Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2020

Αυξημένη στα 256,9 εκατ. ευρώ η εξισωτική που πληρώνεται Δεκέμβρη

Τροποποίηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για την εξισιωτική αποζημίωση του 2020, 

ανεβάζει στα 256,9 εκατ. ευρώ το μέγεθος του προϋπολογισμού, από τα 240 εκατ. που διανεμήθηκαν το 2019.

Τον Δεκέμβριο μαζί με την πίστωση της δεύτερης δόσης της ενιαίας ενίσχυσης ή σε ημερομηνία κοντινή αναμένεται να πληρωθεί η βασική δόση της εξισωτικής αποζημίωσης του 2020. Σύμφωνα τώρα με τα όσα προβλέπει ειδική τροποποιητική απόφαση που φέρει την υπογραφή του γενικού γραμματέα Κοινοτικών Πόρων, Κωνσταντίνου Μπαγινέτα, η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται σε 256.900.000 ευρώ. Το ανωτέρω ποσό κατανέμεται ενδεικτικά στα υπομέτρα ως εξής :

Υπομέτρο 13.1 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε ορεινές περιοχές : 181.900.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.2 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με φυσικούς περιορισμούς εκτός των ορεινών: 64.000.000 Ευρώ,

Υπομέτρο 13.3 Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης σε περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα.: 11.000.000 Ευρώ.

Οι πιστώσεις θα βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕ 082/1. Πιστώσεις που δεν θα απορροφηθούν από ένα Υπομέτρο μπορούν να μεταφερθούν σε άλλο Υπομέτρο.

https://www.agronews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: