Τρίτη, 25 Σεπτεμβρίου 2018

Μειώνεται η εκτροφή βοοειδών στη Θεσπρωτία


Μειώνεται, τα τελευταία χρόνια, η εκτροφή βοοειδών στη Θεσπρωτία. Με την παραγωγή να είναι σημαντικά περιορισμένη σε σχέση με τις ανάγκες της περιοχής,  ο κλάδος της βοοτροφίας τοπικά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων, που έχουν ενταθεί ιδιαίτερα με την οικονομική κρίση. Παρά τις αντιξοότητες, οι Θεσπρωτοί βοοτρόφοι, που έχουν απομείνει, επιμένουν και προσπαθούν να διαφοροποιηθούν, επενδύοντας στην ποιότητα. 
Αναμφισβήτητα, η εφαρμογή ορθών πρακτικών στην εκτροφή των βοοειδών αποτελεί, μεταξύ άλλων, μία από τις βασικές προϋποθέσεις για την καλή παραγωγή. Από τα βοοειδή, που εκτρέφονται στην περιοχή, τα περισσότερα, σε συντριπτική πλειοψηφία, είναι κρεοπαραγωγής. Η κρεοπαραγωγός βοοτροφία στη Θεσπρωτία χαρακτηρίζεται από μονάδες σχετικά μικρής δυναμικότητας. Το ποσοστό συμμετοχής των συστηματικών μονάδων στο σύνολο της παραγωγής κυμαίνεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. 
 Οι φυλές που επιλέγονται προς εκτροφή χαρακτηρίζονται ως πρώιμες, όσον αφορά την ηλικία σφαγής (15-18 μήνες), με μεγάλη μέση ημερήσια αύξηση και αρκετά ανεπτυγμένη μυϊκή μάζα.  Εάν δεν δοθεί λύση στα ανοιχτά προβλήματα της Θεσπρωτικής βοοτροφίας, δεν μπορεί να υπάρξει προοπτική, δεδομένης και της σημερινής κατάστασης, η οποία χαρακτηρίζεται παράλληλα από διακύμανση ή και καθήλωση τιμών, αλλά και χαμηλή ζήτηση, όπως επισημαίνουν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: