Κυριακή, 24 Φεβρουαρίου 2019

Με αργούς ρυθμούς η αδειοδότηση σταβλικών εγκαταστάσεων


Ανάμεσα στις «συμπληγάδες» της γραφειοκρατίας, την εμπλοκή διαφόρων υπηρεσιών, των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει κάθε περίπτωση, αλλά και την έλλειψη προσωπικού «πλέουν» οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) της χώρας για την έκδοση αδειών σταβλικών εγκαταστάσεων.
Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η όλη διαδικασία να κινείται με αργούς ρυθμούς, προκαλώντας την ανησυχία των κτηνοτρόφων που είναι ενταγμένοι στα Σχέδια Βελτίωσης ή στο Πρόγραμμα Νέων Αγροτών, καθώς απαιτείται η έκδοση άδειας εγκατάστασης. Αν και στις ΔΑΟΚ οι περιπτώσεις των νέων αγροτών αποτελούν προτεραιότητα λόγω και του κινδύνου απένταξής τους από τα προγράμματα που συμμετέχουν και επιστροφής των επιδοτήσεων που έχουν λάβει, εντούτοις ο προβληματισμός είναι μεγάλος, λόγω της πολυπλοκότητας της διαδικασίας.
Όπως μας εξηγεί η γεωπόνος Αθανασία Παπαδοπούλου, αναπληρώτρια προϊσταμένη του Τμήματος Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής στη ΔΑΟΚ Ηλείας, στο νομό υπάρχουν περίπου 3500 ενεργές εκτροφές αιγοπροβάτων και 650 βοοειδών. Από στοιχεία που διαθέτει η ΔΑΟΚ Ηλείας από το 2008 και μετάσε σύνολο 400 περίπου αιτημάτων, έχουν αδειοδοτηθεί 250 εκτροφές. Συνολικά τον τελευταίο χρόνο 2018 εκδόθηκαν 31 οριστικές άδειες.
Αρμόδια για έλεγχο των εγκαταστάσεων, τη διενέργεια αυτοψίας και την παροχή γνώμης για κάθε θέμα κτηνοτροφικής εγκατάστασης είναι η Επιτροπή Σταβλισμού. Είναι τριμελής και συγκροτείται από έναν γεωπόνο ή κτηνίατρο της ΔΑΟΚ ως πρόεδρο, έναν επόπτη δημόσιας υγείας των υπηρεσιών του τομέα Υγείας ΠΕ Ηλείας και έναν περιβαλλοντολόγο του τμήματος Περιβάλλοντος της ίδιας ΠΕ.

Δυσκολίες

Σε εβδομαδιαία βάση πραγματοποιείται, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, μία αυτοψία από την επιτροπή, ελέγχοντας κατά μέσο όρο 3-4 σταβλικές εγκαταστάσεις.
Αναφερόμενη στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΔΑΟΚ, η κα Παπαδοπούλου τόνισε πως αυτές οφείλονται στην εμπλοκή διαφόρων υπηρεσιών, από τις οποίες ο κτηνοτρόφος πρέπει να προμηθευτεί απαραίτητες εγκρίσεις προκειμένου να προχωρήσει η αδειοδότησή του, όπως αρχαιολογία, υπηρεσίες δόμησης, δασαρχείο κ.λπ.

«Μέσα από τη συνεργασία με τους άλλους φορείς, προσπαθούμε να υπερβούμε τις δυσκολίες που τυχόν προκύπτουν και να εξυπηρετήσουμε τους κτηνοτρόφους στα πλαίσια της νομιμότητας», τόνισε χαρακτηριστικά.
Ο χρόνος διεκπεραίωσης του κάθε αιτήματος εξαρτάται κυρίως από την πληρότητα του φακέλου, αλλά και τα δεδομένα της εκάστοτε υπόθεσης. Στις περιπτώσεις εκείνες που οι φάκελοι που συνοδεύουν τα αιτήματα είναι πλήρεις χωρίς εκκρεμότητες, η διαδικασία εξελίσσεται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερες καθυστερήσεις.
«Καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν όταν διαπιστωθούν ελλείψεις κατά τον διοικητικό έλεγχο των αιτημάτων ή όταν κατά την επιτόπια αυτοψία από την Επιτροπή διαπιστωθούν ελλείψεις ή παρατυπίες που φρενάρουν τη διαδικασία. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, επιβάλλεται να αρχίσει από την αρχή», καταλήγει η κα Παπαδοπούλου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: