Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2018

Οι Βορειοηπειρώτες σε χωριά της Δρόπολης πουλάνε μαζικά τα χωράφια τους σε Αλβανούς


Οι Βορειοηπειρώτες σε χωριά της Δρόπολης πουλάνε μαζικά τα χωράφια τους σε Αλβανούς. Αυτό, όπως επισημαίνουν ελληνικοί κύκλοι του Αργυροκάστρου, θα αποδειχθεί μοιραίο για την περιοχή. 
Πωλώντας τη γη τους, στην ουσία παραχωρούν ένα κομμάτι του τόπου τους. Χάνεται, έτσι, μια παραγωγική δυνατότητα της Βορείου Ηπείρου, που θα μπορούσε να συγκρατήσει τον ελληνικό πληθυσμό στις εστίες του, αλλά και να συμβάλλει στην ομαλή επιστροφή των  Βορειοηπειρωτών από την Ελλάδα, όπου ζουν και εργάζονται, στον τόπο τους. 
 Αυτά τα χωράφια,  είχαν αγοραστεί με πολύ μεγάλες θυσίες στην ξενιτιά, αν και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και σήμερα δεν υπάρχουν τίτλοι ιδιοκτησίας, και τώρα «παραδίδεται», με ό,τι σημαίνει αυτό, σε αλβανικά χέρια.. Σήμερα πωλούνται  κάτω των 1000 ευρώ ανά στρέμμα. Για περίπου δέκα στρέμματα το κέρδος είναι 7000 ευρώ!!!   Εξίσου σημαντικό είναι ότι πολλά στρέμματα από αυτά τα κτήματα υπήρξαν μοναστηριακές ιδιοκτησίες και σήμερα χάνονται ιστορικά δικαιώματα. Λόγω διάφορων αιτιών, η πώληση αγροτικής καλλιεργήσιμης γης έχει μετατραπεί σε κύρια οικονομική δραστηριότητα στην περιοχή. Και παλαιότερα είχαν πωληθεί αγροκτήματα δίπλα στον αυτοκινητόδρομο Κακαβιά-Αργυρόκαστρο, αλλά τώρα το φαινόμενο έχει πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: