Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020

Από τις 3 χοιρομητέρες στα 400 ζώα και μονάδα βιοαερίου

Άλλη αξία στην τυποποίηση δίνει η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων για το σύστημα ιχνηλασιμότητας.

Οι παλιοί χοιροτρόφοι έλεγαν ότι στο επάγγελµα αυτό, τρεις χρονιές µπαίνεις µέσα και η τέταρτη σε πληρώνει. Αυτή η έκθεση στο ευµετάβλητο των αγορών αποθαρρύνει στο να δροµολογηθούν σοβαρές επενδύσεις στην χοιροτροφία στην χώρα µας. Στην περίπτωση όµως της οικογένειας Μπισιρίτσα από την Κοζάνη, λειτούργησε ως κίνητρο εξέλιξης, η οποία ήταν τέτοια ώστε πλέον οι καταναλωτές µπαίνοντας στο κρεοπωλείο ζητούν συγκεκριµένα προϊόν που φέρει την υπογραφή Μπισιρίτσας.

Το 1960 ο Ιωάννης Μπισιρίτσας ξεκίνησε µε τρείς χοιροµητέρες ελευθέρας βοσκής και χρόνο µε το χρόνο το 1977 κατάφερε να κάνει µια µικρή χοιροτροφική µονάδα. Από το 1983 τα παιδιά του,  ∆ηµήτρης και Γιώργος, ένωσαν τις δυνάµεις τους και κατάφεραν να δηµιουργήσουν την εταιρεία « ΧΟΙΡΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΑΦΟΙ ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΠΙΣΙΡΙΤΣΑ Α.Ε».

Σήµερα, 60 χρόνια µετά, πιστοποιηµένη τυποποίηση όλων των προϊόντων χοιρινού κρέατος, παραδοσιακές συνταγές, σύγχρονος στόλος µεταφοράς αποτελούν λίγα µόνο από τα βέλη στην φαρέτρα της νέας γενιάς της επιχείρησης που διεκδικεί ξεχωριστή θέση στον κλάδο της χοιροτροφίας της χώρας.

Όπως εξηγεί στην Agrenda ο Γιώργος Μπισιρίτσας, ένας εκ των εγγονών, η µονάδα αποτελείται από 400 χοιροµητέρες και έχοντας πλέον κερδίσει την εµπιστοσύνη αγορών και καταναλωτών, η επιχείρηση θέλει να καθιερώσει µέσω έρευνας σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων σύστηµα ιχνηλασιµότητας για τα προϊόντα, ώστε µέσω της κάµερας του κινητού να µπορεί ο οποιοσδήποτε να γνωρίζει αν το κρέας είναι Μπισιρίτσα, πότε γεννήθηκε το ζώο, πότε µπήκε στο σφαγείο αλλά και µε τι τροφές µεγάλωσε.

Γεωμετρική πρόοδος στην ανάπτυξη από την καθετοποίηση της μονάδας και μετά

Ανέκαθεν η στόχευση της οικογένειας ήταν η επένδυση στην τεχνολογία και τους αυτοµατισµούς, κάτι που µαρτυρά και το γεγονός ότι ήταν από τους πρώτους την δεκαετία του 1990 που εγκατέστησαν αυτόµατο εξαερισµό στο χοιροστάσιο και αυτόµατα συστήµατα τροφοδοσίας, που προχώρησαν, στην τεχνική της τεχνητής σπερµατέγχυσης . Υπό αυτό το πρίσµα, παρά το γεγονός ότι το µέγεθος του ζωικού κεφαλαίου αναλογικά µε τις δεκαετίες δραστηριοποίησης δείχνει πιο ήπιους ρυθµούς ανάπτυξης, τα βήµατα προόδου είναι συστηµατικά και εντείνονται από την έναρξη της τυποποίησης και έπειτα.

Το 2013 αποφάσισαν να επενδύσουν στην πράσινη ενέργεια αξιοποιώντας τα απόβλητα της χοιροτροφικής µονάδας, παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια από βιοαέριο. Το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2017. Πλέον, στους στόχους της επιχείρησης πάντα σε συνάρτηση µε την έρευνα και την ανάπτυξη του συστήµατος ιχνηλασιµότητας, βρίσκεται µεταξύ άλλων και ο διπλασιασµός του ζωικού κεφαλαίου τα προσεχή έτη και άρα ο διπλασιασµός της δυναµικότητας κάθε πτυχής της καθετοποιηµένης εκµετάλλευσης. «Έχουµε βάλει µπρος τώρα ώστε να ανεβάσουµε τη δυναµικότητα του χοιροστασίου, το ζωικό κεφάλαιο να το διπλασιάσουµε και εννοείται να κάνουµε µεγαλύτερα βήµατα στην τυποποίηση και να προωθήσουµε περισσότερο τα έτοιµα επεξεργασµένα προϊόντα µας, όπως είναι τα λουκάνικα» αναφέρει ο Γιώργος Μπισιρίτσας.

«Ο κόσµος εκσυγχρονίζεται, ζητά πιο έτοιµα πράγµατα και εµείς θέλουµε να είµαστε έτοιµοι ώστε να αδράξουµε την δυναµική αυτή. Εκτιµώντας πως επειδή σε αυτήν την περίπτωση το κόστος ανεβαίνει για την εκµετάλλευση, η έµφαση στην ποιότητα θα µπορέσει να δώσει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα σε συνδυασµό µε την αύξηση της παραγωγικότητας. Από την πρώτη στιγµή, η προσοχή της οικογένειας Μπισιρίτσα είναι στραµµένη στο χοιροστάσιο. «Αυτό είναι το Α και το » αναφέρει ο συνοµιλητής µας.

https://www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: