Κυριακή, 23 Σεπτεμβρίου 2018

Αλισβερίσι χρημάτων, προϊόντων και οχημάτων από Ελλάδα προς Αλβανία και αντίστροφαΚατά τη διάρκεια ελέγχου στο Τελωνείο Κακαβιάς εντοπίστηκε Αλβανός, ο οποίος αποπειράθηκε να εξέλθει από Ελλάδα  προς Αλβανία μεταφέροντας 10.500 ευρώ, χωρίς να υποβάλει την απαιτούμενη δήλωση περί ρευστών διαθεσίμων στην τελωνειακή Αρχή.
 Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και εισπράχθηκε το προβλεπόμενο πρόστιμο, δηλαδή το 25% του ανωτέρω ποσού. Σε άλλη περίπτωση οι τελωνειακοί διέκοψαν την πορεία Αλβανού, ο οποίος αποπειράθηκε να εισέλθει στο ελληνικό έδαφος μεταφέροντας 3.250 kg καπνού που επιμελώς είχε κρύψει σε ελληνικό όχημα, χωρίς να καταβληθούν οι αναλογούντες δασμοί και φόροι. Τα λαθρεμπορεύματα κατασχέθηκαν για παράβαση των διατάξεων περί λαθρεμπορίας και εισπράχθηκε το  ανάλογο πολλαπλό τέλος. Επίσης οι υπάλληλοι του τελωνείου Κακαβιάς διέκοψαν την πορεία κλεμμένου από την Ελλάδα  αυτοκινήτου μάρκας MINI, το οποίο Αλβανός  αποπειράθηκε να οδηγήσει εκτός ελληνικού εδάφους προς την Αλβανία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: