Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021

Το διόρθωσε ο Βορίδης .Παραμένει για τα Τοπικά Συμβούλια το όριο των 300 κατοίκων,διαβεβαίωσε τον Κουράκη

 

Αποδέχθηκε ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, την πρόταση που του κατέθεσε ο πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωση Δήμων (Π.Ε.Δ) Κρήτης, Γιάννης Κουράκης, για τη διατήρηση του ορίου εκλογής Τοπικών Συμβουλίων στις Κοινότητες με 300 κατοίκους , που του υπέβαλε κατά τη συνάντηση που είχαν (5/2) στο υπουργείο.
Στη διάρκεια της συνάντησης έγινε ουσιαστική συζήτηση για γενικότερα θεσμικά θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ενώ ακολούθως ο κ. Κουράκης μετέφερε στον υπουργό όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους ΟΤΑ της Κρήτης.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΠΕΔ αναφέρθηκε στο ζήτημα της επικαιρότητας που είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου στην Αυτοδιοίκηση και ανέπτυξε στον κ. Βορίδη τις βασικές αρχές που κατά την άποψη του θα πρέπει να το διέπουν (συνεννόηση- σύνθεση – συνεργασία) αλλά και η αναλογική εκπροσώπηση που πρέπει να επιτυγχάνεται στο συλλογικά όργανα της αυτοδιοίκησης.

Ο κ. Κουράκης έθεσε το θέμα της κατάργησης των Τοπικών Συμβουλίων σε Κοινότητες κάτω των 500 κατοίκων και πρότεινε αυτό να ισχύσει για αυτές με πληθυσμό κάτω των 300 . « Ο κ. Υπουργός αποδέχτηκε την παραπάνω πρόταση», τονίζεται στην ανακοίνωση του προέδρου της ΠΕΔ Κρήτης.

Να ακολουθήσει η επίλυση κρίσιμων ζητημάτων

Στη συνέχεια , ο κ. Κουράκης , επεσήμανε στον υπουργό ότι θα πρέπει άμεσα να ακολουθήσει η επίλυση των βασικών ζητημάτων που απασχολούν την Αυτοδιοίκηση όπως είναι οι αρμοδιότητες, η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση, το κρίσιμο θέμα των πόρων αλλά και η αλλαγή των κριτηρίων κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων.
Από τον κ. Κουράκη τονίστηκε επίσης ότι ο βασικός πυρήνας των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο της Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι η εν γένει αναβάθμιση του θεσμού της Αυτοδιοίκησης αλλά και του ρόλου των εκπροσώπων της, ώστε να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια νέα σύγχρονη και ισχυρή αυτοδιοίκηση που θα βρίσκεται δίπλα στον πολίτη και θα επιλύει τα ζητήματα σε τοπικό επίπεδο με βάση την αρχή της εγγύτητας.
Επίσης ο κ. Κουράκης έθεσε και μια σειρά ζητημάτων που χρήζουν παρέμβασης από το Υπουργείο Εσωτερικών όπως για παράδειγμα η κινητικότητα, ενώ ιδιαίτερη συζήτηση έγινε γύρω από τις εξελίξεις για τον ΒΟΑΚ, όπου ο κ. Βορίδης εξέφρασε την απόλυτη στήριξη του στις προσπάθειες της αυτοδιοίκησης της Κρήτης για την επίσπευση των διαδικασιών κατασκευής του.
Τέλος ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης γνωστοποίησε στον υπουργό τις απόψεις που κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών στα πλαίσια διερευνητικής γνωμοδότησης, με θέμα τις εμπειρίες και τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τις περιφέρειες και τις πόλεις κατά της διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του Covid-19.

https://news-ta.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: