Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021

ΠΡΟΣΟΧΗ! ΠΟΙΟΙ ΔΕΝ θα πληρώσουν Τέλη Κυκλοφορίας για το 2021

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ οι απαλλαγές που έχουν λήξει στα τέλη του 2020 ισχύουν έως τις 30 Ιουνίου 2021. Δείτε αναλυτικά…
Λύση στο πρόβλημα που είχε προκύψει και αφορούσε στην απαλλαγή από την καταβολή Τελών Κυκλοφορίας από άτομα με αναπηρίες έδωσε ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ. Γιώργος Πιτσιλής και πλέον όλοι όσοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής έχουν στη διάθεσή τους πάνω από 5 μήνες για να προσκομίσουν στις κατά τόπους εφορίες τα απαραίτητα δικαιολογητικά που να βεβαιώνουν την απαλλαγή τους.

Ειδικότερα η απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ αναγράφει χαρακτηριστικά ότι: «Κατόπιν της αναστολής των συνεδριάσεων των Υγειονομικών Επιτροπών του ΚΕ.Π.Α., και προκειμένου να διευκολυνθούν τα απαλλασσόμενα, λόγω αναπηρίας πρόσωπα, από τέλη κυκλοφορίας, διευκρινίζεται ότι δεν διακόπτονται για το 2021 οι χορηγημένες με απόφαση Προϊσταμένου Δ.Ο.Υ. απαλλαγές από Τέλη Κυκλοφορίας οι οποίες λήγουν μέχρι 31/12/2020, λόγω λήξης της ισχύος της γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ.
Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω πρόσωπα υποχρεούνται σε προσκόμιση έως τις 30.6.2021 νέας απόφασης του ΚΕΠΑ (μαζί με την προβλεπόμενη ιατρική βεβαίωση αντιστοίχισης της πάθησης) που να δικαιολογεί τη σχετική απαλλαγή από Τέλη Κυκλοφορίας.

Σε περίπτωση προσκόμισης έως τις 30.6.2021 γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ, η οποία όμως δεν δικαιολογεί τη χορήγηση απαλλαγής από Τέλη Κυκλοφορίας, τότε επιβάλλονται τα Τέλη Κυκλοφορίας χωρίς τα πρόστιμα.

Στην περίπτωση μη προσκόμισης γνωμάτευσης του ΚΕΠΑ έως τις 30.6.2021, με υπαιτιότητα του φορολογούμενου, τότε επιβάλλονται τα Τέλη Κυκλοφορίας και το πρόστιμο των κείμενων διατάξεων (υποπαρ. Ε7 αρ. πρώτου ν. 4093/2012).»

https://xiromeropress.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: