Παρασκευή, 30 Δεκεμβρίου 2011

Ωθούν στην εξαθλίωση τα νέα τεκμήρια - Φορολογούνται και τα μηδενικά εισοδήματα.Εφιαλτικό προβλέπεται το 2012 για τους φορολογούμενους στην Ελλάδα και ειδικότερα, για άλλη μια φορά, για το μικρό και μεσαίο κεφάλαιο. Το υπουργείο Οικονομικών, έδωσε στη δημοσιότητα την εγκύκλιο με την οποία ενεργοποιούνται τα νέα τεκμήρια, τα οποία μπορούν να χαρακτηριστούν το λιγότερο εγκληματικά, καθώς ωθούν πολλούς φορολογούμενους στην εξαθλίωση. Για άλλη μια φορά, στο στόχαστρο βρίσκονται οι κατέχοντες λίγα, που θα κληθούν να σηκώσουν το μεγαλύτερο φορτίο, αλλά ακόμη και οι μη έχοντες.

Οι ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομικών, κρύβουν μια σειρά από παγίδες με αυστηρά τεκμήρια για σπίτια, αυτοκίνητα, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, πισίνες, δίδακτρα και οικιακούς βοηθούς. Η εφορία θα συγκρίνει κάθε φορά τα πραγματικά δηλωθέντα εισοδήματα του φορολογούμενου με αυτά που προκύπτουν από τα νέα τεκμήρια και όποιο από τα δύο είναι μεγαλύτερο αυτό και θα φορολογείται.

Σκοπός είναι να εισπραχθεί ποσό άνω του ενός δισ. ευρώ. Για να επιτευχθεί, όμως, αυτό, τα τεκμήρια αυξάνονται σε ιδιαίτερα μεγάλα ποσοστά, κάτι που σε συνδυασμό με τη μείωση του αφορολογήτου ορίου στα 5.000 ευρώ, δημιουργεί ένα άκρως εφιαλτικό σκηνικό. Είναι χαρακτηριστικό, ότι θα κληθούν να πληρώσουν φόρο, ακόμη και αυτοί που θα δηλώσουν μηδενικό εισόδημα, εφόσον έχουν στην κατοχή τους σπίτι ή αυτοκίνητο.

Για παράδειγμα, κάποιος που θα υποβάλει φορολογική δήλωση με μηδενικό εισόδημα αλλά έχει κύρια κατοικία 50 τ.μ. και ένα αυτοκίνητο 1.200 κυβικών εκατοστών, θα κληθεί να καταβάλλει φόρο ύψους 400 ευρώ, καθώς με βάση τα νέα αυξημένα τεκμήρια ο φορολογούμενος θα έχει ελάχιστες δαπάνες διαβίωσης 3.000 ευρώ, τεκμήριο 2.000 ευρώ για την κατοικία του και άλλα 4.000 ευρώ για το αυτοκίνητο. Έτσι, συνολικά, το τεκμαρτό του εισόδημα θα ανέλθει στα 9.000 ευρώ και θα φορολογηθεί για τα επιπλέον 4.000 ευρώ με συντελεστή 10%, δηλαδή θα καταβάλει στην εφορία φόρο ύψους 400 ευρώ.
Στα νέα τεκμήρια κινδυνεύουν να πιαστούν και όσοι έχουν στεγαστικά δάνεια, αφού λαμβάνονται υπόψη και οι δόσεις. Επίσης, τα νέα τεκμήρια είναι αυξημένα κατά περίπου 30% σε σύγκριση με αυτά που ίσχυαν για τα εισοδήματα του 2010, ειδικά αν πρόκειται για ακίνητα. Στην περίπτωση των αυτοκινήτων οι αυξήσεις στα νέα τεκμήρια διαβίωσης είναι αυξημένα σε ποσοστό έως 70%.

Επίσης, ως ελάχιστα έξοδα διαβίωσης το υπουργείο Οικονομικών υπολογίζει τα 5.000 ευρώ για το ζευγάρι. Εάν τα εισοδήματα τους είναι μικρότερα από αυτά που προκύπτουν με βάση τα τεκμήρια θα κληθούν να καταβάλουν επιπλέον φόρους.

Τα νέα τεκμήρια για τα σπίτια
Με τις νέες διατάξεις η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει με βάση τα τετραγωνικά μέτρα της ιδιοκατοικούμενης ή της μισθωμένης ή της δωρεάν παραχωρούμενης κύριας κατοικίας υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της ως ακολούθως:
. Μέχρι και 80 τμ κύριων χώρων αυτής, με 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο
. Από 81 μέχρι και 120 τμ κύριων χώρων αυτής, με 65 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο
. Από 121 μέχρι και 200 τμ κύριων χώρων αυτής, με 110 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο
. Από 201 έως 300 τμ κύριων χώρων αυτής, με 200 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο
. Από 301 τμ κύριων χώρων αυτής, με 400 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο

Για τον υπολογισμό της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης των βοηθητικών χώρων της κύριας κατοικίας ορίζεται ποσό 40 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας.
Ως βοηθητικοί χώροι σε περίπτωση πολυκατοικίας θεωρείται ο ανεξάρτητος χώρος της αποθήκης ή του γκαράζ μέσα στην ίδια οικοδομή, ενώ στην περίπτωση μονοκατοικίας η αποθήκη, ο χώρος στάθμευσης, το λεβητοστάσιο, η αποθήκη καυσίμων, το κλιμακοστάσιο εφόσον οι χώροι αυτοί βρίσκονται σε λειτουργική ενότητα με αυτή και δεν είναι κοινόχρηστοι.


Τα νέα τεκμήρια για τα αυτοκίνητα
Σημαντικές είναι και οι αυξήσεις στα τεκμήρια των αυτοκινήτων. Τα νέα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν από επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ορίζονται ως εξής:
. για τα αυτοκίνητα μέχρι 1.200 κυβικά εκατοστά σε 4.000 ευρώ.
. για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κυβικών εκατοστών προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά μέχρι τα 2.000 κυβικά εκατοστά,
. για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 2.000 κυβικών εκατοστών προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά και μέχρι 3.000 κυβικά εκατοστά και
. για αυτοκίνητα μεγαλύτερα από 3.000 κυβικά εκατοστά προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

Αν ο κυβισμός του αυτοκινήτου δεν καταλήγει σε πλήρη εκατοντάδα (π.χ. 1240, 1290 κ.ε.) τότε θα γίνεται στρογγυλοποίηση προς την πλησιέστερη εκατοντάδα (μέχρι 50 κ.ε. προς την αμέσως προηγούμενη και πάνω από 50 κ.ε. προς την αμέσως επόμενη).

Τα νέα τεκμήρια και για σκάφη αναψυχής
Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή μηχανοκίνητων σκαφών ανοικτού τύπου, ταχύπλοων και μη, ορίζεται στο ποσό των 4.000 ευρώ για τα μέχρι 5 μέτρα ολικού μήκους ενώ για τα πάνω από 5 μέτρα το ποσό αυτό αυξάνεται κατά 2.000 ευρώ το μέτρο.Η ετήσια αντικειμενική δαπάνη που προκύπτει από την κυριότητα ή κατοχή ιστιοφόρων ή μηχανοκίνητων ή μικτών σκαφών με χώρο ενδιαίτησης, ορίζεται ως εξής:
. για τα ολικού μήκους μέχρι και 7 μέτρα, 12.000 ευρώ,
. για τα πάνω από 7 και μέχρι 10 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 3.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
. για τα πάνω από 10 και μέχρι 12 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 7.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
. για τα πάνω από 12 και μέχρι 15 μέτρα ολικού μήκους 15.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
. για τα πάνω από 15 και μέχρι 18 μέτρα ολικού μήκους 22.500 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους,
. για τα πάνω από 18 και μέχρι 22 μέτρα ολικού μήκους 30.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους
. για τα πάνω από 22 μέτρα ολικού μήκους προστίθενται 50.000 ευρώ ανά επιπλέον μέτρο μήκους.

Τεκμήριο και οι πισίνες
Τέλος, τα νέα ποσά της ετήσιας αντικειμενικής δαπάνης που προκύπτουν για τον κύριο ή τον κάτοχο εξωτερικής δεξαμενής κολύμβησης ορίζονται για επιφάνεια μέχρι 60 τετραγωνικών μέτρων σε 160 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο και για επιφάνεια άνω των 60 τετραγωνικών μέτρων σε 320 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.

www.eklogika.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: