Πέμπτη 22 Νοεμβρίου 2018

Πρόστιμο για ανίχνευση φυτοφοφαρμάκων άνω του επιτρεπτού ορίου σε ντοματοπαραγωγό στην Πρέβεζα


Πρόστιμο ύψους χιλίων ευρώ επιβλήθηκε σε παραγωγό ντομάτας , επειδή υπέπεσε σε παραγωγή φυτικών προϊόντων που έφεραν υπολείμματα φυτοπροστατευτικού προϊόντος υψηλότερα από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (MRL).
Συγκεκριμένα σε δείγμα τομάτας, παραγωγής του, που λήφθηκε από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας (Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε.) Πρέβεζας στις 26-6-2018, ανιχνεύθηκαν μεταξύ άλλων υπολείμματα της δραστικής ουσίας deltamethrin σε συγκέντρωση 0,21 ± 0,105 mg/kg, ανώτερη από τα ανώτατα επιτρεπτά όρια ΜRL: 0,07 mg/kg, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (MRL).

Καθημερινή εφημερίδα Βήμα Πρέβεζας

Δεν υπάρχουν σχόλια: