Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2015

Σκουληκαριά: Διεθνές σεμινάριο «Ρώτα τους Ντόπιους!»


H μη-κερδοσκοπική οργάνωση Inter Alia αναζητεί 2-4 εθελοντές από την περιοχή της Άρτας που θα συμμετάσχουν στην υλοποίηση του εγχειρήματος «Ρώτα τους Ντόπιους!» (Ask the Locals! -  (http://askthelocals.eu/))

Οι επιλεγέντες θα παρακολουθήσουν διεθνές σεμινάριο σχετικά με την κατάχρηση και διασπάθιση πόρων που θα διεξαχθεί στη Σκουληκαριά Άρτας (10-15 Νοέμβριου 2015).

Στη συνέχεια η ομάδα εργασίας θα πραγματοποιήσει έρευνα πεδίου στην περιοχή της Άρτας με σκοπό να εξαχθούν συμπεράσματα για τις εμπειρίες και αντιλήψεις των ντόπιων σχετικά με την κατάχρηση πόρων και την αντιμετώπισή της (Δεκέμβριος 2015).

Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα συμβάλλουν στην αναγνώριση κατάλληλων ερωτώμενων για συμμετοχή στο διεθνές ντοκιμαντέρ που θα γυριστεί στο πλαίσιο του έργου (Ιανουάριος 2016).

Τέλος, η ομάδα εργασίας θα βοηθήσει στην πραγματοποίηση εκστρατείας ευαισθητοποίησης που θα ενημερώσει, θα εκπαιδεύσει και θα βοηθήσει τις εμπλεκόμενες περιφερειακές κοινότητες στις χώρες-εταίρους να αντισταθούν στη διασπάθιση πόρων (2 ανοιχτές συζητήσεις - Μάρτιος & Μάιος 2016).

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στον διαχειριστή του έργου Νίκο Παπακώστα στο papakostas@interaliaproject.com ή τηλεφωνικά στο 6980742148 μέχρι τις 29/10/2015.
Δεν υπάρχουν σχόλια: