Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση των ΕΛΤΑ σχετικά με τις ''παράνομες προσλήψεις'', που άστοχα κατήγγειλε η Ν.Δ.
Διεύθυνση Διοίκησης & Επικοινωνίας
Τομέας Δημοσίων Σχέσεων
Γραφείο Τύπου


                                                                                                 
                                                                                                         Αθήνα, 27 Μαρτίου 2012


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσλήψεις προσωπικού
με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου από τα ΕΛΤΑ


Σχετικά με το θέμα που ανέκυψε, τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διευκρινίζουν:

Οι προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από τα Ελληνικά Ταχυδρομεία είναι διαδικασία που υλοποιείται κάθε χρόνο τέτοια εποχή, τα τελευταία 17 χρόνια, για την κάλυψη έκτακτων και περιοδικών αναγκών.

Πρόκειται για συμβάσεις εργασίας 4μηνης ή 8μηνης διάρκειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/94, για προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ, διαδικασία η οποία διασφαλίζει το αδιάβλητο, τη διαφάνεια, την αντικειμενικότητα των κριτηρίων καθώς και τη δυνατότητα υποβολής ενστάσεων. Τα αποτελέσματα επικυρώνονται από το ΑΣΕΠ.

Η διαδικασία για την υλοποίηση των προσλήψεων του 2012 έχει ξεκινήσει, όπως κάθε χρόνο, από το Δεκέμβριο και αφορά 2.340 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων που κατανέμονται σε όλο το έτος. Ορισμένες προσλήψεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί, ενώ οι επόμενες προβλέπεται να προκηρυχθούν από τον Ιούνιο και μετά. 

  
                                                            ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΤΑ 

Δεν υπάρχουν σχόλια: