Σάββατο, 29 Σεπτεμβρίου 2018

Ξεκινά η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Δήμο Ζηρού.Ξεκινά τη Τρίτη 30 Οκτωβρίου η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ με την οποία καλούνται όσοι έχουν δικαίωμα επί των ακινήτων που βρίσκονται εντός των ορίων των Προκαποδιστριακών Κοινοτήτων T.K Αγίου Γεωργίου , T.K Γυμνοτόπου ,T.K Δρυοφύτου , T.K Κερασώνος ,T.K Κλεισούρας, T.K Παναγίας ,T.K Άσσου, T.K Γαλατά, T.K Μελιανών, T.K Νικολιτσίου, T.K Παππαδατών , T.K Πολυσταφύλου ,T.K Ριζοβουνίου ,T.K Ανωγείου, T.K Γοργομύλου , T.K Τσαγκαροπούλου να υποβάλουν δήλωση της ακίνητης περιουσίας τους στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής .
Η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων για τις περιοχές αυτές αρχίζει στις 30-10-2018 και λήγει στις 30-01-2019 για τους κατοίκους εσωτερικού και στις 30-4-2019 για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο. Η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, άλλως επέρχονται οι κατά το νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις.

Προετοιμαστείτε έγκαιρα
▶ Αναζητήστε στο αρχείο σας αντίγραφο των συμβολαίων (ή άλλων εγγράφων) που τεκμηριώνουν τα δικαιώματα που έχετε σε ακίνητα. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε τα σχετικά αντίγραφα μπορείτε να τα αναζητήσετε στον συμβολαιογράφο, στον οποίο συντάχθηκε η σχετική πράξη, ή στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

▶ Τα πιστοποιητικά μεταγραφής, αν δεν τα έχετε στο αρχείο σας, μπορείτε να τα αναζητήσετε από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο.

▶ Τακτοποιήστε τυχόν εκκρεμότητες που αφορούν στην ακίνητη περιουσία σας (π.χ. συντάξτε οριστικά συμβόλαια, προγραμματίστε έγκαιρα τη μεταγραφή τους στο Υποθηκοφυλακείο κ.α.).

▶ Στην περίπτωση που το δικαίωμά σας το έχετε αποκτήσει με χρησικτησία, αν δεν υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση, θα χρειαστεί να υποβάλετε διάφορα έγγραφα που αποδεικνύουν τη χρησικτησία (π.χ λογαριασμοί ΔΕΗ, ΟΤΕ κ.λ.π, μισθωτήρια, αποδεικτικά επιδότησης, πράξη αναγνώρισης ορίων, κ.λ.π).

Η ομάδα του γραφείου μας, σε συνεργασία με υπηρεσίες και επαγγελματίες που ενέχονται με εμπράγματα δικαιώματα, παρέχει τεχνικές, οικονομικές και νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες αναφορικά με τη διαχείριση ακινήτων. Περαιτέρω μπορεί να διασφαλίσει τη σωστή καταγραφή των ακινήτων σας και τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων αυτών σύμφωνα με το Νόμο 2308/1995 στo Ελληνικό Κτηματολόγιο .
Έχοντας καλή γνώση των διαδικασιών του κτηματολογίου, αναλαμβάνει υπεύθυνα την ολοκληρωμένη υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στο γραφείο κτηματογράφησης, με στόχο την ορθή αρχική εγγραφή του εμπράγματου δικαιώματος. Διαθέτει πλούσια εμπειρία στις υποθέσεις Κτηματολογίου, με πολύχρονη απασχόληση σε γραφείο κτηματογράφησης, συμμετοχή σε δεκάδες μελέτες Κτηματολογίου, κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και τεχνογνωσία, ώστε να μπορεί να εντάσσει την οποιαδήποτε ιδιοκτησία-ακίνητο στο δίκτυο συντεταγμένων του Ελληνικού Κτηματολογίου. Όταν υπάρχει ανάγκη παροχής υπηρεσιών Τοπογράφου σε υποθέσεις ιδιοκτησίας στο Εθνικό Κτηματολόγιο, η εμπειρία και η γνώση του επιλεγμένου γραφείου συμβάλλουν στην υπεύθυνη ενημέρωση των ιδιοκτητών, και αποφεύγονται προβληματικές δηλώσεις που οδηγούν σε πολυέξοδες διαδικασίες διορθώσεων.

Το Τεχνικό μας γραφείο διαθέτει Ορθοφωτοχάρτες υψυλής ανάλυσης (3.0 cm/pix) γεωαναφερμένους σε προβολικό Σύστημα ΕΓΣΑ'87, φωτοληψίας 2018, των εξής περιοχών των Δήμων Αρταίων , Ζηρού και Πρέβεζας


Αρταίων: Αγ.Σπυρίδωνας , Αμπέλια , Αμμότοπος , Αγ.Ανάργυροι, Γραμμενίτσα, Πέτα, Πιστιανά, Ροδαυγή, Ράμια.

Ζηρού: Γοργομύλου, Τσαγκαροπούλου, Άσσου, Νικολίτσίου, Γαλατά, Παππαδατών, Πολυσταφύλου, Ριζοβουνίου, Αγίου Γεωργίου, Γυμνοτόπου, Κερασώνος, Κλεισούρας, Παναγίας, Δρυμώνας

Πρέβεζας: Φλάμπουρα, Κρυοπηγή, Ωρωπός, Μύτικας, Βράχος, Λυγιά, Μιχαλίτσι, Καναλίου, Βράχος , Λούτσα.

Ο ΟΡΘΟΦΩΤΟΧΑΡΤΗΣ είναι ένα σύγχρονο χαρτογραφικό προϊόν, που έχει σκοπό τη καλύτερη οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων, συνδυάζοντας την μετρητική ποιότητα και ακρίβεια ενός τοπογραφικού διαγράμματος με τον πλούτο και την ποιότητα πληροφορίας που μπορεί να μας δώσει μία υψηλής ανάλυσης ψηφιακή αεροφωτογραφία.

Χρησιμοποιήστε τους για τον ακριβή εντοπισμό των ακινήτων σας στις δηλώσεις του κτηματολογίου.

Τεχνικό Γραφείο TOPOmap
Βασίλης Ι. Δημητρίου
MSc Τοπογράφος Μηχανικός.
Μπιζανίου 174 – Φιλιππιάδα
Τηλ.2683023408 Κιν.6976112151
www.topomap.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: