Παρασκευή, 11 Αυγούστου 2017

Η καθυστέρηση της οικονομικής ανάπτυξης της Ηπείρου αντικατοπτρίζεται και στον πολιτισμό της

Αποτέλεσμα εικόνας για μελέτη της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην ΕλλάδαΣχετική εικόνα

Ολοκληρώθηκε η μελέτη για τη χαρτογράφηση της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα που ανατέθηκε στο Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου από  το  Υπουργείο Πολιτισμού.

Η μελέτη, διεξοδικά, παρουσιάζει την εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών των κλάδων πολιτισμού και δημιουργικότητας (ΚΠΔ) στην Ελλάδα κατά το διάστημα 2008-2014 με απώτερο στόχο αυτή να αποδειχτεί χρήσιμη παράμετρος για αυτούς που σχεδιάζουν πολιτικές για το δημιουργικό τομέα στην Ελλάδα, σε εθνικό και περιφερειακό/τοπικό επίπεδο.

Η καθυστέρηση της οικονομικής ανάπτυξης στην Περιφέρεια Ηπείρου στο διάστημα που πραγματοποιήθηκε η μελέτη του Υπουργείου, αντικατοπτρίζεται και στο επίπεδο των πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών καθώς η Περιφέρεια Ηπείρου, συγκεντρώνει το ποσοστό του 1,8% των εργαζομένων των ΠΔΒ στην Ελλάδα (1928 εργαζόμενοι), με μόνο 1033 επιχειρήσεις στο πολιτιστικό τομέα.


Αποτέλεσμα εικόνας για μελέτη της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην ΕλλάδαΑποτέλεσμα εικόνας για μελέτη της τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Ηπείρου


Επιπλέον η Περιφέρεια Ηπείρου χαρακτηρίζεται για το μικρό ποσοστό των πολιτιστικών φορέων που είναι καταγεγραμμένοι στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠΠΟ (20 φορείς,), 1,16% των φεστιβάλ που γίνονται στην Ελλάδα (7 φεστιβάλ), ενώ διαθέτει 4 κινηματογράφους, 9 δημόσιες και ιδιωτικές βιβλιοθήκες, 9 μουσεία, 30 αρχαιολογικούς χώρους και 156 μνημεία, ποσοστά ιδιαίτερα χαμηλά, συγκρινόμενα με τις υπόλοιπες περιφέρειες, που καταδεικνύουν πώς στο κεφάλαιο πολιτισμός η συρρίκνωση μπορεί να αντιστραφεί με δράσεις που “προάγουν “ τον πολιτισμό.


Αποτέλεσμα εικόνας για μελέτη της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα
Αποτέλεσμα εικόνας για μελέτη της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα


Μελέτη για την Χαρτογράφηση της Πολιτιστικής και Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα.

Η επίσημη χαρτογράφηση του Πολιτιστικού και Δημιουργικού τομέα στην Ελλάδα αποτέλεσε, κατά τη διάρκεια του 2016, κορυφαία προτεραιότητα του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η διαπίστωση της απουσίας ενός κατάλληλου εργαλείου, το οποίο θα υποστήριζε τη χάραξη στρατηγικής και τη λήψη αποφάσεων που αφορούν στον σχεδιασμό δράσεων ενίσχυσης των επαγγελματιών του Σύγχρονου Πολιτισμού και της Δημιουργικής Οικονομίας, οδήγησε στην ανάγκη καταγραφής, σύμφωνα μάλιστα με τις διεθνείς πρακτικές, της αναπτυξιακής τους διάστασης. Τα εξαιρετικά περιορισμένα σχετικά στοιχεία εμφανίζονταν, μέχρι πρόσφατα, αποσπασματικά και μόνο σε ειδικές μελέτες, γεγονός που ώθησε το Υπουργείο να προχωρήσει στην ανάθεση σχετικής Μελέτης, ώστε να αποκτήσει πλέον η Ελλάδα, τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, μια σαφή και ολοκληρωμένη εικόνα των συγκεκριμένων κλάδων και να αποτυπωθεί η συμβολή τους στην οικονομία, στην απασχόληση, αλλά και ευρύτερα, στην κοινωνία.
Η εξασφάλιση των σχετικών πόρων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 επέτρεψε την υλοποίηση του έργου και, μετά από σχετική διαγωνιστική διαδικασία, το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Μελέτης για τη Χαρτογράφηση ανέλαβε την εκπόνηση της της Πολιτιστικής – Δημιουργικής Βιομηχανίας στην Ελλάδα.
Η μελέτη, που εκπονήθηκε το διάστημα Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τις επίσημες ευρωπαϊκές προδιαγραφές της Eurostat και με τη συνδρομή όλων των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών και Εποπτευόμενων Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.Α., περιλαμβάνει στατιστικά δεδομένα τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και φιλοδοξεί να βοηθήσει, όχι μόνο στην ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Πολιτισμού και της Δημιουργικότητας, αλλά και στον τεκμηριωμένο σχεδιασμό των πολιτικών εκείνων, που θα στηρίξουν τους σχετικούς κλάδους με στοχευμένες δράσεις.
Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της μελέτης καθώς και φυλλάδια σύνοψης στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, απο την ενότητα "Μελέτες" της ιστοσελίδας.

Σχετικά αρχεία


Διαβάστε την μελέτη της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας στην Ελλάδα εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: