Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2021

Τα τυριά και το αιγοπρόβειο κρέας της Ηπείρου

Αξιοποιώντας τη γνώση και τη τεχνογνωσία της Ιταλίας, που διαθέτει 19 τυριά, μέσω του ευρωπαϊκού προγράμματος  MeDinno, η Περιφέρεια Ηπείρου στηρίζει παραγωγούς και επιχειρηματίες σε όλη την αλυσίδα αξίας. 

Συνεχίζει έτσι την προσπάθεια, που καταβάλει τα τελευταία χρόνια για την ανακήρυξη τυροκομικών προϊόντων της σε Προϊόντα Γεωγραφικής Ένδειξης, όπως το Κασκαβάλι Πίνδου 

Συγκεκριμένα με μία σειρά δράσεων το έργο MeDinno:

Χαρτογραφεί τις αγορές για την ανάδειξη των καταναλωτικών προφίλ στους τομείς των τυροκομικών και προϊόντων αιγοπρόβειου κρέατος και συμβάλλει στη διεύσδυσή τους στη διεθνή αγορά.

Εκπαιδεύει και στηρίζει παραγωγούς σε ζητήματα παραγωγής τυριού και προϊόντων κρέατος με υψηλή προστιθέμενη αξία που απαντούν στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Ενισχύει τη συνεργασία και ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των χωρών στο πεδίο της ανάπτυξης και προώθησης αναγνωρίσιμης ταυτότητας των προϊόντων.

Διοργανώνει εκδηλώσεις γευσιγνωσίας με παραδοσιακά προϊόντα και βασικές πρώτες ύλες το πρόβειο κρέας και τα τυριά από αιγοπρόβειο γάλα με καλεσμένους, επιχειρηματίες, φορείς και δημοσιογράφους του αγροδιατροφικού και του τουριστικού τομέα.

Η Περιφέρεια Ηπείρου με το MeDinno αναδεικνύει και αξιοποιεί τα ποιοτικά  χαρακτηριστικά των Ηπειρώτικων προϊόντων κρέατος και τυροκομίας καθώς αποτελούν διαβατήριο για την είσοδο σε αγορές όπου αναζητούν σύγχρονα αγροδιατροφικά προϊόντα ολοκληρωμένα ως προς τη γεύση, την ποιότητα, την υγεία και την προστασία του περιβάλλοντος.


https://katoci.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: