Πέμπτη 17 Μαΐου 2018

Αίτηση πτώχευσης από την αλλαντοβιομηχανία ΒΙΚΗ


Αίτηση πτώχευσης, η οποία θα συζητηθεί πιθανότατα την Παρασκευή, κατέθεσε η αλλαντοβιομηχανία ΒΙΚΗ, μία από τις μεγάλες επιχειρήσεις της Ηπείρου που στήριζε τον πρωτογενή τομέα. Στην αίτησή της η εταιρεία ζητά, μεταξύ άλλων, να ορισθεί ημερομηνία παύσης πληρωμών, να διαταχθεί παράλειψη της σφράγισης της περιουσίας της και να ανατεθεί προσωρινά η διοίκηση της περιουσίας και η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τρία μέλη της υπάρχουσας διοίκησης με τη σύμπραξη του συνδίκου έως την υποβολή σχεδίου αναδιοργάνωσης αλλιώς μέχρι τη συνέλευση των πιστωτών.
Η εταιρία πριν από τρεις μήνες περίπου είχε καταθέσει αίτηση για υπαγωγή στο άρθρο 106, λόγω των έντονων οικονομικών προβλημάτων και των συσσωρευμένων υποχρεώσεων, μεταξύ των οποίων και οι οφειλές προς τους εργαζόμενους.
Στην συνέχεια παραιτήθηκε της διαδικασίας αυτής καθώς δεν υπήρξε καμία συμφωνία για την εξυγίανση.
Σήμερα οι συνολικές υποχρεώσεις υπολογίζονται στα 45 εκατομμύρια ενώ οι απαιτήσεις ξεπερνούν τα δέκα εκατομμύρια ευρώ.
Η ιστορία της μονάδας ξεκίνησε το 1973 και για αρκετά χρόνια μονοπώλησε την αγορά των αλλαντικών με τα υψηλής ποιότητας προϊόντα της.
Στα χρόνια της κρίσης όμως και με τον ανταγωνισμό στον κλάδο να γίνεται ιδιαίτερα έντονος, άρχισαν τα οικονομικά προβλήματα, τα οποία οδηγούν πλέον στην αίτηση πτώχευσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: