Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2014

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Ρωμαϊκού Ωδείου Νικόπολης

Σε πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Ρωμαϊκού Ωδείου Νικόπολης
Εικ. 1: Άποψη του δυτικού κοίλου κατά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης.(αρχείο Ε.Ε.Νικόπολης)


Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του Ρωμαϊκού Ωδείου της αρχαίας Νικόπολης, που υλοποιούνται από την ΔΙΠΚΑ - Επιστημονική Επιτροπή Νικόπολης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος συγχρηματοδότησης ΕΣΠΑ 2007-2013 «Αποκατάσταση κι Ανάδειξη ρωμαϊκών και παλαιοχριστιανικών μνημείων Νικόπολης (Α΄φάση)».


wdeio2

Εικ. 2: Το δυτικό τμήμα της περιμετρικής στοάς πριν τις εργασίες στερέωσης.(αρχείο Ε.Ε.Νικόπολης)Η δεύτερη περίοδος των εργασιών πεδίου ξεκίνησε τον Μάιο του 2013, με στόχο την δομική αποκατάσταση του μνημείου και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ώστε να αποδοθεί στο κοινό ένα σημαντικό μνημείο θέασης, εύκολα αναγνώσιμο και άκρως εντυπωσιακό.
Εκ των προβλεπόμενων εργασιών αποκατάστασης ήδη έχουν ολοκληρωθεί στο μεγαλύτερο τμήμα τους, η εξυγίανση και αποκατάσταση των εδωλίων του άνω κοίλου. Παράλληλα με την στεγάνωση του φέροντος οργανισμού, έμφαση δίνεται στην ενίσχυση του φορέα της περιμετρικής στοάς σε σημεία που έχει αποδυναμωθεί με νέα συμβατά υλικά.

wdeio3
Εικ. 3: Στοιχεία του αρχιτεκτονικού διακόσμου διατηρούμενα στα καταπεσμένα τμήματα. (αρχείο Ε.Ε.Νικόπολης)

Επίσης κατά την εκπόνηση των εργασιών αποκαλύπτονται σταδιακά τμήματα της καταπεσμένης ανωδομής του μνημείου που διασώζουν αξιόλογο αρχιτεκτονικό διάκοσμο, όπως μαρμάρινα γείσα, κορινθιακά επίκρανα και σπαράγματα ορθομαρμάρωσης, ενδείξεις ότι πρόκειται για ένα σημαντικό δημόσιο οικοδόμημα της ρωμαϊκής πόλης με πρόθεση πολυτελούς διακόσμησης. Τον εντυπωσιακό διάκοσμο μαρτυρεί επίσης το διατηρούμενο μαρμαροθέτημα (opus sectile) που κοσμεί την ορχήστρα, το οποίο μετά τον καθαρισμό του αποκάλυψε τα εντυπωσιακά και ζωντανά χρώματα των μαρμάρινων πλακών.

wdeio4
Εικ. 4: Διατηρούμενα τμήματα του διακοσμητικού μαρμαροθετήματος της ορχήστρας κατά τον καθαρισμό τους. (αρχείο Ε.Ε.Νικόπολης)

Έως την ολοκλήρωση των εργασιών ανάδειξης τον Ιούνιου του 2015, δίνεται ιδιαίτερη μέριμνα να διαμορφωθεί ο περιβάλλων χώρος του μνημείου ώστε να είναι επισκέψιμος και να αποδοθεί τμήμα της εντυπωσιακής περιμετρικής στοάς ως βασική πορεία κίνησης των επισκεπτών προς το εσωτερικό του κτιρίου θέασης, όπως και στην αρχαιότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: