Τετάρτη, 28 Μαρτίου 2012

Το ΑΕΠ ανά κάτοικο σε Ρουμανία, Κροατία, Ελλάδα κλπ.
Όλα τα στοιχεία είναι από το ΔΝΤ για το 2011


ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΑΕΠ/κάτοικο, τρέχουσες τιμές σε δολάρια 7,072.770


ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΑΕΠ/κάτοικο, με βάση την αγοραστική δύναμη σε δολάρια 13,448.905

ΚΡΟΑΤΙΑ: ΑΕΠ/κάτοικο, τρέχουσες τιμές σε δολάρια 14,750.225

ΚΡΟΑΤΙΑ: ΑΕΠ/κάτοικο, με βάση την αγοραστική δύναμη σε δολάρια 18,103.275


ΡΟΥΜΑΝΙΑ: ΑΕΠ/κάτοικο, τρέχουσες τιμές σε δολάρια 8,156.768

ΡΟΥΜΑΝΙΑ: ΑΕΠ/κάτοικο, με βάση την αγοραστική δύναμη σε δολάρια 12,192.183

ΤΟΥΡΚΙΑ: ΑΕΠ/κάτοικο, τρέχουσες τιμές σε δολάρια 11,054.294

ΤΟΥΡΚΙΑ: ΑΕΠ/κάτοικο, με βάση την αγοραστική δύναμη σε δολάρια 14,076.926

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: ΑΕΠ/κάτοικο, τρέχουσες τιμές σε δολάρια 22,156.936

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ: ΑΕΠ/κάτοικο, με βάση την αγοραστική δύναμη σε δολάρια 23,078.498

ΕΛΛΑΔΑ: ΑΕΠ/κάτοικο, τρέχουσες τιμές σε δολάρια 27,716.250

ΕΛΛΑΔΑ: ΑΕΠ/κάτοικο, με βάση την αγοραστική δύναμη σε δολάρια 27,843.943

Από τα προηγούμενα στοιχεία βλέπουμε ότι ο παραγόμενος ανά
κάτοικο πλούτος στην Κροατία και Ρουμανία είναι σχεδόν μισός
συγκρινόμενος με την Ελλάδα. Αυτό είναι ένα τελικό καθαρό
αποτέλεσμα που καθρεφτίζει την όποια ανταγωνιστικότητα, την
όποια παραγωγικότητα, την όποια δυνατότητα έχει αυτή η χώρα.

Από πού λοιπόν συνάγει η τσογλανοπαρέα του ΔΝΤ ότι οι μισθοί
στην Ελλάδα θα πρέπει να εξομοιωθούν με αυτούς των ως άνω
χωρών;
www.cynical.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: