Τρίτη, 27 Δεκεμβρίου 2011

Μουσείο Χιονιαδιτών Ζωγράφων.

Φώτο: Το κτίριο του Μουσείου Χιονιαδιτών ζωγράφων.

Στην πλατεία του χωριού Χιονιάδες υπάρχουν δύο πέτρινα κτίρια, τα οποία αποτέλεσαν το παλιό και το καινούργιο σχολείο του χωριού. Το κτίριο του παλιού σχολείου χτίστηκε το 1905. Είναι ένα μικρό στενόμακρο κτίριο με ένα χαρακτηριστικό προεστώο στην είσοδο του, το οποίο αποτελείται από δύο πετρόχτιστους πεσσούς που στηρίζουν μικρό υπόστεγο με δίρριχτη στέγη και τριγωνικό αέτωμα. Το κτίριο, όταν κτίστηκε το νέο σχολείο, στέγασε τα γραφεία της Κοινότητας και το καφενείο του χωριού.

Το καινούργιο κτίριο χτίστηκε το 1911, σύμφωνα με την προτροπή του Μητροπολίτη Βελλάς και Κονίτσης Σπυρίδωνα, για να στεγάσει το παρθεναγωγείο του χωριού, το οποίο λειτούργησε ξεχωριστά για λίγο και κατόπιν λειτούργησε ως το κοινό σχολείο του χωριού.

Τα δύο σχολεία ανακατασκευάστηκαν για να αποτελέσουν στο μέλλον τους χώρους στέγασης και λειτουργίας του Μουσείου Χιονιαδιτών Ζωγράφων.

Οι συλλογές του περιλαμβάνουν έργα Χιοναδιτών ζωγράφων και αγιογράφων όπως φορητές εικόνες σε ξύλο και πανί, σχέδια και ανθίβολα, ζωγραφιστές και σκαλιστές κασέλες κ.ά..

Επίσης περιλαμβάνει σύνεργα της εργασίας τους, πρότυπα σημειωματάρια, συμφωνητικά, φωτογραφίες και άλλα ντοκουμέντα για τη ζωή και την τέχνη τους. Το Μουσείο έχει στη διάθεσή του σημαντικά αρχεία που θα αξιοποιήσει με σκοπό την ανάδειξη της τέχνης των Χιοναδιτών ζωγράφων.
Στόχος του είναι η διερεύνηση κάθε είδους λαϊκής καλλιτεχνικής δημιουργίας τους σε συνδυασμό και με το έργο των Χιοναδιτών ξυλουργών-ξυλογλυπτών, με το οποίο συνδέονται άμεσα, έτσι ώστε να καταστεί σημείο αναφοράς και έρευνας του πλούσιου έργου των Χιοναδιτών ζωγράφων.
www.konitsa-epirus.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: