Παρασκευή 25 Μαΐου 2018

Επενδυτικό ενδιαφέρον εν όψει πτώχευσης

Στις αρχές Ιουνίου αναμένεται η απόφαση του Πρωτοδικείου Άρτας σχετικά με το αίτημα πτώχευσης που κατέθεσε η διοίκηση της αλλαντοβιομηχανίας ΒΙΚΗ.
Η καθυστέρηση στην έκδοσή της αποδίδεται στην ύπαρξη επενδυτικού ενδιαφέροντος για την εξαγορά της μεγάλης ηπειρωτικής μονάδας.
Στην αίτηση πτώχευσης που κατέθεσε ζητά να ορισθεί ημερομηνία παύσης πληρωμών, η ημερομηνία έκδοσης της απόφασης επί της αίτησης, να ορισθεί σύνδικος, να διαταχθεί παράλειψη της σφράγισης της περιουσίας της και να ανατεθεί προσωρινά η διοίκηση της περιουσίας και η συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε τρία μέλη του υπάρχοντος διοικητικού συμβουλίου με τη σύμπραξη του συνδίκου έως και την παρέλευση της τρίμηνης προθεσμίας για την υποβολή σχεδίου αναδιοργάνωσης.
Σημειώνεται ότι οι συνολικές υποχρεώσεις της εταιρείας ανέρχονται στο ποσό των 44,658 εκατ. ευρώ.
Οι περίπου 200 εργαζόμενοι της αλλαντοβιομηχανίας βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, καθώς τους οφείλονται μισθοί 12 μηνών.

www.epiruspost.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: