Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2016

Ρομά και κοινωνική ένταξη στη Π.Ε. Πρέβεζας. Τι προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας Ηπείρου. Διαβάστε το έγγραφο

roma-1

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το Σχέδιο, με καταγραφή πληθυσμών, στοιχείων, προβλημάτων και SWOT analysis.


Τις τελευταίες εβδομάδες η καταγραφή από την Αστυνομία αρκετών κρουσμάτων παραβατικής συμπεριφοράς από τους Ρομά του Ν. Πρέβεζας, έχει προκαλέσει μία συζήτηση για το κατά πόσο έχει επιτευχθεί κοινωνική ένταξή τους.

Πόσα και τι γνωρίζουμε όμως για τους Ρομά των Δήμων Πρέβεζας και Ζηρού; Ήδη από το Δεκέμβριο του 2014 η Περιφέρεια Ηπείρου έχει στα χέρια της ένα Επιχειρησιακό Σχέδιο ∆ράσης για την Ένταξη των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας ΗΠΕΙΡΟΥ, το οποίο έχει εκπονήσει η Ε∆Α ΗΠΕΙΡΟΥ και η ΜΟ∆ Α.Ε. – Οµάδα Υποστήριξης ∆ράσεων Ειδικών Οµάδων Πληθυσµού.

Το Περιφερειακό Σχέδιο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά έχει σαν στόχο την άρση των όρων του κοινωνικού αποκλεισµού των Ροµά και την δηµιουργία των προϋποθέσεων της κοινωνικής ένταξης των Ροµά, Ελλήνων και αλλοδαπών που διαβιούν νόµιµα στην χώρα. Στο σχέδιο αυτό αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση του πληθυσμού των Ρομά στους οικισμούς της Περιφέρειας, αναλύονται οι τομείς στέγασης, εκπαίδευσης, απασχόλησης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας προσδιορίζεται η στρατηγική του προγράμματος και παρουσιάζεται η εξειδίκευση των δράσεων ανά τομέα για κάθε οικισμό της Περιφέρειας.

Ο παραπάνω στόχος εξυπηρετείται από δράσεις που περιλαμβάνονται σε πέντε επιµέρους άξονες:
Άξονας 1: Στέγαση και βασικές υποδομές
Άξονας 2: Εκπαίδευση
Άξονας 3: Απασχόληση - επαγγελματική κατάρτιση
Άξονας 4: Υγεία – κοινωνική φροντίδα
Άξονας 5: Οριζόντια θέματα
Συνοπτικά στην Πρέβεζα για τον πληθυσµό Ροµά, το σχέδιο καταλήγει στα παρακάτω συμπεράσματα:
• Επικρατεί αναλφαβητισµός και µη συστηµατική παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος.
• ∆εν υπάρχει µόνιµη και σταθερή εργασία, διέξοδο στην απασχόληση αναζητείται στο πλανόδιο εµπόριο και στη συλλογή µετάλλου
• Υπάρχει εξυπηρέτηση από το ∆ηµόσιο σύστηµα υγείας, αλλά παράλληλα παρατηρείται αδιαφορία και αµέλεια για θέµατα πρόληψης και ατοµικής υγιεινής
• Οι συνθήκες στέγασης είναι από µέτριες έως ακατάλληλες
Συνοπτικά στη Φιλιππιάδα για τον πληθυσµό Ροµά:
• Επικρατεί αναλφαβητισµός στους ενήλικες, αλλά υπάρχει πρόοδος όσον αφορά την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράµµατος από τους νέους Ροµά που συνοδεύεται από σχετικά χαµηλά ποσοστά µαθητικής διαρροής.
• Παρατηρείται για σηµαντικό µέρος του πληθυσµού απασχόληση µε σταθερή σχέση εργασίας
• Υπάρχει εξυπηρέτηση από το ∆ηµόσιο σύστηµα υγείας, αλλά παράλληλα παρατηρείται αδιαφορία και αµέλεια για θέµατα πρόληψης και ατοµικής υγιεινής
• Οι συνθήκες στέγασης είναι από µέτριες ή κακές, αλλά εδώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι συνθήκες στέγασης θα µπορούσαν να χαρακτηρισθούν αποδεκτές σε σχέση µε άλλους οικισµούς της Περιφέρειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: