Παρασκευή, 5 Μαΐου 2017

Π.Ε. Πρέβεζας. Σχεδιασμός και μέτρα Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών 2017


Σας γνωρίζουμε κατόπιν του 1 & 4 σχετικού που αφορά το Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας λήψη μέτρων πρόληψης και ετοιμότητας για την αντιμετώπιση των Δασικών Πυρκαγιών στις περιπτώσεις που θα χρειαστεί, συγκαλείται το [ Σ.Ο.Π.Π ] Συντονιστικό Όργανο Πολίτικης Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας στις 09 Μαΐου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Πρέβεζας.
  1. Σκοπός της σύσκεψης είναι η μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στο 1 σχετικό για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών και την καλύτερη αντιμετώπιση τους σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας .
  2. Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή των κ.κ. Δημάρχων με τους υπευθύνους Αντιδημάρχους Πολιτικής Προστασίας καθώς και όλων των εμπλεκομένων φορέων, κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να χαραχθεί ενιαία πολιτική και να επιτευχθεί ο καλύτερος συντονισμός όλων μας για την αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού θέματος.
  3. Οι υπεύθυνοι των γραφείων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων να προβούν στην σύνταξη η στην ανανέωση των τοπικών σχεδίων δασικών πυρκαγιών.
  4. Στη σύσκεψη του Σ.Ο.Π.Π. παρακαλούμε να συμμετάσχουν όλοι οι αποδεκτές του παρόντος.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: