Τρίτη 22 Μαΐου 2018

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΡΤΑΣ: Κρίνεται σήμερα η τύχη της ΒΙΚΗ


Υπό το φάσμα του οριστικού κλεισίματος, συζητείται σήμερα από το Πρωτοδικείο Άρτας το αίτημα της ΒΙΚΗ για διακοπή των πληρωμών προς προμηθευτές και προσωπικό και αναστολή της δέσμευσης του πάγιου κεφαλαίου της εταιρείας. Η Διοίκηση της αλλαντοβιομηχανίας υποστηρίζει ότι εάν γίνει δεκτό το αίτημά της έχει έτοιμο σχέδιο εξυγίανσης και άμεσης λειτουργίας.
 Ωστόσο, από την πλευρά της πλειοψηφίας των πιστωτριών τραπεζών ακολουθείται σκληρή γραμμή περί τεμαχισμού και τμηματικής πώλησης των περιουσιακών στοιχείων. Στη μέση βρίσκονται οι περίπου 180 εργαζόμενοι στους οποίους η εταιρεία οφείλει περί το 1,5 εκατ, ευρώ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια: