Τρίτη, 14 Αυγούστου 2018

Αναλυτικά όλες οι θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πρέβεζα, 14-8-2018
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ταχ. Δ/νση : Σπηλιάδου 8 ΠΡΟΣ : ΜΜΕ
Ταχ. Κώδικας : 48100
Τηλέφωνο : 2682360200
Fax : 2682060215

Δελτίο Τύπου
Θέσεις Κοινωφελούς Εργασίας
στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Συνεχίζεται, για λίγο ακόμα, η διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων  μέχρι και την 20/8/2018   από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού ανέργους, ηλικίας άνω των 18 ετών, για τις θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα οκτώ μηνών, στο πλαίσιο της δράσης «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης και της κατάρτισης,  σε Δήμους, Περιφέρειες και Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας» στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
Η δράση στοχεύει αφενός στην άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας, με κατάρτιση και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών.
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Ε.Δ. (www.oaed.gr), στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης, από χρήστες πιστοποιημένους στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ, με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).


Συγκεκριμένα στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας υπάρχουν οι εξής 
θέσεις:
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια: