισμός του προγράμματος, λοιπόν, αυξήθηκε από επίπεδο ελάχιστα πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ το 1987 σε 500 εκατομμύρια ευρώ το 2009 και εφεξής. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι προαιρετική, καθώς το έτος 2012 λαμβάνουν μέρος είκοσι κράτη μέλη.

Όμως, διαδοχικές μεταρρυθμίσεις της Κεντρικής Γεωργικής Πολιτικής την κατέστησαν περισσότερο αγοραστρεφή, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να ανταπεξέλθει την ίδια στιγμή στις απαιτήσεις της παγκοσμιοποιημένης αγοράς και στις ανάγκες του επισιτιστικού προγράμματος αλληλεγγύης. Η Επιτροπή είχε εντοπίσει στο παρελθόν το πρόβλημα αυτό και προσπάθησε να λάβει κάποια μέτρα, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο σημείο αυτό, η Γερμανία προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, ζητώντας το πλείστο των παρεχόμενων τροφίμων στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει να προέρχεται από δημόσια αποθεματοποίηση, κατά των σχετικών αποφάσεων που είχε λάβει η Επιτροπή. Το δικαστήριο στα μέσα Απριλίου του 2011 απεφάνθη υπέρ της Γερμανίας και ορίζει ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα κανονισμό τα καλυπτόμενα από το υπόψη πρόγραμμα τρόφιμα απαιτείται να προέρχονται από ενωσιακά δημόσια αποθέματα. 
Ως εκ τούτου, το πρόγραμμα 2012 βασίζεται αποκλειστικά σε όλα τα υφιστάμενα διαθέσιμα αποθέματα, δηλαδή σε 162.000 τόνους σιτηρά και 54.000 τόνους γάλα σε σκόνη και ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου προγράμματος μειώνεται από 500 σε 113 εκατομμύρια ευρώ. Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει μέχρι στιγμής ασκήσει έφεση στην απόφαση του δικαστηρίου, ουσιαστικά αποδεχόμενη την απόφαση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: