Πέμπτη 13 Μαΐου 2021

ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ. Τα πράσινα σημεία των Δήμων Αρταίων και Ζηρού δημιουργούνται και τα 2 στη Φιλιππιάδα

ΠΡΟΣ: κ. Περιφερειάρχη Ηπείρου 

Την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (EYΔ)  Ε.Π. Ηπείρου 2014-2020

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Εφορεία Αρχαιοτήτων νομού Πρέβεζας                                                        Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος                                                                              κ. Πρόεδρο και Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου                                                                                                   Δήμος Ζηρού                                                                                                    Δήμος Αρταίων

Τα ΠΡΑΣΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ αποτελούν σε τοπικό επίπεδο βασικό στοιχείο στη διαχείριση των αποβλήτων και ανήκουν στους Δήμους οι οποίοι με δαπάνες τους από τα τακτικά έσοδα εκπονούν τις  σχετικές μελέτες, τα κατασκευάζουν  και έχουν την ευθύνη της μετέπειτα λειτουργίας τους που είναι και το ζητούμενο. Σύμφωνα με το ΕΣΔΑ προβλέπεται η κατασκευή ενός(1) Π.Σ σε κάθε Δήμο που θα είναι  ενταγμένος στο Τοπικό και το Περιφερειακό Σχέδιο ΔΑ  και να συνεργάζεται με ΣΕΔ. ΕΟΑ και τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδιώτες.                                   

Η Χωροθέτηση των Π.Σ. επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό τη σωστή λειτουργία τους, γι αυτό απαιτείται ειδική μελέτη χωροθέτησης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη και τη συμβατότητα με τις Χρήσεις Γής, τις προστατευτικές διατάξεις για το περιβάλλον, την πολιτιστική και φυσική μας κληρονομιά , τις εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών καθώς και τεχνικά, κοινωνικά και οικονομικά  κριτήρια.

Από το θεσμικό πλαίσιο  για το σχεδιασμό των Πράσινων Σημείων και τον Οδηγό Πράσινων Σημείων, τα ακόλουθα μεγέθη αποτελούν τα ελάχιστα αποδεκτά επίπεδα πυκνότητας των Π Σ. µε ορισμένες εξαιρέσεις για τις πολύ αραιοκατοικημένες αγροτικές περιοχές ή τις πολύ πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές :    

 Μέγιστη ακτίνα κάλυψης πληθυσμού: 5 έως 8 χιλιόμετρα .                                  

 Μέγιστος χρόνος οδήγησης : 20 λεπτά.                                                               

 Μέγιστος αριθµός κατοίκων ανά Π.Σ: 120.000 κάτοικοι .                                     

 Μέγιστος αριθµός νοικοκυριών ανά Π.Σ: 50.000 νοικοκυριά.

Την 24/03/2021  με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου κ. Καχριμάνη εντάχτηκαν στον Άξονα προτεραιότητας « Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος» του Ε.Π. η δημιουργία  ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ  σε οκτώ (8 ) από τους 18 Δήμους της Ηπείρου.  Στις  αποφάσεις αυτές δεν διευκρινίζεται, ούτε αιτιολογείται γιατί  τα Π.Σ. των δήμων Αρταίων και Ζηρού κατασκευάζονται μέσα στην πόλη της  Φιλιππιάδας. Η εξήγηση αυτή είναι αναγκαία, γιατί από καμία διάταξη ή οδηγία δεν προβλέπεται η  δημιουργία δύο (2) Μεγάλων  Πράσινων Σημείων, από δύο (2) Δήμους, δύο (2) Νομών στην ΙΔΙΑ ΠΟΛΗ,  και μάλιστα σε απόσταση 5,6 χιλ. μεταξύ τους. Ποιοι είναι οι τόσο σοβαροί  λόγοι για τους οποίους η ΕΥΔ  Περιφ. Ηπείρου έλαβε αυτή την απόφαση;  Ενημερώθηκε η ΕΥΔ ΕΠ του ΥΠΕΡΑΑ πριν χορηγήσει τη σχετική έγκριση;             

                                                        

 Η χωροθέτηση και των δύο ΠΣ πάσχει από άποψη νομιμότητας, διότι το οικόπεδο του μεν Δήμου Αρταίων  βρίσκεται στη πόλη της Φιλιππιάδας, του Νομού Πρέβεζας, του δε Δήμου Ζηρού , στις  «Γούβες» Π. Φιλιππιάδας που  είναι Ιστορικός Τόπος ( ενδεχομένως και Αρχαίο Μνημείο ), σε μικρή απόσταση, με τις αρχ. Βατίες, τον Κοκκινοπηλό και το Ζηρό . Υπάρχουν  ευθύνες που δεν ζητήθηκε να εκφράσει γνώμη και  η Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδας, όπως προβλέπεται για τις περιπτώσεις που στο οικόπεδο υπάρχει Σπήλαιο, γεγονός που καθιστά την Μελέτη του έργου έωλη. Ο Δήμος Ζηρού γνωρίζει τη σημασία που έχουν οι « Γούβες» γι αυτό τα έτη 2006 και 2018 Σπηλαιολόγοι από το Γραφείο Β. Ελλάδος πραγματοποίησαν αυτοψία και στο χώρο αυτό μετά από αίτημά του.                               

Κατά τον Σχεδιασμό των ΠΣ πρέπει να λαμβάνεται επίσης υπόψη η ρεαλιστική απεικόνιση των πραγματικών δυνατοτήτων κάθε Δήμου και όχι ενδεχομένως η έγκαιρη εκδήλωση ενδιαφέροντος εκ μέρους του. Από την οριστική μελέτη του ΠΣ  Ζηρού προβλέπεται ότι το ετήσιο λειτουργικό κόστος του ανέρχεται στο ποσό των 81000 ευρώ που δεν είναι και χαμηλό για τις δυνατότητες του Δήμου. Επίσης για τη σωστή και ολοκληρωμένη λειτουργία, θα απαιτηθεί να δημιουργηθούν Μικρά ΠΣ (μΠΣ), Γωνιές Ανακύκλωσης (ΓΑ), ή και Κινητά ΠΣ (κΠΣ), διότι  ο Δήμος είναι αγροτικός με δεκάδες απομακρυσμένα χωριά και οικισμούς.

 Η δημιουργία δύο (2) ΠΣ (και ενός ΣΜΑ) σε δύο εισόδους της Φιλιππιάδας (από  Άρτα και Λάκκα), έχει δημιουργήσει ένταση και προβληματισμό στην τοπική κοινωνία ,που απαιτεί πειστικές απαντήσεις και κυρίως λύσεις, πριν εξελιχθεί σε μείζον θέμα με μεγάλες προεκτάσεις. Αποτελεί πάντως Πανελλήνια πρωτοτυπία και είναι βέβαιο ότι θα τύχει ανάλογου σχολιασμού και διεργασιών.                                                                                            

Επειδή η κατασκευή των ΠΣ των δήμων Ζηρού και Αρταίων δεν έχουν ακόμη δημοπρατηθεί, οι περισσότεροι δήμοι της πατρίδας μας δεν εντάχτηκαν στο πρόγραμμα και η ανακύκλωση δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο. Επίσης σύμφωνα και με τις οδηγίες του ΕΠΠΕΡΑΑ προτείνεται να γίνει σταδιακά η πλήρης ανάπτυξη των ΠΣ με προτεραιότητα τις Αστικές και με μεγάλη πυκνότητα πληθυσμού περιοχές.                                                                    

  Επειδή βρισκόμαστε σε μεταβατικό στάδιο στη διαχείριση των αποβλήτων παρακαλώ την Ε.Υ.Δ. της Περιφέρειας Ηπείρου που έχει τα χρονικά περιθώρια, τη δυνατότητα και ελπίζω τη βούληση να ζητήσει από τους Δήμους Ζηρού και Αρταίων να επιλέξουν νέα οικόπεδα για την κατασκευή Π.Σ. που θα υποδειχθούν από  Μελέτες Χωροθέτησης .                                            

Παρακαλώ επίσης να εξετάσει την περίπτωση να κατασκευάσουν οι δύο όμοροι Δήμοι που έχουν κοινά χαρακτηριστικά, ένα διαδημοτικό Μεγάλο Πράσινο Σημείο, με επιμέρους δημοτικά μικρά ή και κινητά ΠΣ, και Γωνιές Ανακύκλωσης. Η πρόταση αυτή έχει δοκιμασθεί στο εξωτερικό, είναι συμβατή με το πρόγραμμα και άμεσα εφαρμόσιμη.    

                                                                                       Φιλιππιάδα 10/5/2021     

                   Μιχάλης Κατραχούρας                                                                                 

            πρώην Δήμαρχος Φιλιππιάδας                                                                                                                                                                                                                                            πρώην πρόεδρος ΤΕΔΚ Ν. Πρέβεζας

Δεν υπάρχουν σχόλια: