Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2016

«Κερκόπορτα» ιδιωτικοποίησης στο νέο αναπτυξιακό νόμο, για τα Λουτρά της Πρέβεζας

26212fc87dab20e31e05d575f1c4a8cd L

Σε πρόσφατη συνεδρίασή της η ΝΕΔΗΚΕΠ (Νέα Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πρέβεζας) ασχολήθηκε με το θέμα της λειτουργίας των Ιαματικών Λουτρών Πρέβεζας για το καλοκαίρι του 2016. Ταυτόχρονα όμως η συζήτηση στη Βουλή για το νέο αναπτυξιακό νόμο ανοίγει μία «κερκόπορτα» ιδιωτικοποίησης των Λουτρών.

Αρχικά να αναφέρουμε πως η ΝΕΔΗΚΕΠ όρισε τη λειτουργία των Ιαματικών Λουτρών κατά τη θερινή περίοδο , από 1/7/2016 έως 31/10/2016, καθημερινά (συμπεριλαμβανομένου Σαββάτου και Κυριακής) από 07.00 π.μ έως 15.00 μ.μ. και καθόρισε την τιμή εισιτηρίου ανά λούση στο ποσό των 3,00 ?.

Η ΝΕΔΗΚΕΠ έχει υποβάλει φάκελο με σχετικές μελέτες στο Υπουργείο Τουρισμού για την  αναγνώριση του φυσικού πόρου ως ιαματικού.
Έχει ζητηθεί από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πρέβεζας να εκτιμήσουν το ποσό που θα χρειαστεί για τη συντήρηση των εγκαταστάσεων των Ιαματικών Λουτρών , να συντάξουν τη σχετική μελέτη και να υλοποιήσουν τις εργασίες συντήρησής τους, που είναι αναγκαίες για να λειτουργήσουν τα λουτρά τη φετινή θερινή περίοδο.
Ακολούθως θα υποβληθεί ο σχετικός φάκελος στο τμήμα Ειδικών Μορφών Τουρισμού της Διεύθυνσης Τουριστικών Επενδύσεων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ για τη χορήγηση βεβαίωσης λειτουργίας έτους 2016.
Στο υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας» εξαιρούνται από τους δικαιούχους των ενισχύσεων των καθεστώτων, με την παρ. 3(γ) του άρθρου 6, οι επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α΄ και β΄ βαθμού με ποσοστό μεγαλύτερο του 49% του μετοχικού τους κεφαλαίου ή εταιρείες που λαμβάνουν τακτική ή έκτακτη επιχορήγηση από τους φορείς αυτούς που υπερβαίνει το 50% των ετήσιων εσόδων τους.
Ο Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας, αναφέρει επίσης σε ανακοίνωσή του ότι: «. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο των δημοτικών επιχειρήσεων που λειτουργούν με την μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, δεν επιτρέπεται επιχορήγηση αυτών από τον δήμο - ιδρυτή, μέτοχο, ούτε και η συμμετοχή τους σε προγραμματικές συμβάσεις αλλά και δεν απολαμβάνουν ειδικών προνομίων και λειτουργούν με καθαρά ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια αλλά και οι δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις που έχουν ως σκοπό τη λειτουργία και εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών της περιοχής τους επίσης είναι αναγκαίο να λειτουργούν με κριτήρια και διαδικασίες ιδιωτικής οικονομίας, με πόρους αποκλειστικά και μόνο από τη λειτουργία των δομών του ιαματικού τουρισμού, για τους λόγους αυτούς οι συγκεκριμένες μορφές δημοτικών επιχειρήσεων πρέπει να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους των ενισχύσεων».
Ο Σύνδεσμος μάλιστα πρότεινε να αλλάξει το σημείο αυτό στο νόμο, καθώς και άλλα για να μπορούν να εκμεταλλευτούν οι δημοτικές επιχειρήσεις τις ενισχύσεις.
Σε διαφορετική περίπτωση τα Ιαματικά Λουτρά Δήμων με πενιχρά οικονομικά, όπως είναι αυτός της Πρέβεζας, είναι καταδικασμένα να. μαραζώνουν διαρκώς ή να χρειαστεί η συνδρομή του ιδιωτικού τομέα για να λειτουργούν. Μία μορφή ιδιωτικοποίησης δηλαδή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: