Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΩΝ ΠΡΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ Φ.Α. IGI POSEIDON.

 
 

Eν όψει της συζήτησης και ψήφισης του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» από την Ολομέλεια της Βουλής, θα θέλαμε να επισημάνουμε, σχετικά με τον  Υποθαλάσσιο Αγωγό Φ.Α. IGI POSEIDON, ότι ο σχεδιασμός του, όπως εγκρίθηκε στην προμελέτη του έργου, δημιουργεί προβλήματα στην παράκτια τουριστική ζώνη της Ηπείρου και δεν έχει την απαιτούμενη κοινωνική συναίνεση.
Αντίθετα, όλοι οι κοινωνικοί φορείς και οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησηςοινότητα Πέρδικας, Δήμος Πάργας, Δήμος Ηγουμενίτσας, Νομαρχία Θεσπρωτίας), καταγγέλλουν ότι η συγκεκριμένη χάραξη θα πλήξει την δομημένη τουριστική βιομηχανία της περιοχής και τις προοπτικές ανάπτυξής της.

Η μετακίνηση του Σταθμού Συμπίεσης που αναγγέλθηκε από τον Υφυπουργό κο Μανιάτη και έλαβε θετική γνωμοδότηση από το ΥΠΕΚΑ (Α.Π. 200088/08-07-2011) δεν λύνει το πρόβλημα καθώς αφενός δεν προβλέπει αλλαγή της περιοχής προσαιγιάλωσης του αγωγού που θα διέλθει από δασικές εκτάσεις και ελαιώνες και από περιοχές που, όπως προκύπτει από τις μελέτες του ΙΓΜΕ, παρουσιάζουν μεγάλες κλίσεις, κατολισθητικές ζώνες και ενεργά σεισμικά ρήγματα ενώ αφετέρου η ανάγκη υποστηρικτικών εγκαταστάσεων και η πιθανή επέκτασή τους θα δημιουργήσει ακόμα δυσμενέστερες επιπτώσεις στην περιοχή. Επιπλέον, η αύξηση της απόστασης από το Σταθμό Συμπίεσης έως το σημείο προσαιγιάλωσης στατιστικά αυξάνει τις πιθανότητες ατυχημάτων.

Αυτός ο σχεδιασμός του έργου είναι εντελώς ακατάλληλος. Θα αναιρέσει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, που συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στο ΑΕΠ της Χώρας, ενώ οι μεγάλες τεχνικές δυσκολίες υλοποίησής του αυξάνουν το κόστος κατασκευής κατά πολύ.

Θεωρούμε ότι είναι αδιανόητο, ειδικά σε εποχή κρίσης,   για το έργο αυτό, που θα ψηφιστεί ως έργο μεγάλης εθνικής σημασίας, να θυσιαστεί η τουριστική βιομηχανία της περιοχής, που είναι επίσης υψίστης εθνικής σημασίας, τη στιγμή μάλιστα που υπάρχουν εναλλακτικές  λύσεις εκτός της τουριστικής ζώνης.

Είμαστε στην διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με το θέμα.
Σας στέλνουμε και την τελευταία ανακοίνωση της Κίνησης Πολιτών.

ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: