Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πατάτες με μεγάλη διατροφική επικινδυνότητα διοχετεύτηκε στην αγορά της Πρέβεζας
ΘΕΜΑ: ‘Πατάτες με υπολείμματα γεωργικού φαρμάκου σε
συγκέντρωση ανώτερη από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια
(MRLs) με διατροφική επικινδυνότητα

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Πρέβεζας κάνει γνωστά στους καταναλωτές τα εξής:
Σε δείγμα από πατάτες που λήφθηκε από γεωπόνους της Υπηρεσίας στις 20-11-2018 από κατάστημα λιανικής ανιχνεύθηκαν υπολείμματα της δραστικής ουσίας chlorpyrifos (εντομοκτόνο) σε συγκέντρωση πολύ πάνω από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια (MRLs).
Από την εκτίμηση του βαθμού διατροφικής επικινδυνότητας που διεξήχθη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προέκυψε ότι τα επίπεδα αυτά των υπολειμμάτων υπερβαίνουν σε υψηλό βαθμό τους σχετικούς τοξικολογικούς δείκτες οξείας τοξικότητας (ArfD) για όλες τις κατηγορίες των καταναλωτών.
Με βάση τα στοιχεία ιχνηλασιμότητας του δείγματος, αυτό αποτελεί μέρος παρτίδας 1500 κιλών, προέλευσης Ν. Σερρών, η οποία διακινήθηκε στην αγορά της πόλης μας.

Τα στοιχεία της παρτίδας είναι τα εξής:

ΠΑΤΑΤΕΣ ΟΡΕΙΝΗΣ
ΚΑΣΑΠΗΣ ΗΛΙΑΣ
ΤΗΛ. : 6972258950
GR029829A06675901
ΕΙΔΟΣ : (ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ)
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ : ΕΛΛΑΔΑ – Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΠΟΙΚΙΛΙΑ : ΗΛΕΚΤΡΑ
Α.Μ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗ : 62003225
Α.Μ. ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ : 62003225

Καλούνται οι έμποροι που έχουν προμηθευτεί πατάτες της συγκεκριμένης παρτίδας να μην τις διαθέσουν στην κατανάλωση, οι δε καταναλωτές που τις έχουν ήδη προμηθευτεί να μην τις καταναλώσουν.
Σε κάθε περίπτωση η Υπηρεσία θα προχωρήσει σε αυστηρούς ελέγχους στα σημεία πώλησης για τον εντοπισμό τυχόν αδιάθετων ποσοτήτων και την προστασία του καταναλωτικού κοινού.

Ε.Π.
Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΥΓΕΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: