Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2013

Σε κάθε περίπτωση όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να πάει να σώσει άλλη χώρα. Απίστευτο(;) O Κυριάκος Μητσοτάκης διόρισε (στο Γραφείο του) τον ανιψιό του που μετέχει και σε εισπρακτική εταιρεία!


Μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να στηλιτεύει την πελατειακή και τη ρουσφετολογική νοοτροπία που «έριξε έξω» το Δημόσιο και να δρομολογεί τις απολύσεις χιλιάδων υπαλλήλων, αλλά όπως αποκαλύπτεται ο ίδιος πράττει αντίθετα από αυτά λέει. Ο κ. Μητσοτάκης έχει διορίσει τον ανιψιό του Γρηγόριο Αλέξανδρο Δημητριάδη ως ειδικό σύμβουλο στο Πολιτικό του Γραφείο και μάλιστα με ...αναδρομική ισχύ.

Η αρχική αποκάλυψη έγινε από τον Ελεύθερο Τύπο και αυτή την Κυριακή το ΧΩΝΙ δημοσιεύει τη σχετική απόφαση (δείτε την εδώ) με ημερομηνία 7 Αυγούστου 2013. Μάλιστα όπως απολύφθηκε πρό ημερών (δείτε εδώ) ο κ. Δημητριάδης είναι ταυτόχρονα μέλος σε ΔΣ εισπρακτικής εταιρείας!!!


Κυριάκο σε θέλουν στο τηλέφωνο.


Χθες το βράδυ ο Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, τα πήγε αρκετά καλά ως προσκεκλημένος, στην εκπομπή του κ. Νίκου Χατζηνικολάου «enikos.gr». Παρουσιάστηκε όμως στον κ. Χατζηνικολάου η δυνατότητα να βγάλει την είδηση της χρονιάς, και δεν το εκμεταλλεύτηκε. Την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης μιλούσε για το Δημόσιο που κατέρρευσε γιατί βολεύονταν διαρκώς οι κολλητοί και φίλοι ο κ. Χατζηνικολάου μπορούσε να τον ρωτήσει, αν ο κ. Δημητριάδη Γρηγόρης-Αλέξανδρος του Σπυρίδωνα είναι ανιψιός του. Ποιος όμως είναι ο προαναφερόμενος κύριος.

Ας πάρουμε τα πράγματα με την σειρά.

 .       Στις 3-6-2011 δημοσιεύετε σε ΦΕΚ (1) η σύσταση της εταιρείας  LINK 2U ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» και διακριτικό τίτλο «LINK 2U Α.Ε.».
Το πρώτο Δ.Σ. της εταιρείας αποτελείται από τους Τσιάκα Δημήτριο, Σμυρλιάδη Χαράλαμπο. Δημητριάδη Γρηγόρη-Αλέξανδρο. Τα στοιχεία του κ. Δημητριάδη είναι ΑΔΤ Χ 661508, όνομα πατρός: Σπυρίδωνας και μητρός Αικατερίνη. Έτος γέννησης 1979.
 .       Ως έδρα της εταιρείας ορίζεται το  Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Χατζηαντωνίου αρ. 14.Σκοποί της εταιρείας LINK 2U Α.Ε. είναι μεταξύ άλλων:
Η προώθηση της διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών κάθε είδους στο κοινό, με την παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης, στην Ελλάδα και το εξωτερικό  καθώς και η προμήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευση τηλεφωνικών κέντρων υποδοχής, προώθησης και διαχείρισης εισερχομένων και εξερχόμενων κλήσεων (call & contact centers).
 .       Στις 28-3-2012 δημοσιεύετε σε ΦΕΚ (2)  η τροποποίηση του Καταστατικού της εταιρείας με την προσθήκη και άλλων δραστηριοτήτων στους σκοπούς της εταιρείας.
Με πρακτικό του Δ.Σ.  της εταιρείας από τις 13-9-2012 (ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 870/6-2-2013) αποχωρεί από το Δ.Σ. της εταιρείας κ. Δημητριάδης και το νέο Δ.Σ. της εταιρείας αποτελείται από τους Τσιάκα Δημήτριο, Φλώρου Κωνσταντίνα-Καρολίνα και Νικολινάκο Νικόλαο.
 .       Στις 20-6-2012 δημοσιεύετε σε ΦΕΚ (4), η σύσταση της εταιρείας  LINK2U CREDIT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ» και διακριτικός τίτλος «LINK2U CREDIT Α.Ε.».
Σκοπός της   εταιρείας  είναι ή έναντι αμοιβής εκτέλεσης όλων των πράξεων και ενεργειών για την εξώδικη ενημέρωση οφειλετών σχετικά με ληξιπρόθεσμες και απαιτητές χρηματικές οφειλές τους έναντι δανειστών.
Η έδρα της εταιρείας είναι στο  Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Χατζηαντωνίου αρ. 14.
Το  Δ.Σ. της εταιρείας αποτελείται από τους Τσιάκα Δημήτριο, Φλώρου Καρολίνα και Σμυρλιάδη Χαράλαμπο.
.       Στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 8797/22-8-2012 (5) αναφέρετε πως μοναδικός μέτοχος της LINK2U CREDIT ΑΕ είναι η εταιρεία LINK 2U Α.Ε.
Στο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12458/2-11-2012 (6) αναφέρετε τροποποίηση των μελών του Δ.Σ. της εταιρείας το οποίο αποτελείται από τους, Τσιάκα Δημήτριο, Δημητριάδη Γρηγόρη-Αλέξανδρο και Νικολινάκο Νικόλαο.
Δηλαδή ο κ. Δημητριάδης Γρηγόρης-Αλέξανδρος είναι μέχρι σήμερα μέλος του Δ.Σ.  της πιστοποιημένης (7) εισπρακτικής εταιρείας LINK2U CREDIT ΑΕ.
.       Στις 7-8-2013 (8) με απόφαση του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη διορίζεται, με αναδρομική μάλιστα ισχύ από τις 26-6-2013,  σε θέση Ειδικού Συμβούλου στο Πολιτικό Γραφείο του κ. Υπουργού ο Δημητριάδης Γρηγόριος-Αλέξανδρος, με ΑΔΤ Χ 661508. Δηλαδή είναι το ίδιο πρόσωπο με αυτό της προαναφερόμενης εισπρακτικής εταιρείας.
 .       Με απόφαση του κ. Μητσοτάκη στις  10-11-2013  (9)  παρέχετε στον κ. Δημητριάδη εξαίρεση  από την αναστολή του δικηγορικού λειτουργήματος βάσει του  εδάφιου 2 της περ. α της παρ.1 του άρθρου 31 του Ν. 4194/2013 «Κώδικας Δικηγόρων» (ΦΕΚ 208/Α).
Ο Νόμος αυτός  αυτού έχει την εξής καταπληκτική φωτογραφική διάταξη στο άρθρο 31 (10):

«Αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος
1. Η άσκηση του λειτουργήματος του δικηγόρου αναστέλλεται:
α) Σε εκείνους που διορίζονται, υπουργοί, αναπληρωτές υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς του υπουργικού συμβουλίου, γενικοί ή ειδικοί γραμματείς της Βουλής και των υπουργείων, καθώς και στους συμβούλους αυτών, πλην των ειδικών συνεργατών. Ειδικά όταν πρόκειται  για την περίπτωση των ειδικών συμβούλων, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου κατά περίπτωση υπουργού μπορεί να εισαχθούν εξαιρέσεις από την αναστολή άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος.
2. Η έναρξη και η λήξη της αναστολής του λειτουργήματος του δικηγόρου συμπίπτει με το χρονικό σημείο έναρξης και λήξης των πιο πάνω ιδιοτήτων..»
Δηλαδή μιλώντας στην «γλώσσα των φωτογράφων» για να καταλαβαινόμαστε, με την παραπάνω διάταξη, παρέχεται η δυνατότητα ονομαστικά στον  Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, να εξαιρεί τους ειδικούς του συμβούλους, από την αναστολή άσκησης του δικηγορικού του επαγγέλματος και μάλιστα με αναδρομική ισχύ!!!
Τώρα μπορεί να καταλάβει κανείς την προσπάθεια ουσιαστικά,  κατάργησης της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ στις 3-10-2013  (11) με μία πονηρή διάταξη του Υπουργείου του κ. Μητσοτάκη, η οποία  ευτυχώς δεν πέρασε από την Βουλή.
Αν τότε είχε περάσει δεν θα μπορούσαμε να είχαμε ανακαλύψει τα όσα καταπληκτικά και «αξιοκρατικά»  κάνει ο κ. Μητσοτάκης που καταγγέλλει όσους βολεύουν κολλητούς και φίλους.
.       Υπάρχει όμως και άλλη σημαντική λεπτομέρεια. Ο προαναφερόμενος ειδικό σύμβουλος ονομάζεται  Δημητριάδης Γρηγόρης-Αλέξανδρος του Σπυρίδωνα και της Αικατερίνης. Όμως η αδελφή του κ. Μητσοτάκη η κ. Αικατερίνη Μητσοτάκη είχε στο παρελθόν παντρευτεί τον κ.  Δημητριάδη Σπυρίδωνα (12)  και με τον οποίον απέκτησαν παιδιά με το όνομα Γρηγόριος και Αλέξανδρος. Δηλαδή οι πιθανότατες ο ειδικός σύμβουλος του κ. Μητσοτάκη να είναι και ανιψιός του, είναι ιδιαίτερα αυξημένες.
Την ερώτηση λοιπόν αν ο κ. Δημητριάδης Γρηγόρης-Αλέξανδρος είναι ανιψιός του κ. Μητσοτάκη όφειλε να κάνει ο κ. Χατζηνικολάου χτες το βράδυ.
Επειδή πότε δεν είναι αργά, και επειδή με βεβαιότητα θα διαβάσει αυτό το κείμενο, ας βάλει τουλάχιστον τους συντελεστές της ΕΛΛΗΝΟΦΡΕΝΕΙΑΣ, να πάρουν τον Κυριάκο τηλέφωνο.
Το  εντυπωσιακό με όλα τα παραπάνω είναι πως είναι τουλάχιστον νομιμοφανή. Δηλαδή ο κ. Μητσοτάκης έχει προσλάβει ως σύμβουλό του μέλος του Δ.Σ.  μιας εισπρακτικής εταιρείας, έχει περάσει από την Βουλή ειδική διάταξη για να μπορεί ο σύμβουλος του να ασκεί ταυτόχρονα και την δικηγορία και πιθανότατα το πρόσωπο αυτό να είναι και συγγενικό του.
Σε κάθε περίπτωση όμως ο κ. Μητσοτάκης οφείλει άμεσα να πάει να σώσει άλλη χώρα.
(1)     Έγγραφο Ε64809 03.06.2011Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 116137401000
 Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΕ  Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 3504  - 03.06.2011  στις 24.06.2011
(2)     Έγγραφο Ε45542 28.03.2012Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 5923
 Θέμα: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΑΕ - Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 2224  - 28.03.2012  στις 15.05.2012
(3)     Έγγραφο Ε17300 06.02.2013  Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 19682
 Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ   Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 870  - 06.02.2013  στις 06.03.2013
(4)     Έγγραφο Ε86720 20.06.2012  Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 121330801000
 Θέμα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΕ   Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 4867  - 20.06.2012  στις 05.07.2012
(5)     Έγγραφο Ε130483 22.08.2012  Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 12268
 Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ   Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 8809  - 22.08.2012  στις 08.10.2012
(6)     Έγγραφο Ε176990 02.11.2012  Αριθμός Πρωτοκόλλου Αποστολέα: 15954
 Θέμα: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Δ.Σ. ΑΕ   Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ ΑΕ-EΠΕ 12458  - 02.11.2012  στις 07.12.2012
(8)     ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
(9)     ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
(10)     ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 4194 ( ΦΕΚ 208/Α/27-9-2013) Κώδικας Δικηγόρων.


Από τον Γιάννη Δαίδαλο 

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

να παρει και την μανα.του.και τον δρακουμελ μαζι.δεν εχει πεθανει η μανα του.η γιαγια του πεθανε