Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2021

Δεν έχουμε δικαίωμα να καταργήσουμε την «Πίτα του Ηπειρώτη». Απάντηση στο Δελτίο Τύπου της «Ηπειρωτικής Συσπείρωσης της Π.Σ.Ε.»

Απάντηση στο από 16 Φεβρουαρίου 2021 Δελτίο Τύπου της «Ηπειρωτικής Συσπείρωσης της Π.Σ.Ε.»

Αξιότιμοι Κυρίες και Κύριοι,

Συμπατριώτισσες και Συμπατριώτες,

Προς αποκατάσταση της αλήθειας και όσα, καθ’ υπέρβαση των δημοκρατικών διαδικασιών στην Π.Σ.Ε., αναφέρονται στο Δελτίο Τύπου της «Ηπειρωτικής Συσπείρωσης», σάς γνωρίζουμε τα παρακάτω:

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας Ελλάδας συνεδρίασε στις 10.2.2021 με αποκλειστικό θέμα τη διοργάνωση της εκδήλωσης «Πίτα του Ηπειρώτη». Ο κορυφαίος αυτός θεσμός της Π.Σ.Ε. που ενώνει τους Ηπειρώτες, όπου γης, λειτούργησε τόσες δεκαετίες και καταξιώθηκε στη συνείδηση όλων μας. Κατά συνέπεια, έστω και μέσα στις συνθήκες της πανδημίας του κορωνοϊού που βιώνει η υφήλιος, οφείλουμε να αποδεχόμαστε τη σημασία του θεσμού αυτού και να τον διοργανώνουμε, κάθε χρόνο, με σεβασμό και ευλάβεια. Αυτό ακριβώς ήταν το ουσιαστικό περιεχόμενο της όλης συζήτησης και -φυσικά- της απόφασης που ελήφθη στο ως άνω Διοικητικό Συμβούλιο από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών του.

Στην εν λόγω συνεδρίαση κατετέθησαν δύο προτάσεις. Η μία πρόταση που κατετέθη από την Συσπείρωση όριζε ευθέως την ουσιαστική υποβάθμιση και αλλοίωση του περιεχομένου της κορυφαίας εκδήλωσης «Πίτα του Ηπειρώτη», και -το σημαντικότερο- την ένταξή της, ως παραπληρωματικής, υπό μορφή συμπληρώματος, εκδήλωσης, σε άλλη εκδήλωση, που, βεβαίως, δεν αφορούσε τη δομή και την υφή της συγκεκριμένης κορυφαίας εκδήλωσης. Η άλλη πρόταση που ετέθη υπ’ όψη του Δ.Σ. από τον Πρόεδρο, με σεβασμό στο θεσμό και ακολουθώντας τους κανόνες υγιεινής, όπως το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ και της Πολιτικής Προστασίας ορίζει, αφορά μια εκδήλωση με ηπειρώτικο χρώμα, και βεβαίως με διεκδικητικά αιτήματα που αφορούν τις πάγιες θέσεις της Π.Σ.Ε.

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Δεν έχουμε δικαίωμα να καταργήσουμε την «Πίτα του Ηπειρώτη».

Δεν μας επιτρέπει η συνείδησή μας, η αγάπη μας για την Ήπειρο και οι πολυπληθείς αγώνες μας για τη διατήρηση και διάσωση των ηθών και των εθίμων του τόπου μας να προβούμε στον εκτοπισμό από τη δράση μας, του κορυφαίου αυτού θεσμού της Π.Σ.Ε.

Σεβόμενοι τις δημοκρατικές μας ευαισθησίες, δεν δικαιούμαστε, να μην υλοποιήσουμε απόφαση του Δ.Σ. της Π.Σ.Ε. η οποία ελήφθη με δημοκρατικότατες διαδικασίες και την πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών του Δ.Σ., (επί συνόλου 21 παρισταμένων -διαδικτυακά- μελών, με ψήφους 12 έναντι 9).

Η δημοκρατία στις ευνομούμενες κοινωνίες ορίζει πως οι ληφθείσες αποφάσεις των οργάνων της εκτελούνται στο ακέραιο, το δε Καταστατικό της Π.Σ.Ε. εξειδικεύει, εν προκειμένω, τα καθήκοντα των Εφόρων και των μελών της προκειμένου να υλοποιηθούν οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Οποιαδήποτε παρέκκλιση συνιστά εκτροπή. Το Διοικητικό Συμβούλιο δεν λειτουργεί με τη βούληση και την επιθυμία συγκεκριμένων μελών του, αλλά συμμορφούται και εφαρμόζει με ευλάβεια τις αποφάσεις της πλειοψηφίας.

Αγαπητοί συνάδελφοι της Συσπείρωσης, ως γίνεται κατανοητό, υποχρεούμεθα να λειτουργήσουμε σύμφωνα με τους κανόνες της δημοκρατίας και επί τη βάσει των όσων, το Καταστατικό της Π.Σ.Ε., ορίζει, προασπίζοντας ούτω την ενότητα, την ομόνοια, την ομοψυχία και την εύρυθμη λειτουργία της Π.Σ.Ε. προς προάσπιση των συμφερόντων των αποδήμων Ηπειρωτών και της ιδιαίτερης πατρίδας μας, της Ηπείρου, των τεχνών, των γραμμάτων, της ευεργεσίας και του πολιτισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: