Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2012

Eπιθεωρητές εργασίας. ''Βίαιη ανατροπή στο εργασιακό περιβάλλον''.
Σύμφωνα με τους Επιθεωρητές Εργασίας το Α' δίμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2011 παρατηρήθηκε αύξηση στη μετατροπή συμβάσεων από πλήρους απασχόλησης σε μερική της τάξεως του 42%, σε εκ περιτροπής με συμφωνία 21% και σε εκ περιτροπής με μονομερή απόφαση 149%, ενώ συγκρινόμενο το διάστημα του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου του 2012 με το αντίστοιχο του 2010 οι αυξήσεις αγγίζουν τα ποσοστά 324% για μετατροπή σε μερικής απασχόλησης, 1.372% σε εκ περιτροπής με συμφωνία εργαζόμενου -εργοδότη και 6.940% σε εκ περιτροπής με μονομερή απόφαση του εργοδότη.

Αλλά και στις νέες συμβάσεις, οι συμβάσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης ενισχύονται αριθμητικά καθώς το Α΄ δίμηνο του 2012 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2011 αυξήθηκαν κατά 6% και 5% αντίστοιχα, ενώ συγκρίνοντας Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2012 με του 2010 σημειώνεται μεν μια μείωση στην μερική απασχόληση της τάξεως του -6%, αλλά υπάρχει μια σημαντική αύξηση των εκ περιτροπής συμβάσεως που φτάνει στο 28%.

Οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ έδειξαν και αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας, κατά το Α΄ δίμηνο του 2012 σε σχέση με αυτό του 2011. Η αύξηση αυτή φτάνει το 5,1% για τους ημεδαπούς εργαζόμενους και το 7,1% για τους αλλοδαπούς εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, στις 3.138 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2012 το ποσοστό των ανασφάλιστων ημεδαπών σε σχέση με το σύνολο των ημεδαπών εργαζομένων ήταν 29,6%, ενώ το ποσοστό των ανασφάλιστων αλλοδαπών σε σχέση με το σύνολο των αλλοδαπών εργαζομένων έφτασε το 42,7%. Το αντίστοιχο διάστημα του 2011 τα αντίστοιχα ποσοστά σε 3.031 ελεγχθείσες επιχειρήσεις ήταν 24,5% για τους ημεδαπούς εργαζόμενους και 35,6% για τους αλλοδαπούς. Ο συνολικός αριθμός των επιβληθέντων προστίμων από την ΕΥΠΕΑ είναι 1.376 για το Α΄ δίμηνο του 2012, και το ποσό των επιβληθέντων προστίμων υπολογίζεται στα 1.685.000 ευρώ.


www.e-typos.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: