Παρασκευή 28 Μαΐου 2021

Μια εικόνα από τον εορτασμό του Σουλίου το 1963

Ο τότε Μητροπολίτης Παραμυθίας Τίτος Ματθαιάκης πορεύεται, στις 30 Απριλίου του 1963, προς το Σούλι πάνω σ' ενα γαϊδουράκι, καθώς δεν υπήρχε αμαξιτός δρόμος.

Αργότερα βελτιώθηκε ο δρόμος από τη διασταύρωση της Γλυκής προς το Σούλι, ενώ πρόσφατα συνδέθηκε και με την Εγνατία, μέσω του κόμβου Ελευθεροχωρίου. 

Για τις εορτές εκείνες ο ικανότατος Παραμυθιώτης ιστοριοδίφης Μάριος Μπίκας έγραψε, μεταφέροντας προσωπικά βιώματα:  

"Στις 30 Απριλίου του 1963 τελέσθηκαν στο Σούλι οι τρίτες κατά σειρά διήμερες πανελλήνιες εορτές του Σουλίου.  Στις εορτές αυτές έλαβε μέρος και το Γυμνάσιο της Παραμυθιάς, κυρίως με χορευτικά τμήματα των δύο  τελευταίων τάξεων. Εκεί μαθήτριες και μαθητές με παραδοσιακές ενδυμασίες χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς.  Εκτός των χορών αυτών, χαρακτηριστική ήταν η σκηνή της μεταφοράς της ελληνικής σημαίας από το Κούγκι στο Σούλι (πηγάδια). Τέσσερις (4) μαθήτριες, ντυμένες με σουλιώτικες ενδυμασίες, κρατούσαν τη σημαία εκάστη ανά μία γωνία. Έμπροσθεν και όπισθεν της σημαίας προηγούνταν και έπο-νταν δύο (2)  εύσωμοι φουστανελάδες μαθητές. Και έμπροσθεν των δύο (2) πρώτων φουστανελοφόρων προπορεύονταν η μαθήτρια Αντωνίου Αυγούλα ενδεδυμένη Σουλιώτισσα".

https://katoci.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια: