Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

Η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη θα ενισχύσει την παρουσία της στην ΓερμανίαΜε την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας στη Γερμανία, η γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη επιδιώκει να ενισχύσει την παρουσία της σε μία από τις βασικές αγορές της στην οποία κατευθύνονται τα προϊόντα της. Η θυγατρική εταιρεία, η οποία ιδρύθηκε την περασμένη χρονιά, δεν έχει ακόμη εμπορική ή παραγωγική δραστηριότητα, όπως αναφέρεται στις οικονομικές της καταστάσεις. "Δήλωση" που αφήνει "ανοικτό" το ενδεχόμενο, εκτός από εμπορική, η συγκεκριμένη εταιρεία να έχει στο μέλλον και παραγωγική δραστηριότητα.
Την ίδια στιγμή η διοίκησή της βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις τράπεζες για την αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου δανείου ύψους 30 εκατ. ευρώ σε μακροπρόθεσμη βάση. Επίσης, υπό διαπραγμάτευση με πιστώτρια τράπεζα βρίσκεται και για το εναπομείναν υπόλοιπο ύψους 1,7 εκατ. ευρώ το οποίο μεταφέρθηκε σε αυτή όταν απέκτησε παραγωγική μονάδα στη Θήβα από την SIMOS Food Group.
Πέρυσι οι πωλήσεις της γαλακτοβιομηχανίας ενισχύθηκαν κατά 5% στα 105,6 εκατ. ευρώ, τα μικτά της αποτελέσματα περιορίσθηκαν στα 21,177 εκατ. ευρώ από 24,99 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα μεταξύ των άλλων του υψηλού κόστους παραγωγής και του ανταγωνισμού στην αγορά λόγω της υψηλής προσφοράς λευκού τυριού και φέτας, που δημιούργησε πρόσθετη πίεση στην τιμολόγηση της φέτας, όπως αναφέρεται στην οικονομική της έκθεση. Τα λειτουργικά της κέρδη μειώθηκαν κατά 23%, τα EBITDA κατά 13%, και τα αναπροσαρμοσμένα κατά 15%, ενώ τα καθαρά αποτελέσματα διαμορφώθηκαν στα 2,55 εκατ. ευρώ (1,86 εκατ. ευρώ για τον όμιλο), έναντι κερδών 3,299 εκατ. ευρώ (2,736 εκατ. ευρώ για τον όμιλο). 
Αντιθέτως, αύξηση 20% παρουσίασε ο καθαρός δανεισμός της, διαμορφούμενος στα 59,43 εκατ. ευρώ από 49,627 εκατ. ευρώ, ως αποτέλεσμα των αναγκών χρηματοδότησης επενδυτικών έργων κεφαλαίων και αυξημένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, αλλά και ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού της, ο οποίος σε επίπεδο ομίλου αυξήθηκε στα 516 άτομα από 447 που ήταν το 2016, ενώ σε επίπεδο εταιρείας ανήλθε στα τέλη του 2017 σε 441 άτομα από 397 άτομα που ήταν το 2016. Σε ό,τι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα του ομίλου, περιορίσθηκαν στο μισό, στα 5,392 εκατ. ευρώ από 10,518 εκατ. ευρώ, που ήταν στη χρήση του 2016.


Δεν υπάρχουν σχόλια: