Δευτέρα 26 Νοεμβρίου 2018

Στα 8,1 ευρώ το στρέμμα η εξισωτική για τις μειονεκτικές περιοχές
Διαμορφώνεται στα 8,1 ευρώ το στρέμμα η εξισωτική αποζημίωση για τις μειονεκτικές περιοχές που οριοθετήθηκαν στο νέο χάρτη, οι οποίες μέχρι σήμερα λάμβαναν 9,5 ευρώ.
Πρόκειται ουσιαστικά για μία μείωση 17%, ενώ για τους δικαιούχους των περιοχών, οι οποίες δεν είναι πλέον επιλέξιμες μετά τη νέα οριοθέτηση, θα χορηγούνται φθίνουσες ενισχύσεις μέχρι το 2020.
Για τις ορεινές περιοχές, το ποσό δεν φαίνεται να υπάρχει προς το παρόν κάποια αλλαγή, και θα συνεχίζουν να λαμβάνουν 12,5 ευρώ το στρέμμα.
Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη 22 Νοεμβρίου, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, εξέδωσε το νέο χάρτη μειονεκτικών περιοχών.
Η τελική μεθοδολογία οριοθέτησης είχε σαν αποτέλεσμα, οι εκτάσεις που χαρακτηρίζονται ως υποκείμενες σε φυσικούς περιορισμούς και ειδικά μειονεκτήματα να παραμένουν στα ίδια επίπεδα με την υφιστάμενη οριοθέτηση. Στην πρόταση της διαβούλευσης οι εκτάσεις αυτές ανέρχονταν σε 0,78 εκατ. εκτάρια, ενώ στον τελικό χάρτη φτάνουν τα 1,3 εκατ. εκτάρια.
Σύμφωνα δε με τα στοιχεία του ΟΣΔΕ 2017, ο αριθμός των δικαιούχων Εξισωτικής Αποζημίωσης στις μειονεκτικές περιοχές με τη νέα οριοθέτηση θα παραμείνει στα ίδια επίπεδα.
Κατ’ επέκταση και οι πόροι που θα απαιτηθούν για την εξυπηρέτηση των χρηματοδοτικών απαιτήσεων του μέτρου της εξισωτικής αποζημίωσης αναμένεται να κυμανθούν στα ίδια σημερινά επίπεδα ή και ακόμη υψηλότερα, δεδομένου ότι οι δικαιούχοι των περιοχών που χάνουν το χαρακτηρισμό τους και δεν περιλαμβάνονται στη νέα οριοθέτηση θα συνεχίσουν να λαμβάνουν μέρος της ενίσχυσης έως το 2020.


Δεν υπάρχουν σχόλια: