Κυριακή, 17 Φεβρουαρίου 2019

Κόστος παραγωγής: Αύξηση 1,4% σε γεωργία και κτηνοτροφία τον Δεκέμβριο του 2018 σε σύγκριση με το 2017Την εξέλιξη των δεικτών τιμών των εισροών και των εκροών για το μήνα Δεκέμβριο 2018 δημοσίευσε σήμερα 15/2 η ΕΛΣΤΑΤ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Δεκεμβρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2017, παρουσίασε μείωση 0,3%, ενώ ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Δεκεμβρίου 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2017, παρουσίασε αύξηση 1,4%.
Αξίζει να τονιστεί, όμως, ότι το κόστος παραγωγής τον Δεκέμβριο του 2018 συγκριτικά με τον Νοέμβριο του 2018, μειώθηκε κατά 1,1%.
Η μείωση του Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 0,3%, τον μήνα Δεκέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2017 οφείλεται:
  • στη μείωση κατά 0,1% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ελαιόλαδο, φρούτα, βιομηχανικά φυτά.
  • στη μείωση κατά 0,6% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: κρέατα.
Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 1,4%, τον μήνα Δεκέμβριο 2018, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2017 οφείλεται:
  • στην αύξηση κατά 1,6% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στις μεταβολές των ομάδων: ζωοτροφές, ενέργεια και λιπαντικά, λιπάσματα.
  • στην αύξηση κατά 0,2% του δείκτη τιμών του σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας: γεωργικά μηχανήματα και εξοπλισμός.

Δεν υπάρχουν σχόλια: