Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

Ανακοίνωση - ενημέρωση της "Ηπειρωτικής Συσπείρωσης", για τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Πανηπειρωτικής την 6η Οκτωβρίου 2016


«ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ»

ΕΝΗΝΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. της Π.Σ.Ε.
ΤΗΝ 6η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Π.Σ.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 6η Οκτωβρίου 2016, σαν συνέχεια της από 21 Σεπτεμβρίου διακοπείσας συνεδρίασης, άνοιξε η συζήτηση μόνο για το πρώτο από τα τέσσερα θέματα της ημερήσιας διάταξης που ήταν ο πολιτιστικός προγραμματισμός της περιόδου 2016-2017. Μετά από παρουσίαση σχετικής εισήγησης του Εφόρου Πολιτισμού, διαπιστώθηκε η ανάγκη επανεξέτασής της και εμπλουτισμού με την ουσιαστική και, στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Επιτροπής, συλλογική περαιτέρω επεξεργασία σειράς θεμάτων που άπτονται του περιεχομένου και των οργανωτικών, οικονομικών παραμέτρων των εκδηλώσεων. Μετά τη διαμόρφωση μιας τέτοιας εισήγησης  το Δ.Σ. θα είναι σε θέση να αποφασίσει σχετικά με σειρά ουσιαστικών ζητημάτων.
Για το λόγο αυτό, το Δ.Σ., μετά από πολύωρη συνεδρίαση, διέκοψε την συνεδρίασή του εκ νέου, προγραμματίζοντας νέα συνεδρίαση την Τρίτη 18 Οκτωβρίου, για την ολοκλήρωση της συζήτησης για τον πολιτιστικό προγραμματισμό, τη λήψη αποφάσεων καθώς και τη συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Ανάμεσά τους ως τελευταίο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Π.Σ.Ε έχει ορίσει το σύνολο των ζητημάτων δημοκρατικής λειτουργίας του Δ.Σ. της Π.Σ.Ε. όπως τέθηκαν σε επιστολή του συνόλου των συμβούλων που εκλέχτηκαν με τον συνδυασμό της «Ηπειρωτικής Συσπείρωσης για την Πανηπειρωτική».
Τέλος, ως θέμα προ ημερησίας διατάξεως τέθηκε αίτημα του Δήμου Πωγωνίου για να τεθεί εκδήλωσή του υπό την αιγίδα της Π.Σ.Ε.. Η «Ηπειρωτική Συσπείρωση» θεωρεί αναγκαία προϋπόθεση για τη στήριξη της Π.Σ.Ε. σε εκδηλώσεις τη συνοπτική ενημέρωση επί του περιεχομένου τους. Τέτοια ενημέρωση επί της συγκεκριμένης εκδήλωσης δεν υπήρξε και για αυτό οι σύμβουλοι οι εκλεχθέντες με την «Ηπειρωτική Συσπείρωση» ψήφισαν λευκό.
Όσον αφορά εκδήλωση του Συλλόγου Ηπειρωτών Καλλιθέας και του Δήμου Καλλιθέας, το Δ.Σ. πληροφορήθηκε ότι κυκλοφορεί ήδη η πρόσκληση για την εκδήλωση με εκτυπωμένη πάνω της την «συνεργασία» της Π.Σ.Ε., πριν υπάρξει σχετική απόφασή του. Ας σημειωθεί ότι οι σύμβουλοι της «Η.Σ.» είχαν έγκαιρα ζητήσει τη συνάντηση των Δ.Σ. της Π.Σ.Ε. και του Συλλόγου Ηπειρωτών Καλλιθέας για την από κοινού σχετική προετοιμασία, χωρίς αυτή να πραγματοποιηθεί τελικά.

Η «Ηπειρωτική Συσπείρωση», θεωρώντας ουσιαστική ανάγκη τη δημόσια ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στο Δ.Σ. και στη ζωή της Π.Σ.Ε., θα συνεχίσει την τακτική ενημέρωση των αποδήμων Ηπειρωτών, των Αδελφοτήτων, των Συλλόγων και των Ομοσπονδιών. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: